OMEGA SOFTWARE Interna dokumentacija otkriva prave razloge smjene Nataše Tramišak

Autor:

Nacional, Davor Puklavec, Josip Regovic/PIXSELL

Nacional je dobio uvid u internu poslovnu dokumentaciju koja otkriva intrigantne okolnosti sklapanja posla između Omega Softwarea i Fonda za zaštitu okoliša, ali i pomaže razumjeti zašto je premijer Plenković inzistirao na smjeni Nataše Tramišak

Nacional je tijekom proteklog tjedna dobio na uvid opsežnu internu dokumentaciju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koja pokazuje kako je administracija podređena premijeru Andreju Plenkoviću svjesno sklopila nepotreban poslovni odnos s tvrtkom Omega Software te joj platila 2,8 od ukupno ugovorenih 9,9 milijuna kuna. Toliku su vrijednost bespotrebnih usluga izvršili djelatnici tvrtke Omega Software do trenutka raskida spornih ugovora.

Interna poslovna dokumentacija otkriva intrigantne okolnosti sklapanja tog posla, ali i pomaže razumjeti zašto je premijer Plenković početkom ožujka 2023. insistirao na smjeni tada resorne ministrice Nataše Tramišak, koja je primila i ozbiljne prijetnje kada je započela istraživati temelje i osnovanost suradnje tvrtke Omega Software s državnom upravom i htjela tu suradnju obustaviti.

Interna prepiska između čelnih osoba informatičke tvrtke Omega Software i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pritom pokazuje kako su vodeći ljudi ovog fonda bili svjesni da spomenuti sporni ugovor neće biti moguće u cijelosti konzumirati.

Osim interne prepiske, to otkriva i nalaz sudskog vještaka Miroslava Bače koji je također u posjedu Nacionala, a iz kojeg se jasno može zaključiti da to nije bilo moguće zbog promjena Zakona o gospodarenju otpadom, a iz tih je razloga sporan ugovor i raskinut u kolovozu prošle godine.

Štoviše, prepiska između tvrtke Omega Software i Fonda za zaštitu okoliša nedvojbeno pokazuje da su čelni ljudi Fonda za zaštitu okoliša i u vrijeme raspisivanja natječaja koji se odnosi na usluge razvoja sustava za praćenje i provedbu projekata, naplatu naknada i gospodarenja posebnim kategorijama otpada početkom 2021. godine znali da je u procesu izrada novog Zakona o gospodarenju otpadom čijim se člankom 94. određuje da će poslove koji su obuhvaćeni upravo raspisanim natječajem preuzeti Financijska agencija (FINA). To je i u svom nalazu naglasio i sudski vještak Miroslav Bača.

Nalaz sudskog vještaka Miroslava Bače u koji Nacional također ima uvid, iz kojeg se jasno može zaključiti da provedba ugovora nije bila moguća zbog promjena Zakona o gospodarenju otpadom. FOTO: Nacional

On je na zahtjev Fonda za zaštitu okoliša napravio vještačenje u kojem se osvrnuo upravo na sporan ugovor između tvrtke Omega Software i Fonda za zaštitu okoliša koji je potpisan u ožujku 2021., kada je na čelu Fonda za zaštitu okoliša još bio Siniša Kukić, a na čelu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, koji je po riječima Nacionalovih izvora iz Fonda za zaštitu okoliša i najviše inzistirao da se ugovor s tvrtkom Omega Software i potpiše.

Zanimljivo je i da je vrijednost tog ugovora bila nekoliko stotina tisuća tadašnjih kuna manja od 10 milijuna kuna, čime se izbjeglo da odluku o sklapanju ugovora donese hrvatska vlada koja mora odobriti svaki ugovor Fonda za zaštitu okoliša veći od 10 milijuna kuna. Postavlja se pitanje zašto su čelni ljudi Fonda za zaštitu okoliša odlučili potpisati ugovor s tvrtkom Omega Software kada su znali da se taj ugovor neće konzumirati u potpunosti te da će vrlo brzo nakon njegova stupanja na snagu cijeli posao preuzeti FINA.

