Sani Ljubičić za financijsko vještačenje Agrokora angažirala tvrtku pod dvogodišnjom zabranom rada

Autor:

Goran Stanzl, Sanjin Strukic/PIXSELL

Nacional je dobio na uvid odluku ustavnog suda koja otkriva veliki skandal tadašnje županijske državne odvjetnice Sani Ljubičić koja je angažirala tvrtku koju je kaznio HNB zbog manipulacija s financijskim izvještajima Croatia banke

Nacional je dobio na uvid Odluku Ustavnog suda koja otkriva da je Sani Ljubičić, županijska državna odvjetnica u Zagrebu, već na samom početku rada na spisu afere kolokvijalno zvane Veliki Agrokor proizvela neviđeni skandal. Ta odluka pokazuje da je Sani Ljubičić na samom početku rada Županijskog državnog odvjetništva na rasvjetljavanju te izuzetno kompleksne afere, za preliminarno financijsko vještačenje Agrokora angažirala tvrtku koja je u to vrijeme bila pod dvogodišnjom zabranom izrade financijskih vještačenja za bilo koju hrvatsku banku zbog manipulacija s financijskim izvještajima prilikom revizije poslovanja Croatia banke.

Radi se o Antares reviziji, a zastupa je direktorica Ivana Matovina, koja je kasnije značajno pridonijela i dramatičnom dodatnom produbljivanju problema Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu u radu na tom slučaju.

Ustavni sud je 15. listopada 2015. odbio ustavnu tužbu Antares revizije i tvrtke UHY Rudan za porezno savjetovanje i reviziju, kojom su se žalili na rješenje Hrvatske narodne banke po kojem HNB odbija njihovo zajedničko izvješće o reviziji financijskih izvještaja Croatia banke za 2012. i naređuje Croatia banci da imenuje drugog ovlaštenog revizora koji će obaviti reviziju njenih financijskih izvještaja i reviziju za potrebe HNB-a za 2012.

Spomenuta odluka HNB-a sastoji se od pet točaka, a u petoj točki doslovno piše:

HNB neće sljedeće dvije kalendarske godine prihvaćati revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja koje je izdalo revizorsko društvo Antares revizija d.o.o. za reviziju, Heinzelova 62/a, i UHY Rudan d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju, Ilica 213.“

FOTO: Sanjin Strukic/PIXSELL

U dijelu spomenute odluke u kojem se opisuju činjenice i okolnosti slučaja, detaljno su navedeni razlozi zbog kojih se Antares reviziji zapravo izriče dvogodišnja zabrana rada na poslovima financijske revizije. Među ostalim, opisani su ovako:

„…razvidno da su Banka i revizor za 2012. naknadno obavijestili revizora za 2011., nakon što je Zaključkom Uprave od 25. veljače 2013. već provedena prepravka na financijskim izvještajima za 2011, što se sigurno ne može smatrati odgovarajućim postupkom sukladno Međunarodnim revizijskim standardima… Razvidno je da nisu poštovane najbolje revizorske prakse, budući da je revizor Banke za 2011. obaviješten tek naknadno, tijekom ožujka 2013… Nadalje, iako je sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama, revizor Banke za 2012. o tome trebao bez odgađanja obavijestiti HNB, on to, suprotno odredbama Zakona o kreditnim institucijama, nije učinio… iz rezultata dokaznog postupka proizlazi da se u konkretnom slučaju nije radilo o računovodstvenim pogreškama prethodnog razdoblja već o ponovnoj procjeni, odnosno o vrijednosnim usklađenjima koja su trebala teretiti troškove u 2012… Također i iz dopisa revizorskog društva Pricewaterhouse Coopers, novog revizora financijskih izvještaja Croatia banke d.d. za 2012., proizlazi da je novi revizor Croatia banke utvrdio odstupanja od relevantnih točaka MRS-a 8…“

Unatoč svemu navedenom, Ivanu Matovinu i Antares reviziju, iako tada još uvijek pod dvogodišnjom zabranom rada financijskih revizija za hrvatske banke, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu angažiralo je za rad na financijskom vještačenju Agrokora. Preliminarno financijsko vještačenje Antares revizije pokazuje da je ta tvrtka započela raditi za Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu 26. lipnja 2017. temeljem naloga broj: KRDO514/17.

