Švicarska je u srijedu priopćila da će na godinu dana ograničiti pristup rumunjskih i bugarskih radnika svom tržištu rada, pozivajući se na “zaštitnu klauzulu” predviđenu ugovorom s Europskom unijom.

Švicarska nije članica EU-a, ali je s Bruxellesom potpisala čitav niz bilateralnih ugovora.

Po ocjeni Berna, u ugovor o slobodnom kretanju ljudi (ALCP) unesena je posebna zaštitna klauzula koja Švicarskoj omogućuje da do 2019. jednostrano uvede ograničenje broja dozvola za bugarske i rumunjske državljane kada broj novih boravišnih dozvola koje se izdaju na godinu dana premaši 10 posto prosjeka za prethodne tri godine.

Budući da je ta granica dostignuta, švicarska vlada je na tjednoj sjednici u srijedu odlučila “aktivirati zaštitnu klauzulu predviđenu u ALCP-u za Rumunjsku i Bugarsku”, ističe u priopćenju.

Stoga će se u idućih 12 mjeseci dugotrajne boravišne dozvole (dozvola B) ograničiti na 996 za radnike iz dviju spomenutih zemalja.

U 2016. neto migracija iz Rumunjske i Bugarske iznosila je 3.300 ljudi, što je dvostruko u odnosu na 2015.

Kada je riječ o kratkotrajnim dozvolama (dozvola L), nisu se stekli potrebni uvjeti za aktiviranje zaštitne klauzule, ocijenila je vlada.

Komentiraj