Potpisani ugovori za tri projekta Lučke uprave Rijeka

U petak su potpisani ugovori za tri projekta Lučke uprave Rijeka čija je ukupna vrijednost oko 33,6 milijuna kuna. Lučka uprava Rijeka potpisala je ugovore s tvrtkom GP Krk, tvrtkom IN Stria te s tvrtkom Securitas Hrvatska.

Potpisani su ugovori za izgradnju spojne ceste lučkog područja s Državnom cestom D403, stručni nadzor na izgradnji spojne ceste lučkog područja s D403 te provedba pilot projekta kontrole pristupa, nabbavu softvera, isporuku i ugradnju opreme Promares.

Na potpisivanju ugovora sudjelovali su Denis Vukorepa, ravnatelj Lučke uprave Rijeka, Marko Filipović, gradonačelnik Grada Rijeke, Vojko Braut, zamjenik župana Primorsko-goranska županija, Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture

Prije i nakon službenog dijela programa, prikazani su promo filmovi o dva završena projekta koji su financirani EU sredstvima iz Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF). Prvi projekt, završen u prosincu prošle godine, je razvoj multimodalne platforme u luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom Jadranska vrata (POR2CORE-AGCT). Drugi projekt je unaprjeđenje infrastrukture luke Rijeka – terminal za generalne terete (POR2CORE-GCT) – Bazen Raša, završen u travnju ove godine.

Ugovor za radove na izgradnji spojne ceste lučkog područja s državnom cestom D 403

Ugovor je vrijedan više od 32 milijuna eura, a izvoditelj je GP KRK d.d.

Projekt za izgradnju spojne ceste lučkog područja s državnom cestom D 403 realizira Lučka uprava Rijeka uz potporu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Za odabir izvođača radova na izgradnji spojne ceste proveden je postupak javne nabave procijenjene vrijednosti 36,225 milijuna kuna s PDV-om. Na natječaj su pristigle tri valjane ponude, a nakon pregleda i ocjene ponuda, kao ekonomski najpovoljnija odabrana je ponuda GP KRK d.d. ukupne vrijednosti 32,225 milijuna kuna s PDV-om. Ukupna duljina spojne ceste lučkog područja iznosi približno 695 metara, a rok za izvršenje radova iznosi 300 dana od datuma potpisa Ugovora s odabranim izvođačem radova.

Budući se radi o projektu čija je vrijednost veća od 8 milijuna kuna, za sklapanje Ugovora za izgradnju spojne ceste lučkog područja sa cestom D 403 bila je potrebna prethodna suglasnost Vlade Republike Hrvatske te je istu izdala 22. srpnja 2021. godine. Vlada Republike Hrvatske je prepoznala važnost ovog projekta za riječku luku te je isti dan donijela i odluku kojom se odobrava financiranje projekta na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. godini.

Spojna cesta lučkog područja s državnom cestom D 403 osigurava prometnu povezanost lučkog područja (terminala za generalne terete) u Bazenu Rijeka s državnom cestom D 403. Cesta D 403 je glavni cestovni ulaz na novi Zagreb Deep Sea kontejnerski terminal, a interna spojna cesta lučkog područja njen fizički nastavak prema istoku kroz lučko područje u Bazenu Rijeka. Izgradnjom ove ceste prestaje potreba za ulaz/izlaz teških kamiona u lučko područje na Trgu Žabica (postojeći ulaz/izlaz Žabica) i na vrlo prometnu gradsku ulicu Riva u centru grada.

Ugovor za stručni nadzor na izgradnji spojne ceste lučkog područja sa cestom D 403

Ugovor je vrijedan nešto više od 830 tisuća kuna, a izvršitelj je IN Stria.

Ugovor za provedbu pilot projekta kontrole pristupa, nabavu softvera, isporuku i ugradnju opreme – Projekt PROMARES (Promoting maritime and multimodal freight transport – Unapređenje kvalitete, sigurnosti i ekološke održivosti lučkih, pomorskih transportnih usluga i čvorova uz promicanje multimodalnosti), Interreg Italy – Croatia

Vrijednost ugovora je nešto više od pola milijuna kuna, a izvršitelj je Securitas Hrvatska d.o.o.

Pilot projekt se realizira u okviru projekta PROMARES i sufinancira sredstvima iz Programa Interreg Italy – Croatia, prekogranična suradnja 2014 – 2020 u iznosu od 85%. Pilot projekt uključuje nabavu novog sustava kontrole pristupa na području koje se nalazi pod upravljanjem Lučke uprave Rijeka odnosno, nabavu softvera te isporuku i ugradnju opreme kao što su kamere za termovizijski nadzor ulaza i izlaza u luku Rijeka i povezivanje svega u jedinstven integracijski sustav.

Postojeći sustav kontrole prolaza na lokacijama: ulaz Mlaka – izlaz Žabica, Brajdica – servisni ulaz, Brajdica – službeni ulaz/izlaz, Riječki lukobran i Upravna zgrada Lučke uprave Rijeka potrebno je modernizirati na način da se izvrši zamjena postojećih kontrolera GRANTA i zamjena svih elemenata kontrole prolaza koji su oštećeni ili dotrajali, zatim da se izvrši ugradnja novih elemenata kontrole prolaza sukladno trenutnom stanju i potrebama te izvedu elektroinstalaterski radovi i montaža opreme do pune funkcionalnosti novog sustava kontrole pristupa.

Uvođenjem ovog sustava Lučka uprava Rijeka podiže standard sigurnosti na području kojim upravlja. Novi sustav koji će se uvesti je usklađen s međunarodnim ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) standardnom koji se provodi u luci.

Komentiraj