Murter je raj bezakonja: Lokalni moćnik Mudronja ilegalno posjeduje privezište i gat na Žutu

Autor:

Zvonimir Barisin, Hrvoje Jelavic/PIXSELL, Nacional

Općina Murter je prizorište još jedne protuzakonite rabote – ilegalne gradnje nautičkog privezišta i gata na otoku Žutu, koji je dio zaštićenog područja Žutsko-sitske skupine. Akter te nelegalne gradnje je Krešimir Mudronja, predsjednik Općinskog vijeća Murtera

Nakon što je Nacional tijekom studenoga otkrio slučaj dugogodišnjeg poslovanja ilegalnog nautičkog privezišta u mjestu Murter na otoku Murteru, a potom i slučaj protuzakonitog prisvajanja nekoliko desetaka tuđih zemljišnih čestica na istom otoku iza kojih stoji splitski poduzetnik Dalibor Jonić, Općina Murter je prizorište još jedne protuzakonite rabote – ilegalne gradnje nautičkog privezišta i gata na otoku Žutu, koji je dio zaštićenog područja Žutsko-sitske otočne skupine. Akter ove nelegalne gradnje je Krešimir Mudronja, aktualni predsjednik Općinskog vijeća Murtera. Uz nedavna uhićenja zagrebačkih poduzetnika Zorana Pripuza i Darija Filipija, vlasnika ilegalnih kampova na otoku Murteru, te bivše službenice Odjela za gospodarstvo i turizam Šibensko-kninske županije Nede Livljanić koja je obojici protuzakonito izdala rješenja za spomenute kampove i tako im omogućila nelegalnu djelatnost, i ovi najnoviji slučajevi potvrđuju činjenicu da otokom Murterom haraju nekretninski kaos, bezakonje, a vrlo vjerojatno i korupcija.

Jer Krešimir Mudronja zahtjevom za lokacijsku dozvolu za već nelegalno izgrađen objekt, ali i iniciranjem dodjele koncesije za pomorsko dobro, uz obilatu pomoć, žmirenje i neaktivnost nadležnih državnih institucija, prije svega građevinske inspekcije, protuzakonito pokušava legalizirati ilegalnu gradnju i devastaciju otoka Žuta.

Krešimir Mudronja je formalno nezavisni vijećnik, no s vijećnicima iz redova nezavisne liste nazvane Lista za dobro mista i HDZ-ovim vijećnicima blisko surađuje i kontrolira rad Vijeća. Obitelj Mudronja na otoku Žutu već desetljećima posjeduje restoran Fešta, a 2010. i 2011. godine Krešimir Mudronja počeo je ilegalno – bez ikakvih dozvola, bez potrebne dokumentacije i koncesije za pomorsko dobro – graditi prvo ilegalno privezište za brodove, a potom ga je proširio i na također ilegalno nadograđeni gat za privez brodova čiji vlasnici posjećuju njegov restoran. Te ilegalne građevine, sada stare više od 10 godina, retrogradno i pravno krajnje upitnim potezima pokušava legalizirati, što mu i uspijeva. Naime, Mudronjina tvrtka Colonia je 22. travnja 2021. – dakle, 10 godina nakon početka gradnje privezišta i gata – zatražila izdavanje lokacijske dozvole „za zahvat u prostoru namijenjen nautičkom turizmu – privezište za gospodarsko korištenje u uvali Golubovac, otok Žut“. Taj podatak potvrđen nam je iz Šibensko-kninske županije.

Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove ŠKŽ-a izdao je 29. lipnja 2022. godine tvrtki Colonia neosnovano lokacijsku dozvolu, no na tu se odluku Općina Murter u srpnju iste godine žalila, navodeći u žalbi koju je potpisao načelnik Toni Turčinov da Županija nije pravilno utvrdila činjenično stanje. U žalbi načelnik ističe da se Općina Murter protivi izdavanju lokacijske dozvole jer je „zahvat u prostoru namijenjen nautičkom turizmu, 2. a skupine – privezište za gospodarsko korištenje u uvali Golubovac, otok Žut – već izgrađeno nelegalno, odnosno nezakonito, i to davno prije nego što je na snagu stupio Prostorni plan područja posebnih obilježja Žutsko-sitske otočne skupine i protivno pozitivnim zakonskim propisima“. Taj prostorni plan, koji je Županija prihvatila početkom 2019. godine, prvi put je predvidio gradnju „luke otvorene za javni promet“, koja u prethodnim prostornim planovima nije bila predviđena. U istoj žalbi Općina Murter zahtijeva da prije donošenja konačne odluke o lokacijskoj dozvoli predstavnici Županije izvrše očevid na Žutu i uvjere se u stanje na terenu. U protivnom, kaže se u žalbi, „službena osoba (Županija, op. N.) izdavanjem ove pobijane lokacijske dozvole omogućuje ozakonjenje nezakonito izgrađenog privezišta što je protivno odredbama Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji“. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, kojemu je na čelu Branko Bačić, potvrdilo nam je da je to tijelo u listopadu prošle godine ukinulo lokacijsku dozvolu i predmet vratilo nadležnim službama Šibensko-kninske županije na ponovno postupanje. A Županija je neuobičajeno brzo, već u siječnju ove godine, po svemu sudeći ponovo neosnovano izdala novu lokacijsku dozvolu koja je postala pravomoćna 23. veljače 2023.

Dožupanica Šibensko-kninske županije Iris Ukić Kotarac kategorički odbija bilo kakvu tvrdnju da je zloupotrijebila svoj položaj u slučaju Mudronja (na fotografiji sa županom Markom Jelićem). FOTO: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Da apsurd bude veći, iz Bačićeva ministarstva Nacionalu je odgovoreno da sama lokacijska dozvola, prema Zakonu o prostornom uređenju, ne predstavlja akt za gradnju. „Lokacijska dozvola važi dvije godine od dana svoje pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za građenje za 1. fazu zahvata i zahtjev za davanje koncesije. Dakle, na temelju te lokacijske dozvole ne može se započeti s provedbom zahvata u prostoru, već je potrebno ishoditi akt za građenje za 1. fazu zahvata prema odredbama Zakona o gradnji“, stoji u odgovoru Bačićeva ministarstva.

Dakle, da se pristupi gradnji potrebno je, uz lokacijsku dozvolu, ishoditi i građevinsku dozvolu i koncesiju za korištenje pomorskog dobra. No Krešimir Mudronja nema ni građevinsku dozvolu ni koncesiju. Ima tek lokacijsku dozvolu s kojom, kako tvrde u Ministarstvu, ne može početi gradnju već može u roku od dvije godine ishoditi dozvolu za građenje za prvu fazu zahvata. I to za betonsko pristanište i gat koji nelegalno postoje već više od 10 godina. „Lokacijska dozvola je izdana 26. siječnja 2023., u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju, nakon što je u provedenom postupku utvrđeno da je uz zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole priložena propisana dokumentacija, da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom, da su utvrđeni svi posebni uvjeti i uvjeti priključenja i da je zahtjev podnesen od ovlaštene osobe na temelju Ovlaštenja za ishodovanje lokacijske dozvole Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj Šibensko-kninske županije“, stoji u odgovoru koji potpisuje privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove Župana ŠKŽ-a Agnesa Filipović Grčić.

No, sukladno postojećim zakonima, tako izdana lokacijska dozvola ne može legalizirati objekte koji su već izgrađeni. O tomu jedan upućeni izvor Nacionala kaže: „Prije svega, proces legalizacije nelegalno izgrađenih objekata na pomorskom dobru kao javnom dobru nije moguć. Osim toga, ovako izdana lokacijska dozvola tek je prethodnica zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole. I lokacijska i građevinska dozvola podrazumijevaju da na određenoj lokaciji nema objekata, dakle, da ništa nije već izgrađeno. Da bi građevinska dozvola mogla biti izdana, na teren prethodno moraju izaći djelatnici županijskog Odjela za prostorno planiranje kako bi utvrdili da objekt za koji je zatražena građevinska dozvola nije već izgrađen. Pa ako, kao u ovom slučaju, utvrde da takav objekt već postoji, dužni su investitora prijaviti za nelegalnu gradnju. A to, drugim riječima, znači da investitora čekaju velika novčana kazna i nalog za rušenje bespravnog objekta. Znači da se građevinska dozvola ne može dodijeliti već izgrađenom objektu. Takav se objekt ruši i investitoru se naplaćuje kazna.“