Po onome što je u svom vještačenju napisao sudski vještak Miroslav Bača, a to se navodi i u prepisci između direktora tvrtke Omega Software Ivice Karića i nasljednika Siniše Kukića na mjestu direktora Fonda za zaštitu okoliša Luke Balena, tvrtka Omega Software je isporučila tek manji dio ugovorenog sustava te je za to naplatila 2.817.400 kuna bez PDV-a. Međutim, iako je isporučila dio ugovorenog sustava, izvjesno je da je taj sustav Fondu za zaštitu okoliša zapravo neupotrebljiv i nikada nije niti stavljen u upotrebu jer je cijeli posao usluge razvoja sustava za praćenje i provedbu projekata, naplatu naknada i gospodarenja posebnim kategorijama otpada preuzela FINA. U zaključku svog vještačenja to je napisao i sudski vještak Miroslav Bača:

“Analizom dostavljene dokumentacije vidljivo je da je Izvršitelj, Omega software uspješno izvršio 2 od 11 točaka. Izvršene su u cijelosti točke Isporuka frameworka za izgradnju aplikacija i API-a i BMP platforma za razvoj, implementaciju i praćenje poslovnih procesa Fonda s pripadajućim licencama BMP platforme 1.950.000,00 kn te Podsustav za administraciju sustava i korisnika 255.000,00 kn, kao i Podsustav za objavu otvorenih podataka 310.000,00 kn. Zaključujem kako je do sada isporučeno Ugovorenih aktivnosti za 2.817.400,00 kn bez pripadajućeg PDV-a. Kako je tijekom realizacije Ugovora došlo do promjene Zakonskih propisa a na temelju kojih veći dio dogovorenih aktivnosti iz Ugovora će za Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u smislu ove analize provoditi FINA, upitna je daljnja aktivnost u realizaciji samog Ugovora s obzirom na to da nastavak konzumacije Ugovora za Fond ne donosi ništa nužno niti potrebno jer sve te aktivnost sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom preuzima FINA. Daljnja realizacija imala bi negativan utjecaj na Fond kako organizacijski tako i financijski.”

Prepiska između Omege i FZOEU-a nedvojbeno pokazuje da je Plenkovićeva administracija svjesno sklopila nepotreban ugovor te je Omegi plaćeno 2,8 od ukupno ugovorenih 9,9 mil. kuna

Ugovor između tvrtke Omega Software i Fonda za zaštitu okoliša konačno je razvrgnut u kolovozu 2023., a njime su se obje strane dogovorile kako Fond za zaštitu okoliša neće isplatiti nikakve penale Omegi zbog prijevremenog kraja ugovora.

Ugovor između Fonda za zaštitu okoliša i Omege potpisan je 21. ožujka 2021., što su Nacionalu već ranije potvrdili i iz Fonda za zaštitu okoliša i iz tvrtke Omega Software, a vrijednost je bila 7.984.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno točno 9.980.000,00 kuna s PDV-om. Nedugo potom, donesen je novi Zakon o gospodarenju otpadom kojim su izrada i upravljanje većim dijelom istog informacijskog sustava dodijeljeni FINA-i, a s tim su u vrijeme potpisivanja ugovora s Omegom bili upoznati i tadašnji direktor Fonda za zaštitu okoliša Siniša Kukić, ali i tadašnji ministar gospodarstva Tomislav Ćorić.

Zvonimir Majić, savjetnik tadašnjeg direktora Fonda Kukića, po nalogu ministra Ćorića bio je u ime Fonda voditelj radne skupine koja je radila na izradi Zakona o gospodarenju otpadom.

Iz dokumentacije dostupne Nacionalu vidljivo je da je Fond za zaštitu okoliša krenuo u raspisivanje javne nabave krajem srpnja 2020. Tada je izdan i Zahtjev za nabavu br. 2020/005036, a naziv predmeta nabave bila je ‘’Izgradnja sustava za praćenje programa i projekata, naplatu naknada i gospodarenja posebnim kategorijama otpada’’. Potom je 9. prosinca iste godine objavljen i ‘’Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude’’, iz kojeg se vidi da je tvrtka Omega Software jedina poslala ponudu na javnu nabavu te da ponuda iznosi nešto manje od 10 milijuna kuna s uračunatim PDV-om. Dva mjeseca kasnije, točnije 2. veljače 2021., vodstvo Fonda za zaštitu okoliša donijelo je i odluku o odabiru tvrtke Omega Software za posao izgradnje sustava za praćenje programa i projekata, naplatu naknada i gospodarenja posebnim kategorijama otpada. U toj odluci između ostalog i stoji:

“Kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabire se ponuda oznake: PON-N-806 od 27. 11. 2020. ponuditelja Omega software, s cijenom ponude od 7.899.000,00 bez PDV-a, odnosno ukupnom cijenom ponude od 9.873.750,00 s PDV-om.”

