U ZOO vrtu Osijek gradi se oporavilište za zaštićene divlje životinje

Autor:

PROMO

Ciljevi prvog projekta takve vrste u Hrvatskoj su unaprjeđenje sustava zbrinjavanja životinja i ojačavanje zelene infrastrukture uz promicanje značaja prirodne baštine grada Osijeka kroz izgradnju, rekonstrukciju i opremanje kompleksa oporavilišta

ZOO vrt Osijek osnovan je 1955. godine na lijevoj obali rijeke Drave. Trenutno ima 108 životinjskih vrsta, odnosno 1800 jedinki. Površinom je najveći u Republici Hrvatskoj, a ujedno je mnogim posjetiteljima mjesto za rekreaciju, edukaciju, istraživanje i zaštitu vrsta. Od početka svojega djelovanja do danas radi sustavno na dobrobiti životinja, što znači da svi stanovnici ZOO-a imaju pravo na hranu i vodu, prikladan smještaj, na život bez boli i straha, kao i pravo na ispoljavanje svojega prirodnoga ponašanja.

Osim trajnog držanja egzotičnih životinja, ZOO Osijek je 2017. godine počeo privremeno smještati u Oporavilište i liječiti strogo zaštićene životinje s našeg područja, koje su ozlijeđene, bolesne, iscrpljene, ranjene, otrovane, a u svrhu njihova oporavka i povratka u prirodu.

ZOO JE I OPORAVILIŠTE ZA STROGO ZAŠTIĆENE DIVLJE ŽIVOTINJE

Divlje životinje gube svoja staništa zbog eksploatacije prirodnih bogatstava i širenjem poljoprivrednih površina, gradova, prometnica. Zbog toga one sve češće dolaze u neposredni kontakt s čovjekom, koji zbog straha ili štete koju nanose stoci ili poljoprivrednim površinama, ribnjacima itd, uvelike utječe na smanjenje brojnosti populacija pojedinih vrsta divljih životinja. Tu su, na žalost, još i krivolov i ilegalna trgovina životinjama.

U Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama postoji popis strogo zaštićenih vrsta, kojima je potrebno spašavanje uslijed ovakvog djelovanja čovjeka. Spašavanje obuhvaća odgovarajuću njegu i oporavak, omogućuje vraćanje u prirodu, odnosno očuvanje brojnosti populacija. Često se smatra da su iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene i otrovane životinje izgubljene za prirodu, no upravo spašavanje i liječenje takvih životinja pokazalo je da itekako ima smisla spašavati ih, oporaviti i vratiti u prirodu.
Isto vrijedi i za ilegalnu trgovinu ugroženim vrstama životinja, kao i zaplijene ilegalno držanih strogo zaštićenih divljih životinja uzetih iz prirode i držanih u privatnim kolekcijama. Ovaj trend sve više maha uzima i u Hrvatskoj, pa su sve učestalije zaplijene na graničnim prijelazima s Republikom Srbijom i BiH. Takve životinje potrebno je privremeno smjestiti u oporavilište te nakon liječenja i oporavka, uz pomoć nadležnih institucija, odlučiti o njihovoj daljnjoj sudbini.

Osječki gradonačelnik, Ivan Radić u pratnji direktora Unikoma d.o.o. Osijek Igora Pandžića i rukovoditelja ZOO vrta Nikice Jukića u obilasku budućeg oporavilišta ZOO vrta Osijek. FOTO: PROMO

Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike o odabiru oporavilišta za divlje životinje, od 11. travnja 2017. ZOO Osijek zbrinjava i provodi skrb za jedinke strogo zaštićenih divljih životinja iz prirode RH koje su pronađene iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene i/ili otrovane, u svrhu njihova oporavka i povratka u prirodu. ZOO vrt ima uvjete za zbrinjavanje sisavaca iz porodice zvijeri, ptica grabljivica i rodarica. Oporavilište ih privremeno drži do njihovog izlječenja i oporavka s ciljem povratka u prirodu.
Također, privremeno zbrinjava skrbi za jedinke zaplijenjene ili oduzete na temelju odredbi Zakona o zaštiti prirode i Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama za navedene sistematske kategorije – sisavci iz reda primata i zvijeri, papigašice, kopnene i slatkovodne kornjače, guštere i neotrovne zmije. Osječki ZOO vrt aplicirao je u ožujku 2020. na projekt izgradnje oporavilišta financiran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kako bi se unaprijedio sustav zbrinjavanja životinja.

Osječki ZOO vrt imat će prostor za izolaciju i smještaj životinja, uključujući i prostorije veterinarske ambulante

Izgradnjom, rekonstrukcijom i opremanjem kompleksa oporavilišta stvorili bi se uvjeti zbrinjavanja većeg broja jedinki strogo zaštićenih zavičajnih vrsta životinja koje su nađene u prirodi iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene ili otrovane u svrhu liječenja i oporavka radi povratka u prirodu ili u svrhu repopulacije i/ili reintrodukcije.

