Uspostava hranilišta za bjeloglave supove na Učki

Autor:

PROMO

Projekt LIFE SUPport bavi se očuvanjem postojeće populacije bjeloglavih supova te otklanjanjem najvećih prijetnji kao što su nedostatak hrane i nedostatak gniježđenja

Čitavo područje Kvarnera, ali i drugi dijelovi hrvatskog priobalja nekoć su bili područje rasprostranjenosti veličanstvenih stanovnika neba – bjeloglavih supova. Ova u prošlosti uobičajena vrsta priobalnog dijela Hrvatske danas je rijetka i ugrožena ptičja vrsta. Budući da se na otoku Cresu održala najveća populacija, vrsta je danas simbol tog otoka, a nekada je primjerice kružila i nad obližnjim nebom iznad planine Učke. Međutim, zbog različitih ugroza ptice su nestale iz čitavog priobalnog dijela Hrvatske, pa tako i s Učke.

Bjeloglavim supovima za život su potrebna prostrana, otvorena područja na kojima pronalaze hranu te stijene i strme litice na kojima grade gnijezda, a nekadašnja rasprostranjenost supova na ovim predjelima bila je uvelike potpomognuta raširenošću stočarstva. Urbanizacijom i napuštanjem ruralnih područja tijekom 20. i 21. stoljeća dolazi do zarastanja pašnjaka, pa se time smanjila i količina područja na kojima supovi pronalaze hranu. U manjem broju, supove danas možemo pronaći na kvarnerskim otocima Cresu, Krku, Prviću i Plavniku, a odnedavno opet i na Učki, ponajviše zahvaljujući postojanju hranilišta.

Najveća pomoć ponovnom širenju populacije ovih ptica uvelike bi bila uspostava hranilišta kojima se nadomješta nedostatak prirodno dostupne hrane. Tu na scenu stupa spomenuti projekt LIFE SUPport koji se bavi očuvanjem postojeće populacije bjeloglavih supova te otklanjanjem najvećih prijetnji kao što su nedostatak hrane, uznemiravanje tijekom gniježđenja, nenamjerno trovanje i elektrokucija koja se pokazala kao jedan od najčešćih razloga stradavanja. Električni stupovi koji se nalaze unutar područja obitavanja bjeloglavih supova pokazali su se kao značajna prijetnja zbog male udaljenosti između električnih vodiča. Ptice koje slete na dalekovode tih stupova često krilima premoste dva vodiča i tako zatvore strujni krug pod naponom, što završi njihovim stradavanjem.

Projektno partnerstvo projekta LIFE SUPport predstavlja odgovor na potrebu za očuvanjem biodiverziteta i obnovom ekosustava. U sklopu ovog projekta će se na dodatnih 200 stupova dalekovoda ugraditi mjere zaštite, a organizirat će se i različite edukacije te volonterske akcije. Projekt je vrijedan 2.159,598 eura, od čega se 60 posto financira iz programa LIFE Europske unije, a dio je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Uz pomoć volontera osigurat će se primjerice i edukacija turista te vlasnika brodica koji svojim aktivnostima na području Kvarnera mogu imati negativan utjecaj na ptiće u gnijezdima uslijed uznemiravanja. S projektom se započelo u siječnju 2023., a provodit će se do kraja prosinca 2027.

Agroproteinkin najveći doprinos programu LIFE SUPpport ogleda se u odvozu hrane za supove do njihovih hranilišta. Time se rješava manjak hrane za supove koji je jedan od najvećih problema njihova opstanka

Udruga BIOM je vodeći partner projekta LIFE SUPport, a projektno partnerstvo čine i Javna ustanova Priroda Primorsko-goranske županije, Poljoprivredna zadruga „Otok Krk“, HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Vulture Conservation Foundation s pridruženim partnerom Upravom za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. U svrhu sufinanciranja aktivnosti koje se tiču smanjivanja uznemiravanja ptića bjeloglavih supova na gnijezdima iznad mora, BIOM je pokrenuo donacijsku kampanju čiji je cilj spašavanje mladih bjeloglavih supova. Detalje najnovije kampanje možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://doniraj.biom.hr/prvilet/

Kako bi se unaprijedili uvjeti za očuvanje kvarnerske populacije bjeloglavog supa, Javna ustanova Park prirode Učka provela je 2017. godine projekt „Hranilište za bjeloglave supove u Parku prirode Učka“ i izgradila infrastrukturu za hranjenje supova i uspostavila organizirani i održivi sustav hranjenja. To je postignuto u suradnji s tvrtkom Agroproteinka koja redovito opskrbljuje hranilište, čime se osigurala stalna dostupnost hrane. Rad hranilišta rezultirao je povećanjem broja jedinki te u konačnici ispunjenjem dugoročnog cilja projekta – reintrodukcijom gnijezdeće populacije supova na stijenama Parka prirode Učka gdje je, u proljeće 2022. godine, uočeno prvo gnijezdo bjeloglavih supova nakon sto godina. U narednom periodu gnijezdeća populacija se nastavila povećavati, a kroz kontinuirano praćenje prisutnosti bjeloglavih supova, uz bilježenje podataka o brojnosti vrste, ponašanju, obilježjima i prstenovanim jedinkama, uočena su nova gnijezda. Time je uspostavljena jedina kolonija bjeloglavih supova u kopnenom dijelu Hrvatske koja trenutno broji pet gnijezda, odnosno deset parova i pet ptića.

Agroproteinkin najveći doprinos programu LIFE SUPpport ogleda se u odvozu hrane za supove do njihovih hranilišta. Time se rješava manjak hrane za supove koji je jedan od najvećih problema njihova opstanka. Zahvaljujući doprinosu Agroproteinke i aktivnostima koje se odvijaju u obližnjim područjima Kvarnera kroz projekt LIFE SUPport, ova ptica će ponovno preletjeti oblake Učke, podsjećajući nas na ljepotu prirode i važnost njezina očuvanja. Bjeloglavi sup konzumacijom ostataka uginulih životinja doprinosi čišćenju i održavanju zdravog okoliša te je njegov povratak na Učku put prema obnovi prirode i očuvanju biodiverziteta – jednog od najdragocjenijih resursa kojeg imamo.

Komentari

Morate biti ulogirani da biste dodali komentar.