U slučaju tvrtke Colonia, prije donošenja pravomoćne odluke o izdavanju lokacijske dozvole Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, odnosno nadležna Lučka kapetanija Šibenik, u veljači 2020. godine izdala je suglasnost kojom je potvrđena maritimna studija privezišta kao jedan od temeljnih dokumenata za izdavanje lokacijske dozvole. A još ranije, početkom 2019. godine, Županija je prihvatila Prostorni plan područja posebnih obilježja Žutsko-sitske otočne skupine kao zaštićenog područja, u kojem je predviđena gradnja „luke otvorene za javni promet“. U istom prostornom planu, u dijelu koji se odnosi na pomorsko dobro, jasno stoji da „od svih situacija koje su prisutne u prostoru jedino je marina (ACI marina Žut u zapadnom dijelu uvale Golubovac, op. N.) neupitnog statusa, dok je sve ostalo: tradicijski porti, individualni pristani, pristani ispred restorana, pa čak i sidrišta, donekle pod znakom pitanja“, koje je potrebno zasebno riješiti u budućnosti.

Od Butkovićeva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture zatražili smo odgovore na pitanja je li Lučka kapetanija Šibenik proteklih godina primala prijave protiv tvrtke Colonia zbog nelegalne gradnje bez valjane koncesije na otoku Žutu i što je po tim prijavama poduzela. FOTO: Nacional, Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Na pitanje kako je moguće da se lokacijska dozvola izdaje retrogradno, i to dugo nakon isteka roka za legalizaciju nelegalno izgrađenih objekata, Nacionalu je pokušala odgovoriti šibensko-kninska dožupanica Iris Ukić Kotarac, koja je na tu dužnost imenovana s Nezavisne liste Stipe Petrine. Ona u odgovoru jasno daje do znanja da u uredima i odjelima Županije postoje brojne samovoljne, sumnjive i nezakonite odluke. Naime, od dožupanice smo zatražili da nam pojasni na temelju kojega je propisa u travnju 2022. godine zamjeniku pročelnice Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju ŠKŽ Sachi Boraku poslala e-mail u kojem je zatražila žurno rješavanje zahtjeva tvrtke Colonia za izdavanje lokacijske dozvole za nautičko privezište na Žutu.

„Ovu požurnicu proslijedila sam u odjel jednako kao i brojne druge koje sam do tada i nakon toga primila bilo od imenovane ili neimenovane stranke. Bilo je i anonimnih dojava jer se ljudi boje odmazde i boje se javno istupiti pa često to čine putem posrednika. Još 21. listopada 2021. godine na konferenciji za medije koja je održana na moje inzistiranje javno je objavljena informacija da je u Županiji, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju, zatečeno 13.697 neriješenih predmeta odnosno da vlada kaos. U našoj županiji bilo je jako puno slučajeva u kojima bi građani i po 10 godina čekali da im se riješi njihov uredan predmet dok bi ih ‘preskakali’ oni koji su imali veze i novac. Do mene nije došla obavijest o konkretnom primjeru (zahtjev tvrtke Colonia, op. N.) ali su svakako dolazile insinuacije“, odgovorila je Iris Ukić Kotarac. Nacionalu je, pak, neslužbeno potvrđeno da su u restoran Fešta na Žutu često navraćali i neki bivši ministri, župani i utjecajni dužnosnici lokalne samouprave, pa ova izjava dožupanice Ukić Kotarac o korištenju veza i utjecaja za rješavanje predmeta preko reda ima tim veću težinu.

