VIDEO: Uspješno testiran China Spallation Neutron Source (CSNS)

facebook.com

Uspješno je testiran China Spallation Neutron Source (CSNS).

NR Kina je tako postala četvrta zemlja na svijetu sa Spallation Neutron Source (SNS) akceleratorom, nakon Sjedinjeh Američkih Država, Velike Britanije i Japana. 

Znanstveni uređaj koristi linearni akcelerator i protonski sinhrotron kako bi ubrzala molekule, elektrone i protonske zrake koje zatim na metalnoj površini ostavljaju neutronski trag. 

CSNS je postavljen u istraživačkom centru u kineskom Okrugu Dalang i još uvijek traje prva faza testiranja akceleratora.

Uskoro se očekuje otvaranje pristupa uređaju za kineske korisnike.

Komentiraj