Sabor izglasao novi zakon o strateškim robnim zalihama i zakon o sportu

Autor:

29.11.2022., Zagreb - Sabor 13. sjednicu nastavlja glasovanjem o raspravljenim tockama dnevnog reda medju kojima je i proracun za 2023. godinu. Photo: Patrik Macek/PIXSELL

Patrik Macek/PIXSELL

Hrvatski sabor u utorak je izglasao novi Zakon o strateškim robnim zalihama koje se stvaraju radi osiguranja osnovne opskrbe stanovništva u doba rata ili neposredne ugroženosti, u slučaju velikih prirodnih nepogoda i ekoloških katastrofa.

Zalihe čine poljoprivredni, prehrambeni i neprehrambeni proizvodi te lijekovi, cjepiva, protuotrovi, medicinski proizvodi, medicinski materijal i zaštitna oprema koji su nužni za život ljudi. Popis robe koja čini robne zalihe određuje se Bilancom strateških robnih zaliha.

U Bilanci se određuje: vrsta, naziv i količina robe u zalihama kao i njihov teritorijalni razmještaj. Bilancu donosi hrvatska Vlada na prijedlog Ministarstva gospodarstva.

Vlada je do sada imala obvezu revidirati Bilancu jednom u tri godine, a u novom zakonu uređeno je da će to biti svake godine.

U novom zakonu stoji i formulacija da se Savjet za robne zalihe mora, a ne da se može osnovati. Taj se Savjet osniva radi nadzora nad upravljanjem robnim zalihama, a čine ga tri saborska zastupnika i dva ugledna stručnjaka iz područja gospodarstva

S dvije na pet godina, produženo je razdoblje u kojem se poslovi skladištenja zaliha ne mogu povjeriti tvrtkama i pojedincima kojima je izrečena zaštitna odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja određenih dužnosti ili djelatnosti.

U Zakonu o sportu – nacionalna stipendija vrhunskim sportašima i parasportašima

Hrvatski sabor većinom glasova donio je i novi Zakon o sportu kojim se uvodi kategorizacija sportova, jedinstvena nacionalna stipendija vrhunskim sportašima i trajna naknada za trenere osvajače medalja.

Novina je i plaćanje doprinosa, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, vrhunskim sportašima I. kategorije s uspostavljenim imovinskim cenzusom.

Uvodi se i nacionalna stipendija za vrhunske sportaše I, II. i III. kategorije, uključujući parasportaše i gluhe sportaše, a propisuje se da svi imaju jednak iznos stipendije koji će im isplaćivati država. Ovisno o kategoriji, iznosit će od 1.000 do 3.000 kuna. Pritom će svi oni i dalje moći primati stipendije koje trenutačno primaju, primjerice od jedinica lokalne samouprave.

Prvi se put uvode i trajne naknade za trenere osvajače olimpijskih, paraolimpijskih i olimpijskih medalja gluhih. Novitet je i da će se iz proračuna izdvajati novac za županijske sportske zajednice kako bi se sufinancirali troškovi stručnog rada i poboljšali materijalni uvjeti za provedbu programa za djecu i mlade do 18 godina.

Jasnije se također definira ulaganje u sportsku infrastrukturu odnosno donošenje mreže sportskih građevina temeljem koje će se nastaviti ciljano ulagati kako bi se u svim dijelovima Hrvatske sport učinilo svima podjednako dostupnim. Novim zakonom otvorena je i mogućnost definiranja sportskih građevina od nacionalnog značenja.

Izmijenjen je također Zakon o državnim službenicima te se omogućuje zadržavanje državnog službenika u službi kad navrši 65 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža, ako postoje potrebe službe, u punom ili nepunom radnom vremenu, najduže do navršenih 67 godina života službenika.

Izglasane i su izmjene Zakona o deviznom poslovanju kojima prestaju ovlasti HNB-a u smislu vođenja monetarne i devizne politike, taj dio prelazi u nadležnost Europske središnje banke, a HNB će sudjelovati u njezinu radu.

Sabor je prihvatio i nekoliko izvješća, među ostalim Izvješće predsjednika Vlade o održanim sastancima Europskog vijeća.

Osim toga, donio je Kodeks o etičkom djelovanju zastupnika u Hrvatskom saboru koji definira temeljne vrijednosti kojih bi se zastupnici trebali držati. Brani im se da pozivaju na nasilje, nepoštivanje pozitivnih propisa, da šire nacionalnu, vjersku ili rasnu mržnju te potiču kršenje ljudskih prava i neravnopravnost spolova.

Kodeks ne predviđa nikakve kazne za kršenje.

Sabor je, među ostalim, prihvatio prijedlog da se za člana Nadzornog odbora HRT-a imenuje Davor Zoričić.

Komentari

Morate biti ulogirani da biste dodali komentar.