Dožupanica dalje kaže: „Upravo zbog svega navedenog javnost mojega rada jedino je što me štiti od ‘aždaja’. Također, vjerujem da vam je poznato da je cinkanje kolega koji su došli u onom sustavu nepopularan potez, jer gotovo svi priželjkuju povratak na stari uhodani sustav.“

„Dakle, ova požurnica, kao i brojne druge, bila je samo i isključivo proslijeđena bez ikakvih naloga ili uputa za rad“, dodaje Iris Ukić Kotarac i kategorički odbija bilo kakvu tvrdnju da je time zloupotrijebila svoj položaj te tvrdi da je prema tom zahtjevu postupala kao i prema svima drugima. Upitali smo je i je li joj poznato da je vlasnik tvrtke Colonia Krešimir Mudronja lokacijsku dozvolu zatražio retrogradno, za objekte koji već više od 10 godina postoje na navedenoj lokaciji. „Ne, nije mi poznato jer ne ulazim u sadržaj zamolbi niti ih imam vremena čitati, a ni znanja procijeniti je li nešto što je zatraženo u ovom ili bilo kojem drugom slučaju osnovano ili ne. To je posao stručnih službi u čije postupke se ne miješam. Moje je da proslijedim požurnicu jer je požurnica iskazivanje nezadovoljstva građana radom službi. No dobro mi je poznat običaj da su u našoj županiji mahom prosperirali i gradili samo oni koji su bili bliski vlasti“, kazala nam je Iris Ukić Kotarac i dodala kako smatra da izdavanje retrogradne lokacijske dozvole nije u skladu sa zakonom. Sugerirala nam je potom da posebno obratimo pažnju na brzinu rješavanja predmeta u Općini Murter, ali i na „koncentraciju predmeta u rukama pojedinih službenika“. Ta se njezina sugestija potpuno poklapa s otkrićem Nacionala o kojem smo izvijestili u prošlom broju, u kojem smo se bavili otimačinom nekretnina, odnosno, ilegalnim upisom vlasništva splitskog poduzetnika Dalibora Jonića na više desetaka tuđih parcela na otoku Murteru, na koje je kao novog vlasnika upisao svoju punicu Šimicu Kapov, često i bez njezinog znanja. Istražujući slučaj došli smo do saznanja da je sve Jonićeve zahtjeve za upis u zemljišne knjige rješavala uvijek ista referentica murterskog zemljišno-knjižnog odjela Ana Urem.

U srpnju prošle godine načelnik Općine Murter Toni Turčinov prijavio je tvrtku Colonia Državnom inspektoratu i Ministarstvu financija, navodeći da ta tvrtka ostvaruje ilegalnu zaradu. FOTO: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Sam Krešimir Mudronja u odgovoru na naša pitanja kaže kako je njegova obitelj u posjedu nekretnina na Žutu još od 1885. godine, a da su zgrade, a potom i privezište i gat nastali od 1978. godine naovamo. „Prvi zahtjev za koncesiju nadležnim tijelima uputili smo davne 1996. godine. Od tog trenutka do danas poduzeli smo niz radnji, prikupili brojnu dokumentaciju, a sve u suglasju i prema uputama službi u lokalnoj, regionalnoj i državnoj administraciji. Ne trebam napominjati da se radi o vrlo opsežnoj i ozbiljnoj dokumentaciji – određivanje granice pomorskog dobra, elaborat hidrografske izmjere, maritimna studija, idejni projekt, elaborat zaštite okoliša za procjene utjecaja na okoliš za zahvat, posebni uvjeti svih javnopravnih tijela – samo su neka od njih“, tvrdi nadalje Mudronja. Jedino je “zaboravio“ napomenuti da je sva ta dokumentacija prikupljena nakon što su i pristanište i gat već izgrađeni. I to bez ijednog od spomenutih dokumenata, uvjeta, studija, elaborata i idejnih projekata. Mudronja ne daje ni suvislo objašnjenje zbog čega onda – ako su već ispunjeni svi zahtjevi nametnuti od lokalne i regionalne uprave – ni privezište ni gat ni do danas nemaju koncesiju za korištenje pomorskog dobra ni građevinsku dozvolu, a da je lokacijska dozvola dobivena tek nedavno, početkom ove godine, i to retrogradno, što je zakonski vrlo upitno. A nema ni suvislog objašnjenja zbog čega je odlučio betonirati privezište i sagraditi gat posve ilegalno, bez valjane dozvole i bez koncesije.