Premijer Plenković smijenio je početkom ožujka 2023. Natašu Tramišak, koja je primila i ozbiljne prijetnje kada je počela istraživati temelje i osnovanost suradnje tvrtke Omega Software s državom. FOTO: Ivica Galovic/PIXSELL

Ugovor su tadašnji direktor Omege Ivan Kujundžić-Lujan i tadašnji direktor Fonda za zaštitu okoliša Siniša Kukić potpisali 11. ožujka 2021., a u tom ugovoru u jednom od stavaka navodi se i sljedeće:

“U slučaju neizvršavanja obveza jedne od ugovornih strana, druga ugovorna strana može jednostrano, pisanim putem preporučenom poštanskom pošiljkom ili na drugi dokaziv način, raskinuti ugovor uz pravo na naknadu štete.”

Nakon što je postalo jasno da Fond za zaštitu okoliša neće konzumirati cijeli ugovor te da će razvoj cijelog sustava preuzeti FINA, iz tvrtke Omega Software poslali su nekoliko e-mailova iz kojih se vidi da su u početku bili nezadovoljni takvim razvojem događaja. Po dodjeljivanju predmetnog milijunskog IT projekta Financijskoj agenciji, na temelju novog Zakona o gospodarenju otpadom (čl. 94.) putem dva dodatka Ugovoru realizacija tog IT projekta s Omegom stavljena je u stanje mirovanja.

Iz komunikacije između Fonda i Omege jasno je vidljivo da Omega tvrdi da je Fond znao prilikom sklapanja ugovora s istom tvrtkom, odnosno tijekom pokretanja postupka javne nabave da će se isti IT posao na temelju novog Zakona o gospodarenju otpadom staviti u nadležnost Financijske agencije. Nacional je u posjedu i zapisnika sa sastanka koji je održan 24. kolovoza 2022., na kojem se raspravljalo o ugovoru između Omege i Fonda za zaštitu okoliša. Tada je v.d. ravnateljica Fonda za zaštitu okoliša bila Alenka Košiša Čičin-Šain, a Omegu je na sastanku predstavljao direktor Ivica Karić. Najzanimljiviji dio zapisnika je onaj u kojem Kristina Radan navodi da je naručitelj, odnosno Fond za zaštitu okoliša, u trenutku raspisivanja natječaja znao da za “donošenje novog Zakona o gospodarenju otpadom te je sukladno tome dao posebnu napomenu ponuditeljima da novi zakon neće imati utjecaja na opseg sustava i da će se za sve prilagodbe sustava koje će biti nužne iskoristiti sati procijenjeni troškovnikom”.

U kolovozu 2023. nakon dugotrajnih pregovora direktor Omega Softwarea Ivica Karić s direktorom Fonda za zaštitu okoliša Lukom Balenom (na slici) potpisao je raskid spornog ugovora, i to bez ikakve naknade zbog preranog raskida na čemu je Omega Software ranije inzistirao. FOTO: Davorin Visnjic/PIXSELL

U nastavku sastanka direktor Omege Ivica Karić je u nekoliko navrata naglasio kako je Omega spremna na raskid ugovora, ali uz određenu naknadu, a na kraju sastanka je Alenka Košiša Čičin-Šain naglasila kako “Fondu nije iskoristivo ništa od isporučenog proizvoda” i da će u slučaju da Omega ne pristane na prekid ugovora biti prisiljeni obratiti se sudu, dok je zaposlenica Fonda za zaštitu okoliša na kraju sastanka zaključila sljedeće: “Fond ne može ići u nove troškove jer ima problema i s pravdanjem isplaćenih troškova.”

Nakon ovog sastanka dolazi do kratkotrajne pauze, ali je u međuvremenu angažiran i sudski vještak Miroslav Bača koji je sastavio vještačenje ugovora između Omege i Fonda za zaštitu okoliša. U tom vještačenju Bača je između ostalog napisao: “Na temelju članka tog zakona, stavka 8 propisano je da je Financijska agencija odgovorna za operativno izvješće i način upisa i sadržaj upisa te naknade za upis kao i ustroj, izradu izvješća iz ROI, oblik i način popunjavanja obrazaca za registraciju i dostavu podataka te način davanja i korištenje podataka RPPO.

