Velika Gorica donosi novi pravilnik: Možete imati najviše devet pasa ili mačaka

Autor:

Pixabay

Velika Gorica donijela je Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. Iza ovog podužeg naziva kriju se odredbe koje bi trebali poštovati vlasnici kućnih ljubimaca i domaćih životinja.

U prijedlogu Odluke stoji da su vlasnici dužni držati kućne ljubimce u skladu s njihovim potrebama, osigurati im hranu, čist prostor koji odgovara njihovoj veličini i zaštitu od vremenskih neprilika. Psi trebaju biti označeni mikročipom i cijepljeni protiv bjesnoće. Također, treba onemogućiti bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora.

Prema prijedlogu novog pravilnika, zabranjeno je bacanje petardi ili drugih pirotehničkih sredstava na životinje, trčanje životinja privezanih uz motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu, vezati pse, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije izvedivo. U tom slučaju pas se može vezati na način da mu je omogućeno kretanje u promjeru pet metara, a sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da psu ne nanose bol ili ozljede.

“Ako živite u stanu i imate kućne ljubimce, dužni ste ih držati na način da ne ometaju mir sustanara ili na drugi način krše dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina. Psa koji živi u stanu ili kući bez okućnice, dužni ste svakodnevno izvoditi van zgrade ili kuće radi obavljanja nužde i zadovoljenja dnevnih fizičkih aktivnosti. Ako komunalni redar utvrdi da u kući ili stanu imate više od devet pasa ili mačaka starijih od šest mjeseci prijavit će vas veterinarskoj inspekciji”, piše Gorica.info.

Dodaje se da se u šetnju na javne površine mogu izvoditi samo mikročipirani psi, na povodcu i pod nadzorom posjednika. Također, psi se mogu kretati bez povodca, uz nadzor posjednika samo u parku za pse koji su označeni za takvo kretanje.

“Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno ili na povodcu zabranjeno je kretanje na dječjim igralištima, cvjetnjacima, travnjacima, neograđenim sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola i vrtića te na drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi. U parkovima i na drugim zelenim površinama dozvoljeno je vođenje psa isključivo po pješačkim stazama, odnosno površinama namijenjenim kretanju pješaka”, navodi se u prijedlogu i naglašava da se ograničenja ne primjenjuju na pse osposobljene za pomoć osobama s invaliditetom i službene pse.

“Vlasnik opasnog psa mora ga držati u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u prostor u kojem se nalazi takav pas moraju biti zaključana. Na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje „Opasan pas“. Smijete ih voditi na javne površine isključivo s brnjicom i na povodcu. Udruge za zaštitu životinja mogu na javnim površinama postaviti hranilišta za mačke. Hranilišta se postavljaju nakon provedenog javnog poziva. Udruga je dužna voditi brigu o higijeni i čistoći javne površine na kojoj se nalazi hranilište i skrbiti o mačkama”, ističe se.

Ako ga vlasnik kućnog ljubimca izgubi ili mu pobjegne, dužan je u roku od tri dana od nestanka prijaviti njegov nestanak skloništu za životinje. “Ako se radi o psu tada u roku od 14 dana treba prijaviti veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca. Vlasnik izgubljene životinje dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku. Životinja se ne smješta u sklonište ako se po nalasku životinje može utvrditi njezin vlasnik te se životinja odmah može vratiti vlasniku”, naglašava se, piše Gorica.info..

Također, navodi se da je zabranjeno koristiti životinje za sakupljanje donacija, prošnju te izlagati ih na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i slično, kao i njihovo korištenje u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti nadležnog tijela. Zabranjena je prodaja kućnih ljubimaca i domaćih životinja na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju. Također je zabranjeno izvoditi domaće životinje radi ispaše na privatne i javne površine bez dopuštenja vlasnika površine.

Za nadzor nad provođenje ove odluke zaduženi su gorički komunalni redari koji mogu zatražiti pomoć policije ukoliko se prilikom provođenja nadzora ili izvršenja rješenja opravdano očekuje pružanje otpora. Komunalni redar dužan je obavijestiti policiju i državno odvjetništvo kada uoči situaciju koja upućuje na mučenje ili ubijanje životinja. Komunalni redar može naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde.

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu, izdat će mu se obavezni prekršajni nalog s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od osam dana od dana uručenja, odnosno dostave prekršajnog naloga. Novčanom kaznom od 80 eura kaznit će se za prekršaj fizička i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako drži kućne ljubimce protivno ovoj odluci. Novčanom kaznom u iznosu od 150 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako kućnog ljubimca vežete za motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu ili psa koji živi u stanu ili kući bez okućnice ne izvodite svakodnevno vani. Kaznu od 150 eura ćete platiti i ako puštate psa da trči po dječjim igralištima i travnjacima ili ne očistite javnu površinu koju je uneredio vaš ljubimac.

Komentari

Morate biti ulogirani da biste dodali komentar.