Screenshot YouTube

VIDEO: Proletimo iznad grada Xichanga

Posjetimo, grad Xichang je središte kineske autonomne prefekture Liangshan Yi.

Grad se nalazi u brdovitom južnom predijelu provincije Sichuan. Osim prirodnih ljepota (rijeka Anning i jezero Qionghai), 360°/VR video otkriva tradicionalnu arhitekturu i običaje, kao i folklorno nasljeđe ovoga kraja.

Grad se prije nazivao Jiandu i Jianchang, svoj procavat je imao za vrijeme dinastije Qin.

Komentiraj