Ova promjena i implementacija novina u Zakon o gospodarenju otpadom ima veliki utjecaj na sami projekt. Ako se pogleda 11 točaka razvoja sustava koji su Ugovoreni između Fonda i Omega, jasno je kako ugovoreni segmenti više Fondu nisu potrebi s obzirom na to da će sav posao sukladno točki 94 Zakona o gospodarenju otpadom posao ustroja i operativnog vođenja RPPO-a u ime i za račun Fonda vodi Financijska agencija. Implementacijom članka 94 Zakona o gospodarenju otpadom u potpunosti prestaje potreba konzumiranja bilo kojeg od 11 ugovorenih elemenata.”

Predstavnici tvrtke Omega Software imali su primjedbe na nalaz sudskog vještaka Miroslava Bače te je Ivan Karić u jednom e-mailu koji je poslan Fondu za zaštitu okoliša u travnju 2023. napisao da ne mogu prihvatiti vještačenje jer smatraju da “naručitelj sudskom vještaku nije dostavio svu dogovorenu dokumentaciju.” Usprkos tome, već u kolovozu 2023., bez sudskih sporova, dogovoren je raskid ugovora kojim se tvrtka Omega Software odriče bilo kakvih naknada za prijevremeni raskid ugovora.

Nacional je dobio na uvid opsežnu internu dokumentaciju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koja pokazuje kako je sklopljen nepotreban poslovni odnos s tvrtkom Omega Software. FOTO: Nacional

Iz te tvrtke Nacionalu su odgovorili da je točno da je došlo do raskida ugovora, a na pitanje zašto su pristali na raskid ugovora bez ikakve odštete, napisali su sljedeći odgovor: “Imajući u vidu okolnosti nastale promjenom zakonske osnove ugovorne strane su sporazumno utvrdile da nije moguće realizirati Ugovor na način i u rokovima koji su ugovoreni, te da nemaju međusobnih potraživanja po osnovi ugovora.”

Zanimljivo je da su iz ove tvrtke odgovorili da Omega Software trenutno nema nikakve poslovne odnose s Financijskom agencijom i da ne obavlja nikakve poslove za tu agenciju.

No portal Telegram je u rujnu prošle godine pisao da je tvrtku Omega Software angažirala Financijska agencija kao tehničku ispomoć za operativno upravljanje softverom eFondovi. Za taj posao tvrtka Omega Software je navodno dobila 500 tisuća eura, odnosno oko 3,7 milijuna kuna. Je li taj posao bila određena naknada za gubitak od otprilike šest milijuna kuna na poslu s Fondom za zaštitu okoliša, ostaje nepoznato, ali je to itekako opravdano pitanje ako se u obzir uzme prošlost ove tvrtke u poslovanju s državnim tvrtkama.

Kontroverze povezane s tvrtkom Omega Software u središte pozornosti dospjele su na koncu 2022. i početkom 2023., kada je Andrej Plenković smijenio tadašnju ministricu regionalnog razvoja i EU fondova Natašu Tramišak.

Među opsežnom dokumentacijom nalazi se i zapisnik sa sastanka iz kolovoza 2022. godine na kojem je potvrđeno da su čelni ljudi Fonda znali da se ugovor s Omega Softwareom neće do kraja izvršiti. FOTO: Nacional

Naime, ona je prije svoje smjene počela dubinski propitivati te je htjela spriječiti poslove države i tvrtke Omega Software, a ovaj sporni ugovor između Fonda za zaštitu okoliša i te tvrtke još je jedan primjer koji budi sumnju da su se uz prešutno odobravanje premijera Andreja Plenkovića dogovarali upitni, vjerojatno sasvim nepotrebni milijunski poslovi s podobnim tvrtkama. Slučaj je dodatno indikativan zato što se tu radi o istoj tvrtki kojoj tadašnja ministrica Nataša Tramišak nije produljila ugovor za informatički sustav eFondovi, već je posao dodijelila Financijskoj agenciji što je, po svemu sudeći, bilo okidač za prijetnje koje su joj upućene, a kasnije i za njenu smjenu. Bivša ministrica našla se još 2021. na udaru prijetnji, i to zato što je informatički sustav koji kontrolira dodjelu sredstava iz fondova EU-a, a kojim je do tada upravljala privatna tvrtka Omega Software, odlučila vratiti pod isključivo državni nadzor. Ministrica je, naime, odbila pod istim uvjetima produljiti ugovor s tvrtkom Omega Software koju je favorizirala premijerova miljenica Gabrijela Žalac koja je bila uhićena 10. studenoga 2021. zbog sumnji u zloporabu položaja i ovlasti. Umjesto toga posao je povjerila FINA-i, da bi se potom u toj državnoj agenciji otkrila jedna od najvećih prevara vezanih uz natječaje za fondove EU-a raspisane po metodi “najbrži prst”. Naime, nakon što je FINA preuzela upravljanje sustavom eFondovi od privatne tvrtke Omega Software, informatičari FINA-e prvi put su otkrili točne adrese s kojih se sistemom takozvanih botova pokušao kompromitirati 141 milijuna kuna vrijedan natječaj za bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća, koji je u travnju prošle godine raspisalo Ministarstvo gospodarstva.

