Novi lukobrani i vezovi spremni za novu sezonu

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije investirala je u izgradnju luke u Kaštel Starom i lučice Zenta ukupno 10,8 milijuna eura, a u luku Krilo Jesenice na jesen će uložiti 7,9 milijuna eura, čime se dobiva čak 1090 obnovljenih vezova

Luka u Kaštel Starom – projekt vrijedan 50 milijuna kuna

Rekonstrukcija i izgradnja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja u Kaštel Starom ukupno je vrijedna oko 6,63 milijuna eura, a sastoji se od 1. i 2. faze izgradnje.

Rekonstrukcijom je proširena i dograđena postojeća operativna obala s gatovima u akvatoriju luke te izgrađen novi glavni lukobran dužine 200 m i sekundarni lukobran dužine 40 m. Površina obuhvata projekta je 24.470,00 m2, od toga površina kopnenog dijela je 9.270,08 m2 u dvije faze izvedbe.

Prostor je tretiran kao javni gradski prostor u službi građana. Završni dio površine operativne obale komunalno se uređuje šetnicom, parkingom i ostalim pratećim sadržajima.

Radovi su završeni pred sezonu 2022. Luka u Kaštel Starom spremna je za prihvat do 190 plovila na komunalnom vezu dužine do najviše 8 m. Do kraja lipnja očekujemo i završetak postavljanja sidrenog sustava u luci, nakon čega slijedi potpisivanje ugovora o komunalnom vezu s građanima Kaštela koji su ostvarili pravo na vez u luci.

Projekt interventne sanacije lučice nova Zenta obuhvaćao je izmjenu dotrajalih gatova, sanaciju i uređenje obale od kraja uređene šetnice na istoku do dizalice na zapadu lučice. FOTO: Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije PROMO

Interventna sanacija dijela lučice Zenta

Projekt interventne sanacije lučice Zenta, točnije, dijela nova Zenta, investicija vrijedna oko 32 milijuna kuna ili 4,2 milijuna eura, započeo je krajem 2020., a dovršen je u lipnju 2022. Obuhvaćao je izmjenu dotrajalih gatova, sanaciju i uređenje obale od kraja uređene šetnice na istoku do dizalice na zapadu lučice. Završni dio površine operativne obale komunalno se uređuje šetnicom, parkingom i ostalim pratećim sadržajima.

Luka Zenta kapaciteta je oko 820 vezova. U pripremi su i projekt uređenja vanjskog dijela lukobrana, odnosno, 550 m operativne obale, uređenje šetnice i hortikulture te povećanje kapaciteta za prihvat plovila na suhi vez. Realizacija se očekuje početkom 2025. godine.

Luka Krilo Jesenice

Luka Krilo dosad je bila namijenjena isključivo prihvatu sezonskih izletničkih brodova jedrenjaka, brodova pjeskara te ribarskih brodova (koji su sada postali rijetki). Luka Krilo se, prije nasipanja lukobranskih objekata, sastojala od gata na istočnoj strani luke te lukobrana s priveznim obalama – prije na zapadnoj strani luke, a sada na središnjem dijelu luke – te spojnom obalom između gata i lukobrana. Na dijelu između istočnog gata i lukobrana te uz lukobran može se smjestiti tridesetak turističkih brodova. Područje obuhvata projekta nalazi se na području postojeće luke Krilo Jesenice gdje je predviđeno uređenje i produženje postojećih glavnog i sekundarnog lukobrana luke. S unutarnje i dijelom vanjske strane lukobrana uređuje se obalni zid za prihvat plovila, a ostali dio vanjske strane lukobrana uređuje se obrambenim kamenometom – školjerom. Unutar luke uređuju se dionice obalnih zidova za prihvat plovila. Izgradnjom luke trebali bismo dobiti 80 komunalnih vezova, kao i mogućnost obavljanja ukrcaja i iskrcaja putnika u luci.Vrijednost projekta je oko 60 milijuna kuna ili 7,9 milijuna eura. Projekt financira Lučka uprava SDŽ-a uz sufinanciranje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Splitsko-dalmatinske županije.

U Kaštel Starom proširena je obala s gatovima u akvatoriju luke te izgrađen novi glavni lukobran, a u Krilu Jesenice je predviđeno produljenje glavnog i sekundarnog lukobrana luke. FOTO: Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije PROMO

Komentiraj

nacional banner
nacional banner