U Sisačko-moslavačkoj županiji pregledano  37.490 objekata, neuporabljivo zbog oštećenja 4 191

U Sisačko-moslavačkoj županiji nastavlja se pregled kuća oštećenih u potresima, do sada je prijavljeno 39. 626, a pregledano  37.490 objekata, priopćeno je u petak iz županije na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je  412, a neuporabljivo zbog oštećenja 4 191 objekata.
Privremeno neuporabljivo i potreban je detaljan pregled za 3 681 objekat, a privremeno neuporabljivo i potrebne su mjere hitne intervencije na  4 450 objekata.

Uporabljivo bez oštećenja je 695, uporabljivo bez ograničenja 7 274, a uporabljivo s preporukom o postupanju 16.787 do sada pregledanih objekata, navode iz županije.

Komentiraj