Ministar kulture Berislav Šipuš sudjelovat će u radu konferencije “Kultura – instrument dijaloga među ljudima”, koja će se održati u sklopu ovogodišnje Svjetske izložbe (EXPO) u Milanu od 31. srpnja do 1. kolovoza.

Međunarodna konferencija će, u organizaciji talijanske vlade, okupiti ministre kulture zemalja koje sudjeluju na Svjetskoj izložbi te predstavnike niza organizacija, Organizacije UN-a za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO), Svjetske turističke organizacije (UNWTO), Vijeća Europe, Međunarodnog centra za očuvanje i obnovu kulturne baštine (ICCROM), kao i istaknute pojedince s područja kulture i umjetnosti, izvijestilo je Ministarstvo kulture.

 

  • Sudionici konferencije razgovarat će o zaštiti kulturne baštine u rizičnim područjima i mogućnostima obnove baštine nakon prirodnih katastrofa.

 

“Polazeći od stava da kulturna baština predstavlja gradbeni element identiteta i memorije ljudi, njihovu poveznicu s ranijim civilizacijama, ali i univerzalno prepoznate vrijednosti, sudionici konferencije raspravit će na koji način međunarodna zajednica može zaštiti kulturnu baštinu od prirodnih katastrofa, kako senzibilizirati vlade na brzo zaustavljanje kriminala protiv simbola kulturnih identiteta, zaustaviti ilegalnu trgovinu arheološkom baštinom, identificirati efikasne mehanizme međunarodne zaštite svjetske kulturne baštine aktivnim uključivanjem stručnjaka za baštinu, odnosno formiranjem ‘plavih kaciga kulture’, dodaje se.

Konferencija će se održavati u Auditoriumu EXPO-a 2015, a na njoj će biti i talijanski ministar kulture Dario Franceschini, premijer Matteo Renzi te glavna direktorica UNESCO-a Irina Bokova.

Komentiraj