Projekt omogućuje:

– izradu projektne dokumentacije za izgradnju objekta oporavilišta s pomoćnim zgradama

– izgradnju i opremanje novog objekta za prihvat i izolaciju

– opremanje veterinarske ambulante

– proširivanje i opremanje postojećeg objekta za provođenje edukacija u ZOO vrtu

– rekonstrukciju i prilagodbu postojećih volijera za ptice koje se ne mogu vratiti u prirodu

– nabavu specijalnog vozila za prijevoz životinja i hrane za životinje

– podizanje kapaciteta uposlenih u ZOO-u kroz specijalizirane edukacije (za pratitelja životinja u transportu, rad s pticama grabljivicama)

– organizaciju triju stručnih i edukativnih skupova

– nabavu opreme (kaveza, transportera, mreža, meredova, opreme za pripremu hrane, hranilica pojilica)

– nabavu dviju hladnjača

– izradu programa edukacija za stručne prakse učenika srednjih škola (Poljoprivredna i veterinarska škola i Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija R. Boškovića Osijek)

– izradu pedagoškog materijala (priručnika)

– održavanje radionica za opću populaciju, učenike osnovnih i srednjih škola te studente

– novi vizualni identitet oporavilišta.

FOTO: PROMO

Odjel za biologiju Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku izradio je dva on-line priručnika kako bi se stekla osnovna znanja o životinjama koje se zbrinjavaju. Važnost edukacije opće populacije je bitna jer se tako omogućuje aktivno sudjelovanje u očuvanju vrsta (telefonskim pozivom, pružanjem prve pomoći ili transportom životinje do oporavilišta).
U priručnicima su i PROTOKOLI O NAČINU KOMUNIKACIJE I POSTUPANJA U SLUČAJU ZBRINJAVANJA DIVLJIH STROGO ZAŠTIĆENIH ŽIVOTINJA.

U ZOO-u je održan niz radionica projekta “Unaprjeđenje postojećih i uspostava novih kapaciteta za smještaj i brigu o jedinkama životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištu Unikom d.o.o. – Radna jedinica Zoološki vrt” za učenike osnovnih škola. Vodili su ih predavači s Odjela za biologiju, a na pristupačan način, prilagođen djeci. Između ostaloga, osnovnoškolci su naučili kako prepoznati strogo zaštićene vrste i pomoći im ako primijete da su ozlijeđene, a u praktičnom dijelu su pomogli u pripremi hrane namijenjene životinjama u Zoološkom vrtu. Dana 9. prosinca. 2021. potpisan je u Unikomu Ugovor o izgradnji, vrijedan 2.300.000 kuna, s vukovarskom tvrtkom Planum-građenje, a u nazočnosti zamjenika gradonačelnika Dragana Vulina. Tada je rečeno kako će Osječki ZOO vrt dobiti u sljedećih 12 mjeseci oporavilište za životinje, odnosno smještajne jedinice za ozlijeđene pernate, krznate i ine naše sustanare.

Osječki ZOO vrt dobit će oporavilište za životinje, odnosno smještajne jedinice za ozlijeđene pernate, krznate i druge sustanare

Radi se o prvom projektu takve vrste u Hrvatskoj, odnosno da će osječki ZOO vrt imati prostor za izolaciju i smještaj životinja uključujući i prostorije veterinarske ambulante. Cilj projekta je unaprjeđenje sustava zbrinjavanja životinja i ojačavanja zelene infrastrukture uz promicanje značaja prirodne baštine grada Osijeka kroz izgradnju, rekonstrukciju i opremanje kompleksa oporavilišta. Osim toga cilj Oporavilišta je i da šira javnost stekne osnovna znanja o biologiji životinja i njihovih staništa, kroz podizanje svijesti o dobrobiti i zaštiti životinja i upoznavanjem prirodnog ponašanja divljih životinja.

Ukupan iznos projekta i iznos koji sufinancira EU:

Ukupan iznos projekta: 6.486.204,28 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 5.513.273,63 HRK

Nacionalno sufinanciranje FZOEU: 927.570,56 HRK

Sredstva korisnika: 54.360,09 HRK

Razdoblje provedbe projekta je od 15. 10. 2020. do 15. 04. 2023.

Tijekom provedbe projekta će se pokrenuti i nova web stranica na kojoj će se nalaziti sve projektne i informativne aktivnosti i kampanja društvenih mreža.

Osječki zoološki vrt u oporavilištu se brine o ozlijeđenim strogo zaštićenim divljim životinjama. FOTO: PROMO

Komentari

Morate biti ulogirani da biste dodali komentar.