Nova Gradiška na putu ka samoodrživosti

Autor:

Nova Gradiška

Uspješnom implementacijom projekta BIOSOL+ Grad Nova Gradiška će svu električnu energiju za zadovoljenje vlastitih potreba dobivati iz obnovljivih izvora energije

Strateško opredjeljenje Grada Nova Gradiška usmjereno je prema očuvanju i optimalnom korištenju resursa, prilagodbi učincima klimatskih promjena, energetskoj i resursnoj učinkovitosti te dobrom upravljanju. Ispunjenju zadanih ciljeva uvelike je pridonio projekt BIOSOL + (Upotreba biomase i solarne energije kao obnovljivih izvora održive i efikasne energije za samostalne komplekse društvene namjene) sufinanciran EU sredstvima iz Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020 kojeg je Grad Nova Gradiška provodio u suradnji s Gradom Šapcom i LAG-om Zapadna Slavonija od 2019. do 2021. godine.

Projektom vrijednim 981.616 EUR povećani su infrastrukturni kapaciteti za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, javnost je upoznata s društveno-ekonomskim koristima energetske učinkovitosti, implementiran je pametni sustav mjerenja potrošnje električne energije u deset zgrada u vlasništvu Grada te postavljeno solarno stablo u središtu s punjačima za elektroničke uređaje. Kruna BIOSOL + projekta je fotonaponska elektrana snage 0,5 MW koja proizvodnjom električne energije podmiruje gotovo cjelokupan iznos utroška električne energije objekata društvene namjene u vlasništvu Grada Nova Gradiška.

U središtu Nove Gradiške postavljeno je solarno stablo s punjačima za elektroničke uređaje. FOTO: Nova Gradiška

U cilju kapitalizacije iskustva iz prethodnog projekta Grad Nova Gradiška zajedno s partnerima započeo je 2023. godine provedbu projekta BIOSOL + vrijednosti 338.999 EUR također iz Programa Interreg IPA CBC Hrvatska-Srbija 2014-2020, putem kojeg se planiraju instalirati fotonaponski paneli na 8 javnih zgrada ukupne snage 100 kW kako bi se sva energija koju Grad troši dobivala iz obnovljivih izvora.

Projektom Modernizacije sustava javne rasvjete u gradu Nova Gradiška vrijednim 784.392 EUR zamijenjena su sva postojeća rasvjetna tijela s živinim i natrijevim žaruljama s odgovarajućim LED rasvjetnim tijelima, što je Gradu donijelo uštede od oko 70%.

Gradonačelnik Vinko Grgić na predstavljanju aktivnosti o obnovljivim izvorima energije. FOTO: Nova Gradiška

Nadalje, trenutno je u provedbi projekt financiran iz NPOO Digitalna transformacija i digitalizacija sustava pametne rasvjete Grada Nova Gradiška kojim se planira izraditi projektno-tehnička dokumentaciju za postavljanje sustava pametne rasvjete s ugrađenim videoanalitičkim pametnim kamerama.

Također, Grad je uz sufinanciranje Kohezijskog fonda proveo projekt izgradnje Reciklažnog dvorišta vrijedan 900.636 EUR, te redovno provodi aktivnosti namijenjene izgradnji svijesti građana o važnosti korištenja obnovljivih izvora energije, potrebi zaštite i učinkovitijeg upravljanja resursima, pravilnom postupanju s otpadom te važnosti prijelaza s linearnog na kružno gospodarstvo.

OZNAKE: nova gradiška

Komentari

Morate biti ulogirani da biste dodali komentar.