Hina

EU potpisala konvenciju Vijeća Europe o nasilju nad ženama

Europska unija u utorak je potpisala konvenciju Vijeća Europe o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja.

Vera Jourova, povjerenica EU-a za pravosuđe, potrošače i jednakost spolova i Joseph Filletti, veleposlanik Malte u Vijeću Europe, potpisali su Istanbulsku konvenciju otvorenu za potpisivanje od 2011.

Potpisivanje konvencije, što je prva etapa procesa pristupanja, ukazuje na važnost koju države članice EU-a pridaju Istanbulskoj konvenciji, koja postavlja svjetske norme u području borbe protiv raznih vrsta nasilja nad ženama, precizira Vijeće Europe u priopćenju.

Do sada su 23 zemlje, od kojih je 14 članica EU-a (Austrija, Belgija, Danska, Španjolska, Finska, Francuska, Italija, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija i Švedska) ratificirale konvenciju. Ostale države EU-a su je samo potpisale.

Istanbulska konvencija smatra nasilje nad ženama kršenjem ljudskih prava i određuje specifične mjere prevencije nasilja, zaštite žrtava i procesa protiv  počinitelja.

Prema statističkim podacima koje navodi Vijeće Europe, svaka treća žena u EU-u bila je izložena tjelesnom i/ili seksualnom nasilju nakon 15. godine, svaka dvadeseta žena je silovana i više od polovice (55 posto) žena su bile izložene seksualnom uznemiravanju. Svaka treća žena bila je žrtvom psihološkog nasilja partnera i svaku treću je u djetinjstvu fizički ili seksualno zlostavljala odrasla osoba, pokazuju podaci.

Komentiraj