OTP banka snižava kamatne stope u siječnju

Autor:

facebook.com

OTP banka snižava kamatne stope na kredite u eurima i kunama.

OTP banka će u siječnju sniziti kamatne stope na sve kredite građana s promjenjivom kamatnom stopom pa će tako kamatne stope na kredite uz valutnu klauzulu u eurima biti niže za 0.29, a za kredite u kunama za 0.19 postotnih poena.

U posljednje četiri i pol godine OTP banka je devet puta smanjivala kamatne stope građanima. Do snižavanja kamatnih stopa dolazi slijedom kretanja nacionalne referentne stope (NRS1), uz koje je OTP banka vezala svoje kredite.

OTP banka će sve svoje klijente pravovremeno i pisanim putem obavijestiti o smanjenju kamatne stope te o novoj visini anuiteta i novom otplatnom planu.

Komentari

Morate biti ulogirani da biste dodali komentar.