Taj je natječaj 31. svibnja 2023. poništen upravo zato što su informatičari FINA-e otkrili više pokušaja prevare preko sustava botova, to jest automatiziranih upada u sustav pojedinaca koji su tako na natječaju htjeli ostvariti nedozvoljenu prednost. Međutim, analiza informatičara pokazala je da su neke od tvrtki za koje je sada utvrđeno da su na sumnjiv način, uz pomoć botova, ostvarile prednost, sudjelovale i na nekim ranijim natječajima financiranim iz fondova EU-a, ali da raniji informatički sustav koji je postavila tvrtka Omega Software takve prevare uopće nije evidentirao, to jest one nikada nisu službeno prijavljene. Iz zasad nepoznatih razloga premijer Andrej Plenković bio je izuzetno ljut jer je upravo ta tvrtka ostala bez svog ranijeg angažmana. I to je u biti koštalo Natašu Tramišak njegova povjerenja i na koncu ministarske funkcije.

Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša u ime Omega Softwarea potpisao je tadašnji direktor Ivica Kujundžić Lujan. FOTO: Igor Soban/PIXSELL

Inače, tvrtka Omega Software dobila je prvi posao u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU-a u rujnu 2016., u vrijeme ministra Tomislava Tolušića, a druga dva ugovora, čija je cijena znatno narasla, s tom tvrtkom sklopila je bivša ministrica Gabrijela Žalac. I Tomislav Tolušić i Gabrijela Žalac, bivši ministri u vladi Andreja Plenkovića, pod istragama su Ureda europskog javnog tužitelja.

No ta moćna i snažna informatička tvrtka javnosti je postala poznata nakon što je otkriveno da je pet posto udjela u toj tvrtki imao i bivši predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro koji je udjele u međuvremenu 2020. prodao. Neposredno prije nego što su većinski suvlasnici te kompanije Ivan Matić i Margaret Meštrović Matić u prosincu 2021. tragično poginuli u prometnoj nesreći na autocesti Rijeka – Zagreb, tvrtku Omega Software 4. studenoga 2021. preuzeo je Stipo Matić, vlasnik grupacije M SAN, najveće IT kompanije u Hrvatskoj. Ali ne direktno preko M SAN Grupe, već preko svoje tvrtke Novčić više koja je u Zdencima i Čačincima gradila dvije bioplinske elektrane. Tako da je tvrtka Omega Software postala novi član grupacije M SAN, s kojom je godinama interesno povezan Damir Krstičević, bivši ministar obrane. Svi poslovi koje je tvrtka dobila s raznim ministarstvima i državnim agencijama samo su produbili sumnje da je povezana s HDZ-om i samim vrhom hrvatske vlade.

Izvor koji je Nacional upozorio na to da postoji još primjera u kojima vrh HDZ-a očito favorizira tvrtku Omega Software, navodi da je u slučaju spomenutog posla izveden dodatni manevar kako bi se odgovornost odmakla od samog vrha Vlade. Naime, taj izvor ističe da se u slučaju ugovora s Fondom za zaštitu okoliša vrijednost ugovora smišljeno smanjila ispod 10 milijuna kuna, i to zato što u tom slučaju ugovor odobrava Upravni odbor Fonda, a ne Vlada. Pa se odgovornost za odlučivanje o dodjeli tog posla tvrtki Omega Software može pripisivati Upravnom odboru koji su tada činili članovi HDZ-a predvođeni ljudima poput predsjednika HGK-a Luke Burilovića, saborskog zastupnika Josipa Borića ili Anje Bagarić, dugogodišnje bliske suradnice bivšeg ministra Ćorića u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Predsjednik Upravnog odbora još je jedan Ćorićev suradnik iz Ministarstva gospodarstva, državni tajnik Mario Šiljeg.

Komentari

Morate biti ulogirani da biste dodali komentar.

Avatar photo
Condor Ito

prije 1 mjesec

Kada se zbroje sve pljačke Naroda od strane HDZ-a skupilo bi se novaca za bogovski život naših penzionera. Nakon promjene vlasti neće više biti potrebno kopati po kontejnerima.