Dozvoljeno je kolinje, ali pod određenim uvjetima

Autor:

03.12.2022., Kaniza - Slavonska svinjokolja u dvoristu Antuna Bilicica iz Kanize. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL

Photo: Ivica Galovic/PIXSELL

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je novu Naredbu o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge prema kojoj je pod određenim uvjetima, u zonama gdje se bolest pojavila samo u divljih svinja, dozvoljeno klanje svinja za vlastite potrebe.

U Naredbi je određena obveza subjekata da kontinuirano dojavljuju brojno stanje svinja koje drže na objektima, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Svi subjekti koji drže svinje, a nisu dojavili brojno stanje svinja od mjeseca srpnja 2023. godine, dužni su u roku od 10 dana od stupanja na snagu ove Naredbe, odnosno do 23. prosinca 2023., prijaviti brojno stanje svinja na svojim objektima.

Svi subjekti koji drže svinje dužni su prijavljivati premještanje svinja i obvezno svaku promjenu brojnog stanja (uginuće, prasenje, premještanje, klanje na vlastitom objektu i dr.).

Dojava se radi samostalnim unosom u VetIs aplikaciju, putem ovlaštene veterinarske organizacije ili putem djelatnika Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) u roku od 3 dana od nastale promjene.

Na objektima na kojima se drži 5 i više rasplodnih svinja ili više od 50 svinja ukupno uz minimalne biosigurnosne mjere propisane Naredbom o provedbi i financiranju mjera sprječavanja, kontrole i nadziranja bolesti životinja na području RH (NN 1/23) i ovom Naredbom moraju imati plan biosigurnosti koji mora obuhvaćati barem:

– određivanje „čistih“ i „prljavih“ područja za osoblje ovisno o tipu objekta

– određivanje i prema potrebi, ažuriranje logističkih mjera za ulazak novih držanih svinja u objektu

– postupke za čišćenje i dezinfekciju prostora, prijevoznih sredstava i opreme te osobnu higijenu

– pravila za osoblje o hrani u objektu i zabranu osoblju da drže svinje

– ciljani periodični program informiranja osoblja objekta

– određivanje i prema potrebi, ažuriranje logističkih mjera za osiguravanje primjerenog odvajanja različitih epidemioloških jedinica te za sprečavanje dolaska svinja u izravan ili neizravan kontakt s nusproizvodima životinjskog podrijetla i drugim jedinicama u objektu

– postupke i upute za primjenu mjera biosigurnosti tijekom gradnje ili popravka prostora ili nastambi

– interne revizije ili samoprocjenu provedbe biosigurnosnih mjera

U zonama ograničenja I, II i zaraženoj zoni (dio Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Ličko-senjske i Zadarske županije gdje se bolest pojavila samo u divljih svinja), na objektu na kojem se drže svinje i koji udovoljava svim uvjetima biosigurnosti i drugim propisanim uvjetima za držanje svinja te ako se na objektu provodi nadziranje afričke svinjske kuge i ako kliničkim pregledom provedenim od strane ovlaštenog veterinara unutar 24 sata prije klanja nisu utvrđene promjene zdravstvenog stanja svinja na objektu i svinja namijenjenih klanju dozvoljeno je klanje svinja za vlastite potrebe.

Zone ograničenja od 3. studenoga 2023. dostupne su na internetskoj stranici www.veterinarstvo.hr.

Ministarstvo ističe obvezu svih subjekata koji drže svinje da prijave veterinaru ako svinje pokazuju znakove bolesti, pobačaj, uginuće. Podsjećaju da se svinje smiju držati samo na registriranim objektima u skladu sa svim mjerama biosigurnosti i uvjetima za držanje svinja, javlja HRT.

Komentari

Morate biti ulogirani da biste dodali komentar.