Kako bi barem na jednoj razini pokušala umanjiti skandal, Antares revizija predala je spomenuti Izvještaj Županijskom državnom odvjetništvu 17. listopada 2017., dva dana nakon isteka dvogodišnje kazne

Otad pa sve do 12. listopada 2017. Antares revizija za Sani Ljubičić radila je na dokumentu pod naslovom Izvještaj o provedenoj analitičkoj obradi dobiti Agrokora d.d. (Analiza knjiženja Prilagodbi). Ti datumi, jasno vidljivi na prvoj stranici tog dokumenta, nedvojbeno otkrivaju da je Antares revizija radila za Županijsko državno odvjetništvo rasterećena bilo kakvih ozbiljnih drugih obaveza, jer ih naprosto nije mogla prihvaćati zbog drakonske kazne HNB-a koja je još uvijek bila na snazi.

Lako moguće kako bi barem na jednoj razini pokušala umanjiti skandal, Antares revizija predala je spomenuti Izvještaj Županijskom državnom odvjetništvu 17. listopada 2017., dva dana nakon isteka spomenute dvogodišnje kazne.

Nacional je još u siječnju objavio dijelove tog izvješća sastavljenog na 57 stranica, u čijem je uvodu navedeno: “Ova analiza u kaznenom predmetu Poslovni broj: KRDO-514/17 obavljena je temeljem Naloga Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, Nalog broj KRDO-514/17 od 26. lipnja 2017., SLJ, izdanog od strane Županijske državne odvjetnice Sani Ljubičić. Vještaku je dano u zadatak: 1. Potrebno je izvršiti analitičku obradu knjiženja s opisom Prilagodbe u dnevnicima knjiženja od 2008. do danas.” Izvješće je predano ŽDO-u Zagreb, točno tjedan dana nakon što je prijavu protiv Ivice Todorića podnio i Ante Ramljak, tada Vladin povjerenik za Agrokor.

Ismet Kamal (lijevo), bio je jedina osoba iz KPMG-a Poljska koja je radila na spornom vještačenju, dok se najveći dio posla radio u Zagrebu, u uredu KPMG-a Hrvatska te ga je obavila Ivona Vuković (lijevo); tadašnji vladin povjerenik za Agrokor Ante Ramljak (desno) platio je KPMG-u za izvješće 15,4 milijuna eura. FOTO: Sanjin Strukic, Igor Soban/PIXSELL

U zaključku tog izvješća navodi se da su određeni troškovi koji su bili knjiženi u Računu dobiti i gubitka isknjiženi i iskazani kao potraživanja od vlasnika na kontu Ostala potraživanja ili pak na prijelaznom kontu te je time poslovni rezultat kompanije na kraju razdoblja bio uvećan. Isto tako, opisani su razni prijeboji salda aktive i pasive, što je za posljedicu imalo prikaz umanjenog iznosa imovine i obveza u bilanci na kraju godine, a sve to, kako se navodi, nije u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Vrhunac je bizarnosti da je na nesklad s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja upozorila tvrtka teško kažnjena upravo zbog poslovnih aktivnosti provedenih također u neskladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

Kad su unutar DORH-a krenuli izvidi o Agrokoru, to se držalo u najstrožoj tajnosti. Visoki pravosudni izvor za Nacional je u to vrijeme indikativno izjavio i sljedeće:

“Baš u to vrijeme bila je angažirana i vještakinja za financije Ivana Matovina, odnosno njezina tvrtka Antares revizija. Ona je dolazila isključivo kod Sani Ljubičić. Međutim, kad je trebala predati nalaz, nastao je neki problem, kao da se uplašila, nije odmah htjela predati taj nalaz pa su joj slali vozača u tri sata ujutro. Sani je ‘šizila’. No iako je taj nalaz poslužio kao jedan od aduta za otvaranje službene istrage, u samoj optužnici on se uopće ne spominje.”

Direktorica Antares revizije Ivana Matovina svojim je postupcima dodatno produbila probleme Županijskog odvjetništva u Zagrebu. FOTO: Davor Visnjic/PIXSELL

Moguće je da se to zbilo upravo kako bi se sakrila blamaža jer je izvješće radila tvrtka pod kaznom Hrvatske narodne banke. Pa je upravo zato Županijsko državno odvjetništvo u kasnijoj fazi angažiralo Ismeta Kamala iz KPMG-a Poljska, što se pretvorilo u dodatni ogromni skandal. Pokazat će se da je i rađanju tog skandala ozbiljno pripomogla Ivana Matovina.

Prema onome što je Nacionalu odgovorio ŽDO Zagreb, izvješće je Ivani Matovini plaćeno 62.500 kuna. To je ništa prema 11 milijuna kuna koliko će koštati najskuplje vještačenje u povijesti DORH-a, a to je ono plaćeno KPMG-u Poljska.

