Otvorene ponude za radove na dionici željezničke pruge Križevci – Koprivnica – državna granica

U sjedištu HŽ Infrastrukture, u nazočnosti investitora i ponuđača, 19. srpnja 2019. godine održano je javno otvaranje ponuda koje su pristigle u sklopu otvorenog postupka javne nabave za izvođenje radova na projektu ”Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica”, ukupne duljine 42,6 kilometara.

Riječ je o strateškom projektu od javnog značaja za Republiku Hrvatsku i do sada najvećem infrastrukturnom željezničkom projektu u novijoj povijesti Republike Hrvatske koji sufinancira Europska Unija.

Njegovom provedbom povećat će se kapacitet pruga, podići brzina prometovanja modernom dvokolosiječnom prugom te podići razina sigurnosti na koridoru, na što značajan utjecaj ima i provedba projekta ”Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo – Križevci” vrijedan 196,9 milijuna eura koji je trenutno u fazi izvođenja radova, te  provedba projekta ”Rekonstrukcija i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac” procijenjene vrijednosti radova 315 milijuna eura, a za koji će javna nabava za izvođenje radova biti raspisana krajem ove godine.

Riječ je o projektima koji se nalaze na hrvatskom dijelu Mediteranskog koridora koji se proteže od državne granice s Mađarskom preko Zagreba pa sve do Rijeke, a njihovom realizacijom u konačnici će se stvoriti i uvjeti za dodatno povećanje tereta u riječkoj luci i podizanje njezine konkurentnosti.

 

Na javnom otvaranju pristiglo je ukupno deset ponuda za izvođenje radova:

 • Zajednica ponuditelja: YAPI MERKEZI INSAAT; Kolektor Koling d.o.o., cijena ponude u iznosu 2.869.273.565,88 kuna (bez PDV-a)
 • Zajednica ponuditelja: COMSA S.A.; GCF GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.P.A., cijena ponude u iznosu 3.030.395.946,00 kuna (bez PDV-a)
 • Zajednica ponuditelja: STRABAG AG (Podružnica Zagreb STRABAG d.d.); STRABAG d.o.o.; STRABAG Rail a.s.; OOO RŽD INTERNEŠNL, cijena ponude u iznosu 2.979.190.669,02 kuna (bez PDV-a)
 • Zajednica ponuditelja: China Tiesiju Civil Engineering Group Co., Ltd.; China Railway Electrification Engineering Group Co, Ltd., cijena ponude u iznosu 2.830.591.334,54 kuna ( bez PDV-a)
 • Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S., cijena ponude u iznosu 418.073.115,69 kuna (bez PDV-a)
 • A. de Obras y Servicios, COPASA, cijena ponude u iznosu 3.053.956.083,47 kuna (bez PDV-a)
 • Zajednica ponuditelja: Rizzani de Eccher S.p.A.; SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d., cijena ponude u iznosu 2.881.961.131,70 kuna (bez PDV-a)
 • Zajednica ponuditelja: SINOHYDRO CORPORATION LIMITED; Sinohydro engineering bureau 4 co., ltd., cijena ponude u iznosu 2.410.652.582,87 kuna (bez PDV-a)
 • AVAX S.A., cijena ponude u iznosu 2.897.701.801,75 kuna (bez PDV-a)
 • Zajednica ponuditelja: DIV GRUPA d.o.o.; Integral Inženjering a.d. Laktaši; TSS GRADE, a.s., cijena ponude u iznosu 2.534.579.787,38 kuna (bez PDV-a)

Pristigle ponude bit će evaluirane u zakonski određenom vremenskom razdoblju, a nakon odabira ekonomski najpovoljnije slijedi potpisivanje ugovora s izvođačem radova.

Izrada projektne dokumentacije za predmetni projekt sufinancirana je također iz europskih sredstava, i to u okviru programa IPA-e, odnosno Operativnog programa Promet.

 

Detaljnije o projektu:

 • Projektom se planira dogradnja drugoga kolosijeka i rekonstrukcija postojećega kolosijeka, što će omogućiti brzinu vožnje vlakova od 160 km/h. Znatnija rekonstrukcija postojeće trase izvodit će se između stajališta Carevdara i kolodvora Lepavine u duljini od 4,3 km, pri čemu će se ukupna duljina dionice pruge Križevci – Koprivnica – državna granica s Mađarskom smanjiti na 42,6 km.
 • U sklopu projekta predviđeni su rekonstrukcija postojećih kolodvora Lepavine i Koprivnice te stajališta Majurca, Carevdara, Vojakovačkog Kloštra i Sokolovca, prenamjena postojećega kolodvora Mučne Reke u stajalište te izgradnja novoga kolodvora Novog Drnja i novoga stajališta Peteranca.
 • U svrhu denivelacije postojećih željezničko-cestovnih prijelaza koji se zadržavaju, izgradit će se osam cestovnih nadvožnjaka, dva cestovna podvožnjaka i jedan pothodnik. Na to će se nadovezati izgradnja svodnih i paralelnih cesta uz trasu željezničke pruge kako bi se omogućio pristup svim česticama čije će postojeće pristupe prekinuti izgradnja tih objekata.
 • Na elektroenergetskome infrastrukturnom podsustavu bit će izvedeni radovi na izgradnji i rekonstrukciji kontaktne mreže te ostalim elektroenergetskim postrojenjima kao što su elektrovučna postrojenja, postrojenja napajanja te vanjska rasvjeta u stajalištima i kolodvorima. Na signalno-sigurnosnom, prometno-upravljačkom i telekomunikacijskom sustavu također će biti izvedeni radovi na dogradnji novih elemenata i uređaja te obnovi postojećih.

Tehnički parametri koji će se postići izgradnjom i nadogradnjom u cijelosti će biti usklađeni s EU-ovim zahtjevima za koridorske pruge osnovne TEN-T mreže kako je to određeno Uredbom (EU) br. 1315/2013 (npr. osovinsko opterećenje od 225 kN, elektrifikacija 25kV/50Hz, prijam interoperabilnih vlakova duljine 740 m te brzina do 160 km/h  [uz iznimku u gradskim područjima])

Komentiraj