Nacional

Otvoren novi hitni trakt KBC Rijeka na Sušaku

U KBC-u Rijeka na lokalitetu Sušak otvoren je danas novoizgrađeni  objedinjeni hitni bolnički trakt  KBC-a Rijeka koji će prve pacijente početi primati sutra od 7 sati.

Objedinjeni hitni bolnički prijam (OHBP) KBC-a Rijeka prostire se na više od 1300 „kvadrata“  što je dvostruko veći prostor od onog u kojem je od 1989. godine djelovao Centar za hitnu medicinu.  Uređenje odjela , od projektiranja do završetka radova trajao je godinu dana, a investicija je financirana iz kredita HBOR-a kao sastavni dio projekta Nova bolnica na Sušaku.

Hitni trakt je s medicinske strane osmišljen kao moderan centar temeljen na pravilima struke, u skladu s nacionalnim pravilnikom o organizaciji bolničke hitne medicine, ali i međunarodnim smjernicama.

Za razliku od dosadašnjeg Centra,  novi riječki hitni bolnički trakt ima dva odvojena ulaza – za bolesnike dovezene kolima hitne pomoći  i zaseban ulaz za građane koji samostalno potraže hitnu medicinsku pomoć.  Unutar hitnog traksta su tri  sofisticirano opremljena prostora za reanimaciju  koji  omogućavaju potpuno zbrinjavanje najugroženijih bolesnika,  prostor za izolaciju, operacijska dvorana za male zahvate, radiološka snimaonica te ima mogućnost trajnog monitoriranja svih bolesnika čije stanje zahtjeva trajno praćenje.

Novi će OHBP imati novi ultrazvučni aparat i mobilni radiološki uređaj, hemodinamski monitoring i telemetriju. Novost je i, prema uzoru na vanjske centre, “ambulanta za brzo zbrinjavanje“ gdje bolesnici viših trijažnih kategorija čekaju na pregled i odluku o daljnjem liječenju.

„U OHBP-u sve je podređeno najhitnijim i životno ugroženim bolesnicima, što se ovim projektom uspjelo postići. Povezanost s ostatkom bolnice ostala je nepromijenjena, a to je od neprocjenjive važnosti zbog daljnjih dijagnostičkih postupaka s bolesnicima, kao i zbog konzilijarnih pregleda liječnika drugih medicinskih struka koji tijekom 24 sata dolaze na poziv u OHBP, što u četvrtine bolesnika rezultira hospitalizacijom, odnosno nastavkom obrade i liječenjem u bolnici.“ istakla je dr. Martina Pavletić, voditeljica OHBP-a Sušak.

Na lokalitetima Rijeka i Sušak godišnje se u hitnim jedinicama obradi približno 55.000 bolesnika, a preko hitnog prijama  se hospitalizira više od 14.000 pacijenata.

Inače,  KBC Rijeka ima najveći broj specijalizanata hitne medicine u Hrvatskoj,  19, a od ove godine i dva specijalista. Osim vlastitih specijalizanata, bolnica ima desetak specijalizanata iz drugih ustanova u Hrvatskoj.

Komentiraj