Dječja bolnica Srebrnjak: “Razvijamo platformu koja će omogućiti djeci s alergijom na hranu normalo pohađanje vrtića”

Zagrebačka Dječja bolnica Srebrnjak pokrenula je projekt uvođenja i praćenja personalizirane uravnotežene prehrane u dječjim vrtićima. Riječ je o razvoju digitalne platforme (P4 Platforma) koja će omogućiti prikupljanje i razmjenu podataka između bolnice Srebrnjak i dječjih vrtića iz tri županije u cilju očuvanja zdravlja i prevencije kroničnih bolesti, s posebnim naglaskom na pružanje adekvatne prehrane djece s alergijama na hranu i drugim stanjima koja zahtijevaju posebne preradbene uvjete.

O projektu “Koncept personalizirane uravnotežene prehrane u dječjim vrtićima kroz istraživačko-razvojnu informatičku platformu” za nacional.hr govori liječnica iz Dječje bolnice Srebrnjak Mirjana Turkalj.

“Ključni problem koji smo htjeli kroz ovaj projekt riješiti je uravnotežiti prehranu vrtićke djece koja su alergična na hranu ili imaju intoleranciju hrane. Naime, taj se problem posljednjih godina sve više aktualizira jer nam sve više roditelja dolazi u bolnicu s pričom da njihovu djecu ne mogu ili ne žele primiti u vrtiće zato što vrtići ne mogu  osigurati siguran okoliš, u kojem će garantirati da alergično dijete neće za vrijeme boravka u vrtiću konzumirati namirnicu koja bi za njega mogla biti potencijalno opasna. I ne samo to, problem alergija na hranu nerijetko je vezan uz skrivene alergene, dakle uz namirnice u kojima se pojedini sastojak može nalaziti u malim ili neznatnim  količinama. Također, u vrtićima nema uvjeta u kojima bi se posebno osigurala priprema hrane za alergičnu djecu, a koja bi bila potpuno odvojena od pripreme hrane za svu ostalu djeca jer ne smije doći do takozvane ‘close kontaminacije’. Sve su to razlozi zašto većina vrtića ne može osigurati za alergičnu djecu potrebne uvijete. Naša je ideja da vrtićima ponudimo platformu na kojoj bi mogli kontrolirati što doista pojedino dijete jede, kako na određeni način osigurati ili prevenirati bilo kakvo pogoršanje,  na kojoj mogu pratiti da li doista djeca koja su zakinuta u redovnoj prehrani mogu biti hranjena zdravo kao i njihovi vršnjaci. Upravo je to ta uravnotežena prehrana. Zato je nama bilo ključno da osiguramo platformu, odnosno da na taj način vrtićima ponudimo uvijete da kroz ovu platformu razmjenjuju podatke sa zajedničkom bazom koja je smještena u našoj bolnici jer smo mi referentna ustanova za alergijske bolesti kod djece. Mi na taj način možemo na njihov konkretni upit ili kroz naš registar za svako dijete ponaosob složiti personalizirani jelovnik. Upravo je to pravi način da alergično dijete može imati zdravu, uravnoteženu i sigurnu prehranu u vrtiću.”

Na području Europske unije alergiju na hranu ima oko 17 milijuna ljudi, a porast alergije na hranu u Hrvatskoj  naročito je vidljiv u zadnjih pet godina. “Sedam puta je porastao broj dolazaka u hitnu ambulantu zbog alergije na hranu, sedam puta u zadnjih pet godina”, upozorava Mirjana Turkalj. “U Hrvatskoj mi baratamo s postotcima koji su usporedivi s drugim europskim državama, sa šest do osam posto alergije samo na hranu, a tome treba još dodati i intoleranciju na hranu. Danas su te bolesti došle do epidemijskih razmjera i zbog toga se želi unaprijediti istraživanje koje će pomoći da se ti bolesnici što bolje kontroliraju i na taj način zapravo prate.”

A koji su razlozi ovolikog porasta alergija i intolerancije na hranu? Marija Turkalj kaže: “Nažalost, na to pitanje nema jednostavnog niti jednoznačnog odgovora. Puno se toga promijenilo u našim životima što ima učinka na porast alergijskih bolesti – od toga da jedemo drugačiju hranu nego prije, da imamo promijenjen naš mikrobiom, odnosno promijenjenu fiziološku floru koja utječe na imodulaciju imunološkog odgovora, da mi živimo u jednom sasvim drugačijem okolišu, da koristimo puno više antibiotika nego prije, da nemamo više parazita koji su na određeni način imali protektivni učinak na razvoj alergija. Sve su to brojni čimbenici koji su povezani s porastom rizika od alergijski bolesti”.

Da bi bolnica Srebrnjak osigurala zdravu, uravnoteženu i sigurnu prehranu vrtićkoj djeci s alergijom na hranu bila je nužna suradnja s realnim sektorom, odnosno s IT sektorom. Tu se kao najbolji partner uključila tvrtka IN2 koja je informatizirala najveći broj bolnica u Hrvatskoj. Mirjana Turkalj dodaje: “Ova je tvrtka ne samo ekspert nego je i zainteresirana raditi na istraživačkoj platformi koja će onda na taj način i za njih biti izazov jer će napraviti jedan potpuno novi proizvod, koji će se sutra staviti na raspolaganje svakom roditelju. Krajnji cilj nije da se samo alergija  na ovaj način kontrolira, nego će se u bliskoj budućnosti napraviti pametne aplikacije koje će biti na raspolaganju roditeljima, a pomoću kojih će moći pratiti što njihovo dijete jede u vrtiću, koliko je toga pojelo, je li ta prehrana bila dovoljno dobra i kvalitetna. To se želi sutra implementirati u vrtiće i za drugu djecu, a ne samo za djecu s alergijom.”

U sklopu ovog projekta u naredna 33 mjeseca bi se trebao formirati poseban registar djece s alergijom na hranu i  izraditi posebna informatička P4 Platforma koja će se  implementirati  u vrtiće u tri hrvatske županije, Grad Zagreb, Splitsko – dalmatinsku i Osječko – baranjsku županiju. To su tri regije s drugačijom prehranom pa je i to čimbenik zašto se ova platforma prvo u njima želi implementirati.

 

 

 

.

Komentiraj