UGP poziva na zajednički pritisak: ‘Zajedno do reformi, odmah!’

Udruga Glas poduzetnika u utorak je u priopćenju iskazala podršku HUP-u i njihovom prijedlogu reformi o poreznom rasterećenju rada. Istaknuli su da im je drago što je i HUP primijetio da postoji problem u Hrvatskoj koji je nužno što prije riješiti kako bismo osigurali kvalitetan i dostojan život svih.

Također, ističu da su svjesni problema da je veoma teško zadržati stare radnike, kao i privući nove, pogotovo zbog visokih opterećenja koje imaju poduzetnici. Podsjećaju da od svog osnutka prije dvije godine govore o potrebnim gospodarskim reformama koje će olakšati poslovanje poduzetnicima i obrtnicima te koje će potaknuti rast i razvoj hrvatskog gospodarstva, kao i povećanje plaća naših radnika.

“Udruga Glas poduzetnika se od početka svog postojanja zalaže za promjene kako bi se pomoglo poduzetnicima i obrtnicima, te ponajviše da ih se rastereti od nepotrebnih parafiskalnih nameta i doprinosa. Mi se zalažemo za to da se postepeno smanji stopa PDV na 20% svima, a ugostiteljima i uslužnim djelatnostima odmah na 13% kako bismo doista imali konkurentan sustav u EU okvirima, te da se smanje porezne stope na dohodak na jedinstvenih 10%, tzv. Flat Rate. Također, smatramo da je nužno da se Zakon o doprinosima korigira u smjeru kako bi se ostavila mogućnost poduzetnicima-početnicima, majkama-poduzetnicama da plaćaju doprinose na ono radno vrijeme koje rade i/ili mogu financijski izdržati”, naveli su u priopćenju.

Ističu da zagovaraju i to da se uvaže prijedlozi vezano za poboljšanja tretmana Porezne uprave prema paušalnim obrtima. Prijedlog je da Porezna uprava za sada takve propuste svede na mjeru opomene, predloži poslovni model za ljude koji po njima pripadaju u prikriveno zapošljavanje i da se ponudi rok od šest mjeseci kako bi se navedeni paušalisti prilagodili tome. Osim toga, dodaju, nivo ulaska u sustav PDV-a treba biti minimalno 1.000.000 kuna godišnjeg prihoda. I smatramo da je nužno da se uvede trajno ukidanje akontacije poreza na dobit. Ovo su samo neke od mjera za koje smatramo da bi mogle pridonijeti razvoju i povećanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

“Udruga Glas poduzetnika ovim putem poziva sve poduzetničke udruge, uključujući i HGK i HOK i HUP i sve sindikate i njihove vođe da se pridruže u našoj borbi za bolje sutra i bez fige u džepovima, a u interesu svojih članova. Svi mi želimo veće plaće i što manje birokrata i birokracija, a više efikasnog javnog sektora. Za navedeno, potrebno je povećati plaće našim medicinskim sestrama, učiteljima, policajcima, vatrogascima… a drastično smanjiti onaj neproduktivan birokratski sustav koji je postao svrha samom sebi. Potrebno je stvoriti bolje uvjete za sve poduzetnike i obrtnike jer trenutna situacija predstavlja veliki teret za njih sve, što se u konačnici odražava i na društvo u kojemu živimo”, ističu i dodaju da je potrebno udružiti snage jer svi dijele isti cilj.

“Pozivam sve predstavnike svih poduzetničkih Udruga, kao i sve sindikalne vođe da počnu raditi u interesu svojih članova, a posebice radnika i napokon se jasno i javno zalagati za manje poreze i namete kako bi radnici imali veće plaće. Treba prestati “držati svijeću” vladajućima, te se iskonski i neovisno boriti za smanjivanje nameta, kao i birokracije koja nas kao društvo guši“, rekao je Hrvoje Bujas, predsjednik UGP-a.

Komentiraj