Zasjeda zagrebačka Skupština: Na dnevnom redu kratkoročno zaduživanje i rezanje troškova Grada

U četvrtak se održava sjednica Gradske skupština Grada Zagreba.

Na dnevnom redu 2. sjednice bit će, među ostalim, prijedlozi odluka o ustrojstvu i djelokrugu Gradskih upravnih tijela, o izmjeni Odluke o plaći, odnosno naknadi za rad i drugim pravima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine te o kratkoročnom zaduživanju Grada.

Razmatra će se, uz ostalo, izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture te održavanja javnih prometnih površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete te izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u 2020..

Na sjednici će se raspravljati i o izvršenju programa i planova održavanja komunalne infrastrukture u gradskim četvrtima i mjesnim odborima Grada Zagreba u 2020. godini.

Sjednica počinje u 9 sati.

Komentiraj