Rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras gotovo 120 tisuća potrošio – na vino

Gotovo 120 tisuća kuna sveučilišnog novca potrožio je rektor Damir Boras – na vino za potrebe rektorata, objavio je Strah od slobode (SOS) Radio Studenta.

“Čak 116.639,70 kuna (pdv uključen) javnog novca potrošio je Damir Boras samo tijekom 2018. i 2019. godine na kupnju vina za potrebe rektorata. Upravo tako, ‘Nabava vina za potrebe rektorata’, naziv je jednostavne nabave oznake 95/2018 u visini od 64.424,00 kn, te jednostavne nabave 103/2019 koja se sastoji od dvije stavke u ukupnom iznosu od 52.215,70 kn. Za iznos koji se u rektoratu potrošio na vina u samo dvije godine, radniku na minimalcu trebaju tri godine rada. Iako se kaže ‘in vino veritas’, mislimo da se do znanstvenih istina ipak dolazi financiranjem nekih drugih aktivnosti”, objavio je SOS u Facebook statusu.

 

 

Portal 24sata.hr zavirio je tim povodom u Registar ugovora, dostupan na Elektroničkom oglasniku javne nabave. Ondje se vidi da su “vina nabavljena većinom od Agronomskog fakulteta, točnije od vinogradarsko–vinarskog pokušališta Jazbina koje se nalazi u njegovu sastavu”.

No, u Planovima nabave Sveučilišta u Zagrebu za navedene stavke spominju se posve drugi brojevi: prema podacima iz tog registra, planirano je da se na vino potroši dvostruko manje novca.

Komentiraj