Danas 91. rođendan slavi Noam Chomsky

Taj američki filozof, jezikoslovac, psiholog i pisac rođen je 7. prosinca 1928. u Philadelphiji. Profesor je lingvistike i zaslužan je za razvoj teorije o generativnoj gramatici, koja se smatra najvećim doprinosom lingvistici napravljenim u 20. stoljecu.

A od kako je započeo svoju kritiku Vijetnamskog rata, Chomsky je postao nadaleko poznat, posebno internacionalno, po svojoj kritici medija i politike, i to više nego po lingvističkim teorijama. Chomsky je široko poznat i kao politički aktivist i kritičar vanjske politike SAD-a i drugih vlada. Sebe opisuju kao liberterskog socijalistu i simpatizera anarhosindikalizma.

Komentiraj