Umro Hans Küng, katolički teolog koji je osporio nepogrešivost pape

Švicarsko-njemački teolog Hans Küng, teološki disident Katoličke crkve čije su knjige ugledne i u Hrvatskoj, umro je u utorak u 93. godini života.

Profesor ekumenske teologije u Tuebingenu, Hans Küng vjerojatno je najpoznatiji kao katolički teolog koji je osporio nepogrešivost pape, zbog čega mu je oduzzeto pravo na podučavanje katoličke teologije.

Hrvatski protestantski teolog Zoran Grozdanov, u povodu smrti Hansa Künga, napisao je o njemu da je bio “autor knjiga koje su željele osnovnu poruku kršćanstva – Isusa Krista – približiti suvremenom čitatelju”, “autor svjetskog etosa i one slavne rečenice ‘Nema mira među narodima bez mira među religijama” te “autor sjajnog dokumentarca o svjetskim religijama, što se prikazivao i na našim televizijama”. “Küng je odveć plodan pisac, autor, teolog, filozof, esejist, da bi ga se promatralo samo kroz jednu leću, iako je u medijima i ‘kuloarima’, leća disidenta ona najčešća.”

Rođen je 1928. u Švicarskoj. Nakon otpora vrhu Katoličke crkve, 1977. bio je prisiljen napustiti položaj sveučilišnog profesora katoličke teologije, ali je nastavio predavati ekumensku teologiju, gdje je ostao do umirovljenja 1996. godine. Zbog njegove knjige o nepogrešivosti pape “Nepogrešivi?” Vatikan mu je oduzeo pravo da poučava, o čemu je pisao u memoarima “Sporna istina”, koji su u hrvatskom prijevodu objavljeni 2012. kod riječkog Ex Librisa.

Küng, napisao je Grozdanov, pripada skupini katoličkih i protestantskih njemačkih teologa koji su oblikovali teologiju druge polovine 20. stoljeća: Johan Baptist Metz, Joseph Ratzinger, Jürgen Moltmann, Wolfhart Pannenberg i Hans Küng.

Teološka i filozofska misao Hansa Künga prilično je poznata u Hrvatskoj: naročit utjecaj imala je njegova knjiga “Postoji li bog?”, povijest filozofije sa stajališta teologije, koja je u Hrvatskoj objavljena u dva izdanja.

Hans Küng bio je ustrajan kritičar crkvene hijerarhije, i podržavao je emancipaciju slobodne misli unutar Crkve. Kada je s mjesta glavnog urednika Svjetla riječi, glasila franjevačke provincije Bosne Srebrene, smijenjen svećenik Drago Bojić, Kung je u njegovu obranu napisao: „Teolozi se ne smiju ponašati konformistički, već kritički: kritični prema samima sebi, ali i prema svojoj vlastitoj tradiciji i Crkvi. Jer kakve su posljedice za Crkvu u kojoj teolozi šute? Tada se nitko neće u intelektualnoj čestitosti truditi oko kritičkog razlikovanja: da uvijek iznova analizira dobru tradiciju (postoji i ona loša), autentični nauk (postoji i krivi), izvornu kršćansku poruku (postoji i ona koja nije izvorna); te da istinu Evanđelja od nekoć, ovdje i sada uvijek iznova aktualizira. Teologija treba, ona zapravo mora biti u kršćanstvu: na mišljenju utemeljeno obrazloženje istine kršćanske vjere. I obveza je kršćanskog teologa tražiti kršćansku istinu u istinitosti. I to i u uvjetima protiv represije vlastitoga crkvenog vodstva.“

Komentiraj