Odobreno sklapanje sporazuma sa Slovenijom o plinskoj solidarnosti

Autor:

06.02.2018., Omisalj - Lokacija buduceg plutajuceg LNG terminala (prihvatni terminal za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku) u sklopu postrojenja Dina- Petrokemije kojem se protive zastupnici otoka Krka. "nPhoto: Nel Pavletic/PIXSELL

Nel Pavletic/PIXSELL

Vlada je u četvrtak odobrila pokretanje postupka za sklapanje međuvladinog sporazuma sa Slovenijom o mjerama solidarnosti radi zaštite sigurnosti opskrbe plinom, a za idućih 30 dana zadržala je i snižene trošarine na dizel i benzin.

Kako je objasnio ministar gospodarstva Davor Filipović, EU-ovo vijeće ministara energetike ovaj je tjedan zaključilo da se pokrene zajednička nabava plina na razini cijeloga EU-a, što bi trebalo doprinijeti nižim cijenama energenata, a donesen je i zaključak koji se odnosi na stvaranje novoga indeksa prema kojem bi se određivale cijene plina i uspostava cjenovnih koridora odnosno najniže i najviše cijene plina.

Posebna naglasak vijeće je, kaže Filipović, stavilo na na solidarnost zemalja članica u opskrbi plinom i u tom kontekstu treba promatrati današnju vladinu odluku o pokretanju sklapanja sporazuma sa Slovenijom.

Naime, objašnjava Filipović, na temelju europske uredbe o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom svaka država članica dužna je potpisati sporazum o mjerama solidarnosti za očuvanje sigurnosti opskrbe plinom sa susjednim zemljama i zemljama koje mogu imati utjecaj na sigurnost opskrbe plinom u toj državi.

Sukladno tome, Hrvatska će prema današnjoj vladinoj odluci pokrenuti postupak za sklapanje sporazuma između hrvatske i slovenske vlade o mjerama solidarnosti radi zaštite opskrbe plinom.

Tim sporazumom se reguliraj pravni, tehnički i financijski elementi u slučaju aktiviranja mjera solidarnosti između Hrvatske i Slovenije.

Europskom regulativom uz ostalo je propisano da država članica Europske unije koja je izravno povezana s državom članicom koja je zatražila solidarnost, u najvećoj mogućoj mjeri i ne stvarajući nesigurne situacije, poduzima potrebne mjere s ciljem osiguravanja opskrbe plinom kupaca koji nisu kupci zaštićeni mehanizmom solidarnosti.

To se postiže tako da država od koje je zatražen mehanizam solidarnosti na svojem državnom području smanji ili obustavi opskrbu plinom kupaca koji nisu kupci zaštićeni mehanizmom solidarnosti do potrebne mjere i dok god nije zadovoljena opskrba plinom kupaca zaštićenih mehanizmom solidarnosti u državi članici koja je zatražila solidarnost.

Država članica Europske unije koja je zatražila solidarnost osigurava da se relevantna količina plina stvarno isporuči kupcima zaštićenima mehanizmom solidarnosti na njezinom državnom području.

I dalje snižene trošarine na gorivo

Vlada je danas izmijenila Uredbu o visini trošarine na energente i električnu energiju kojom za razdoblje od 30 dana, a počevši od 31. listopada, zadržava snižene trošarine na benzin i dizel.

Vlada je ove godine od ožujka, zbog povećanja cijene energenata već sedam puta mijenjala uredbu.

S obzirom da se snižene visine trošarine propisane trenutno važećom uredbom primjenjuju 30. listopada, a i dalje egzistiraju okolnosti koje su utjecale na povećanje cijene energenata, vlada je današnjom odlukom zadržala snižene trošarine za najprodavanije energente, odnosno za bezolovni motorni benzin za 800 kuna za tisuću litara ili 80 lipa po litri, te 400 kuna za dizelsko gorivo ili 40 lipa po litri.

Time je visina trošarine i nadalje usklađena s minimalno propisanom direktivnom EU-a.

Komentari

Morate biti ulogirani da biste dodali komentar.