Odmorimo se uz prekrasne prizore iz šuma

Borna Filic/PIXSELL

 

Nedavno je obilježen Svjetski dan šuma.

Ujedinjeni narodi i druge brojne organizacije, institucije i vlade su ponovno naglasile kako šume pokrivaju trećinu površine Zemlje i imaju vitalnu funkciju za svjetski ekosistem, ozonski omotač, rijeke…

Od iskorištavanja resursa iz šuma direktno ovisi 1.6 milijarda ljudi. Brojna šumska područja su u privatnom vlasništvu.

Odgovorna briga, sječa bolesnih i trulih stabala, pošumljavanje, poljoprivreda, prikupljanja hrane i ljekovitih biljaka su glavne aktivnosti koje se provode u ovim važnim biološki ekosustavima.

Podsjetimo kako u šumovitim predjelima živi 80 posto životinja, biljaka i insekata.

Komentiraj