Škibola i Lovrinović podnose kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba u HNB-u

Zastupnici Marin Škibola i Ivan Lovrinović podnose kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba u Hrvatskoj narodnoj banci. Saborski zastupnici oglasili su se priopćenjem, u kojem stoji:

“Odgovorne osobe u Hrvatskoj narodnoj banci nikada nisu snosile političku odgovornost ili položili račun javnosti i građanima zbog zanemarivanja javnih dužnosti koje su im povjerene, zbog nečinjenja i neizvršavanja zakonom propisanih zadaća.

Osim kreiranja složenih socijalnih, financijskih i ekonomskih problema, koji su javnosti poznati kao slučaj „franak“ i slučaj „RBA zadruga“, ovakvim je postupanjem počinjen niz kaznenih djela, od strane Hrvatske narodne banke, članova Savjeta Hrvatske narodne banke (2013.-2019.) te guvernera Borisa Vujčića.

Odgovorne osobe su propustile spriječiti nezakonito i ništetno sklapanje ugovora s odredbama kamatne stope promjenjive odlukama banke i ugovaranje CHF valute, čime su kreditne institucije stekle nepripadnu materijalnu korist na teret gospodarskog, financijskog i javnog poretka, te nanijeli znatnu materijalnu i duševnu štetu korisnicima tih kredita.

Dodatno tome, austrijskim je zadrugama dozvoljeno da bez dozvole, odobrenja, suglasnosti, kontrole i nadzora HNB-a pružaju financijske usluge na području RH sklapanjem ugovora o kreditu i ugovora o zajmu, čime je, ponovno, nanesena znatna materijalna šteta građanima i pravnim osobama. Nečinjenje i neizvršavanje zakonom propisanih obveza i ovlasti, u dvama opisanim slučajevima, ima obilježja sljedećih kaznenih djela: zloupotreba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, nesavjesni rad u službi, pomaganje u počinjenju kaznenog djela (opisanog u članku 38. KZ-a).

Kaznena prijava će biti predana Državnom odvjetništvu uz prisustvo i podršku 50-ak građana pojedinaca, drugih zastupnika i zastupnica Hrvatskog sabora (dolazak potvrdili Ante Pranić i Goran Aleksić) te predstavnika udruženja građana”.

Komentiraj