Ključno je pitanje tko je Sani Ljubičić predložio da angažira upravo Ivanu Matovinu iz Antares revizije i Ismeta Kamala iz KPMG-a Poljska. Posebno je znakovito da je Ivana Matovina, koja je prethodno i sama radila u KPMG-u, članica Nadzornog odbora Podravke, gdje je predsjednica Uprave postala bivša potpredsjednica Vlade Martina Dalić. Ivana Matovina još je od 2012. bila članica Nadzornog odbora Podravke, ali od 2019. i predsjednica Revizorskog odbora, a na tu poziciju imenovana je ponovno prije nekoliko mjeseci. Na stranicama Podravke o Ivani Matovini objavljen je sljedeći tekst: “Ivana Matovina imenovana je Predsjednicom Revizorskog odbora Podravke d.d. u lipnju 2021. godine, s početkom trajanja mandata od 30. lipnja 2021. godine. Profesionalnu karijeru započela je 1996. godine kao voditelj računovodstva, a od 1997. do 2009. godine radila je u KPMG-u Croatia d.o.o. Nakon toga je do 2011. radila kao partner i direktor društva Cinotti revizija d.o.o./Cinotti savjetovanje d.o.o., a u 2011. godini osniva svoja društva Antares revizija d.o.o./Antares savjetovanje d.o.o. koja se bave revizijama, internim revizijama, računovodstvenim i poslovnim savjetovanjem te edukacijama.”

Ivana Matovina još je od 2012. bila članica Nadzornog odbora Podravke, ali od 2019. i predsjednica Revizorskog odbora podravke gdje je predsjednica Uprave bivša potpredsjednica Vlade Martina Dalić. FOTO: Patrik Macek/PIXSELL

Naročito je intrigantno da je jednu od ključnih uloga u dogovaranju sastanka u sjedištu DORH-a u Gajevoj ulici, održanog 19. listopada 2017., a na kojem su Ismet Kamal iz KPMG-a Poljska, županijska državna odvjetnica Sani Ljubičić i drugi čelni ljudi DORH-a mjesec i pol prije potpisivanja ugovora dogovarali uvjete spornog vještačenja, imao i odvjetnik Privremene uprave Agrokora Mladen Prka. Visoki pravosudni izvori tvrde da je upravo on predložio vodećim ljudima DORH-a da angažiraju KPMG Poljska i Ismeta Kamala, a da je prije toga predložio i da se za preliminarno vještačenje angažira Ivana Matovina iz Antares revizije, koja je poslije zaposlena u Podravki kad je predsjednica Uprave ondje postala bivša potpredsjednica Vlade Martina Dalić. Tvrdi se da je Prka ujedno bio i na sastanku sa svim protagonistima tih događanja.

Na pitanje je li Prka bio prisutan na tom sastanku i koja je bila njegova uloga, DORH to početkom godine Nacionalu nije demantirao, već je samo odgovorio:

“Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ne daje informacije s radnih sastanaka i sastanaka koji se odnose na konkretne predmete, pa tako nije u mogućnosti ni dati Vam informacije sa sastanka na koji se odnosi Vaš upit budući da se radni sastanak odnosi na tadašnju fazu postupanja u tom predmetu, koja nije javna sukladno Zakonu o kaznenom postupku.”

Prka je to demantirao. Slučajno ili ne, upravo je Mladen Prka kao odvjetnik zastupao Antares reviziju u postupku u kojem je ta tvrtka podigla ustavnu tužbu protiv odluke HNB-a da Antares reviziji izrekne kaznu dvogodišnje zabrane rada financijskih izvještaja za bilo koju hrvatsku banku.

Sporno izvješće Antaras revizije predano je ŽDO-u Zagreb, točno tjedan dana nakon što je prijavu protiv Ivice Todorića podnio i Ante Ramljak, tada Vladin povjerenik za Agrokor. FOTO: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sudjelovanje, u bilo kojem obliku, odvjetnika iz Odvjetničkog društva Gajski, Grlić, Prka i partneri, koje je zastupalo Privremenu upravu Agrokora, dodatno bi osnažilo sumnje u toksičan utjecaj ljudi iz grupe Borg na cijelu aferu Agrokor, a time i utjecaj same Vlade, prvenstveno premijera Andreja Plenkovića i tadašnje potpredsjednice Vlade Martine Dalić. To bi dodano ojačalo i sumnje u postojanje u biti bespotrebne konspiracije oko Agrokora i politički dirigiranog progona Ivice Todorića kako bi se lakše stekli uvjeti za prebacivanje vlasništva nad njegovom tvrtkom, koja je godinama ionako lažirala poslovna izvješća.

