Rezultati ankete: 54% građana Hrvatske koronavirus smatra globalnom prijetnjom

Agencija Hendal provela je istraživanje na 400 građana RH o potencijalnoj zarazi i strahu od koronavirusa.
Istraživanje je provedeno online metodom na nacionalno reprezentativnom uzorku građana.

Građani su na skali 1 -5 procjenjivali stupanj straha od zaraze. Po tom su pitanju u prosjeku
građani neutralni, tj. navode kako se niti boje niti ne boje (srednja vrijednost 2,8). Pri tome oko 40%
navodi kako se ne boje zaraze (procijenili su to ocjenama 1 ili 2- „Uopće se ne bojim“ ili „Ne bojim se“),
dok je u strahu od zaraze oko 26% građana (procijenili su to ocjenama 4 ili 5- „Bojim se“ ili „Jako se
bojim“).
Na pitanje u kojoj mjeri je koronavirus globalna prijetnja, 54% građana navodi kako on predstavlja
prijetnju ili čak ozbiljnu prijetnju.
Pitali smo i građane koliko je vjerojatno da bi u idućih 6 mjeseci otputovali u Kinu kada bi osvojili plaćeni
put i boravak. Svaki četvrti građanin izjavio je kako bi putovao, 44% ih ne bi putovalo, a trećina navodi
kako nisu ni prije željeli posjetiti Kinu.

 

Komentiraj