Tomašević objasnio novi model naplate odvoza otpada. Evo koliko će koštati i tko će naplaćivati kazne

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je utorak da je predloženi novi model naplate odvoza otpada prema količini stvarno odloženog miješanog otpada na razini kućanstva najjeftiniji i najpravedniji.

“Smatramo da je to i ekološki i pravedno jer tako stimuliramo građane da što više odvajaju i što manje odlažu miješanog komunalnog otpada. Ovo je najjeftiniji mogući model iz perspektive investicija u različite sofisticirane tehnologije” istaknuo je Tomašević.

Podsjetio je da je Grad 2019. platio 10 milijuna kuna penala jer je proizveo previše mješovitog otpada i odložio ga na Jakuševec.

Najavio je da će u javnom savjetovanju, koje je u tijeku, biti uvaženi svi dobri prijedlozi, a jedan od njih je da vrećice za odlaganje miješanog komunalnog otpada budu i manjeg volumena – od 10 litara, premda je predloženoi da budu od 20 i 40 litara.

Objasnio je i kako je smisao prijedloga modela odvoza otpada da se varijabilni dio usluge plaća kroz cijenu vrećice. Poručio je kako ostaju u funkciji tzv. zeleni otoci te da se ništa neće mijenjati u broju odvoza plastike i metala te papira kao i miješanog komunalnog otpada.

“Ono što se jedino mijenja jesu spremnici koji su od vrata do vrata, koji su trenutno individualizirani. Da bi sustav funkcionirao, oni moraju biti pod kontrolom vlasnika”, rekao je Tomašević.

Dodao je i da će građani koji žive u obiteljskim kućama isto tako bacati miješani otpad u službene vrećice jer bi im inače po zakonu morali naplatiti istu cijenu za cijeli ispražnjeni spremnik od 120 litara.

Napomenuo je i da će vrećice biti od reciklirane plastike te da ne dovode do povećanja korištenja plastičnih vrećica jer svi građani ionako svoj mješoviti otpad odlažu u spremnike u plastičnim vrećicama, a mijenja se to što će sada te vrećice biti službene tako da dio usluge ide kroz cijenu vrećice, a ne samo kroz fiksni dio.

Na pitanje tko će nadzirati što je u kantama, gradonačelnik kaže da će to nadzirati i komunalni redari, a vjerojatno i djelatnici komunalnih poduzeća.

Tomašević je na pitanje strahuje li da će biti tužbi građana ako će cijela zgrada morati platiti za neodgovornog susjeda, rekao da je to i zakonski problem. To će se morati rješavati u suradnji s ministarstvom i državom, dodao je.

Nada se da će tih kazni biti što manje, a najavio je i da će u prvoj fazi biti samo opomene.

Rekao je da će različitim metodama pokušati individualizirati odgovornost, ali da to neće ići odjednom.

Tomašević je potvrdio da povećanje cijene plina poslovnim subjektima ima veze i s činjenicom da je Uprava Zagrebačkog holdinga pod bivšom vlasti, konkretno Gradska plinara – Opskrba, propustila kupiti količine plina koje je jamčila da će isporučiti poslovnim subjektima tada kada su cijene bile puno jeftinije.

Najavio je da će Grad gledati da se apsorbiraju svi ti udari poskupljenja energenata na gradske institucije, ali se nada da će i razgovori između opskrbljivača i ministarstva dati rezultate.

Tomašević očekuje da se na sjednici Gradske skupštine u četvrtak izglasa njegov prijedlog da se likvidira trgovačko društvo Blok Kvatrić d.o.o., jer je prošla vlast osnovala poduzeće u čiji je temeljni kapital preneseno cijelo zemljište tog bloka, a pitanje je odgovara li ta vrijednost  stvarnoj vrijednosti ili je podcijenjena.

Također, bila je ideja da privatni investitor uloži istovrijedan novac, ali da bude većinski vlasnik te firme i da ima upravljačka prava, što znači da Grad niti bi odmah dobio novce za prodaju tog zemljišta, nego bi postao suinvestitor privatnom poduzeću, bez upravljačkih prava.

“To je vrlo neizvjestan model, mislim i nepravedan, a posebice je bilo problematično što se to napravilo prije nego što je urbanističkim planom definirano što će se tamo graditi”, istaknuo je Tomašević.

Što se tiče obnovljene Osnovne škole “Miroslava Krleže”, Tomašević je rekao kako je riječ o investiciji od 80 milijuna kuna, od kojih se 40 milijuna planira povući iz Fonda solidarnosti EU-a, a druga polovica iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost.

To je ne samo prva škola u Zagrebu, nego i možda prva zgrada javne namjene za koju je završena cjelovita obnova, rekao je Tomašević.

Ta je škola nakon potresa je bila raseljena na nekoliko adresa, učenici su se sada vratili, a još traju radovi na obnovi fasade koji bi trebali završiti do svibnja.

Tomašević je istaknuo i kako je to prva od 13 zagrebačkih škola koje su započele cjelovitu obnovu. Računaju da će nešto manje od 600 milijuna kuna povući iz Fonda solidarnosti.

Komentiraj