Ismet Kamal, partner iz KPMG-a Poljska i glavni vještak u predmetu Veliki Agrokor, pred Optužnim vijećem Županijskog suda u Zagrebu, održanom tijekom ožujka, priznao je da ga je de facto kao vještaka u DORH dovela Ivana Matovina.

Taj Kamalov iskaz bacio je novu sumnju na način kako ga je, zašto i pod čijim utjecajem Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu, za iznos od oko 11 milijuna kuna, angažiralo preko KPMG-a Poljska, i to iako je i sam vrh DORH-a bio obaviješten o potencijalnom teškom sukobu interesa jer je Kamal zapravo bio jedina osoba iz KPMG-a Poljska koja je radila na spornom vještačenju, dok se najveći dio posla radio u Zagrebu, u uredu KPMG-a Hrvatska – odnosno, KPMG Croatia d.o.o. – društva koje je od KPMG-a Poljska za rad na vještačenju naplatilo 726.479 eura, a istovremeno je radilo za Antu Ramljaka i novu privremenu upravu Agrokora – i od njih naplatilo čak 116 milijuna kuna odnosno 15,4 milijuna eura.

Kamal je rekao da mu je na konferenciji KPMG-a u Parizu pristupila Ivana Mašina, djelatnica KPMG-a Hrvatska, i prenijela poruku Ivane Matovine da želi s njim razgovarati. Rekao je da se s njom najprije našao u Vukovarskoj ulici u Zagrebu i potom su zajedno otišli na sastanak kod “klijenta” – a klijent u njegovu slučaju znači Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu.

Odvjetnik Mladen Prka zastupao je Antares reviziju kad je odbijena njihova žalba na dvogodišnju kaznu HNB-a zbog manipulacije financijskim izvještajima. Tvrdi se da je predložio DORH-u da ih angažira

“Vezano za moj kontakt s Ivanom Matovinom, pogrešno je uneseno u zapisnik s prošle sjednice da me je ona neposredno kontaktirala, jer se meni obratio djelatnik KPMG-a Hrvatska koji ima administrativnu ulogu u toj tvrtki na konferenciji KPMG-a u Parizu, koji je rekao da Ivana Matovina sa mnom želi razgovarati, ona je u jednom periodu prije tog susreta bila djelatnica KPMG-a Hrvatska. Ne sjećam se jesmo li ostvarili telefonski kontakt, našli smo se u Vukovarskoj ulici i zatim smo zajedno otišli na sastanak kod klijenta. U međuvremenu smo se dogovorili da kada dođem u Hrvatsku, da se nađem s Ivanom Matovinom. To je bilo otprilike godinu i nešto više prije potpisivanja ugovora s klijentom. Ivana Mašina je djelatnica KPMG-a Hrvatska koja mi je pristupila u Parizu”, izjavio je na sudu Kamal, no kad je riječ o datumu tog susreta, kasnije se ispravio i rekao da je u pitanju nekoliko mjeseci, a ne godinu dana prije.

Ismet Kamal detaljno je na sudu pojasnio i kako je on ranije bio direktor, a jedno vrijeme čak i predsjednik Uprave tvrtke KPMG Hrvatska te da su u to vrijeme oni radili određena financijska vrednovanja i savjetovanja za Agrokor – u vrijeme kad je vlasnik kompanije bio Ivica Todorić. Drugim riječima, Kamal je potvrdio da je i sam radio za Todorića. S njim je do 2009. u KPMG-u Hrvatska radila i Ivana Matovina. Upravo je Ivana Matovina dovela Kamala u DORH na dogovor. Bilo je to nekoliko mjeseci prije nego što su formalno potpisali ugovor.

To je posebno sporno jer DORH, to jest Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu kojem je u to vrijeme na čelu bila županijska državna odvjetnica Sani Ljubičić, nije ni zatražio ponude drugih vještaka ili revizorskih kuća. Upravo zbog tog vještačenja DORH je bio prisiljen povući optužnicu, a upravo ovih dana čeka se sudska odluka hoće li to vještačenje trebati biti izdvojeno iz afere Veliki Agrokor, što bi bio novi veliki udarac za dinamiku tog postupka. Nevezano uz tu odluku, spoznaja da je Ismeta Kamala Županijskom državnom odvjetništvu preporučila Ivana Matovina, kažnjena zbog manipulacije financijskim izvještajima, ali unatoč tomu očito osoba od povjerenja bivše potpredsjednice Vlade Martine Dalić, dodatno teško kontaminira kazneni progon Ivice Todorića i ostalih optuženih u aferi Veliki Agrokor.

Komentari

Morate biti ulogirani da biste dodali komentar.