Svoje nezakonito postupanje pokušao je obrazložiti ovako: „Spomenuto privezište je u prostornom planu Šibensko-kninske županije i naše općine već gotovo 20 godina, a u prostornom planu Žutsko-sitske skupine je od 2018. godine, kad je i donesen prvi put iako je odluka o njegovu donošenju iz davne 2009. godine. Od te 2018. godine i od dobivanja ‘ovlaštenja za ishodovanje lokacijske dozvole’ do danas provedeno je niz postupaka, a sve u svrhu dobivanja koncesije na pomorskom dobru za privezište ispred našeg restorana Fešta na otoku Žutu.“

No koncesiju ni dan-danas – nema. A u svakoj uređenoj državi, dođe li do raspisivanja natječaja za koncesiju, ne podrazumijeva se da bi je dobio onaj tko je na tom prostoru izgradio nelegalne brodske vezove. Nego bi se o tomu odlučivalo na temelju najbolje pristigle ponude.

Ali je zato u međuvremenu, osim pristaništa i gata na kojem vezuje luksuzne brodove svojih gostiju, tek koji metar dalje na plaži Mudronja također nelegalno sagradio i drvene nadstrešnice, kao dio restorana i lounge bara, koje ulaze u samo more. I nakon svega Mudronja ima obraza tvrditi da je jedina žrtva u cijelom ovom slučaju zapravo – njegova obitelj.

„Tijekom našeg višegodišnjeg djelovanja imali smo, kao i svi drugi ugostitelji Kornatskog i Žutskog akvatorija, izvide i nadzore inspekcijskih službi na tu temu. Razinu tuge i ljutnje koje prožimaju našu obitelj koja 27 godina radi na tom pitanju, teško je zamisliti. Takvi pa i svi drugi nadzori intenzivirani su značajno otkad sam pred dvije godine postao predsjednik Općinskog vijeća Općine Murter Kornati. Za razliku od možda nekih drugih primjera, kao što vidite iz priloženog, jedina žrtva ovdje je naša obitelj koja radi gotovo trideset godina na rješavanju tog pitanja. Vjerujemo da će to uskoro biti i privedeno kraju jer su za to ispunjeni svi uvjeti“, zaključio je Mudronja.

Osim pristaništa i gata na kojem vezuje luksuzne brodove svojih gostiju, tek koji metar dalje na plaži Mudronja je, također nelegalno, sagradio drvene nadstrešnice kao dio restorana i lounge bara

Međutim, koncesija za pomorsko dobro može biti dodijeljena isključivo na temelju javno raspisanog natječaja, na kojem koncesiju dobiva najpovoljniji ponuditelj. Izvor Nacionala o tome kaže: „Na natječaju za dodjelu koncesije nitko ne smije biti privilegiran. Nitko, pa ni onaj tko je podnio ‘pismo inicijative’ za dodjelu koncesije ne može biti privilegiran i to mu pismo ne može garantirati dobivanje koncesije. A pogotovo mu to ne garantiraju nelegalni, već izgrađeni objekti na pomorskom dobru. Koncesijom koncesionar dobiva dozvolu za gradnju na pomorskom dobru, a u njoj se precizno navodi što i kako se može graditi. Ako će koncesija biti dodijeljena tvrtki Colonia na temelju bilo kakve druge odluke osim natječaja ili ako će natječaj ciljano biti raspisan tako da ga može dobiti isključivo tvrtka Colonia, onda je to ozbiljno kazneno djelo kojim se treba pozabaviti DORH.“

Utoliko se postavlja pitanje zašto ni djelatnici Lučke kapetanije Šibenik ni građevinske inspekcije već nisu izašli na teren i zašto Colonia nije kažnjena za bespravnu gradnju na pomorskom dobru te zašto joj nije naloženo da ukloni bespravno sagrađene objekte.

U međuvremenu je, u srpnju prošle godine, načelnik Općine Murter Toni Turčinov tvrtku Colonia prijavio i Državnom inspektoratu i Ministarstvu financija, navodeći da tvrtka, uz nelegalno izgrađeni gat i pristanište, godinama zloupotrebljava pomorsko dobro ostvarujući na njemu ilegalnu zaradu, a pritom zakida državu za plaćanje koncesijskih naknada. U Državnom inspektoratu, kojemu je na čelu glavni državni inspektor Andrija Mikulić, provjerili smo što se dogodilo s tom prijavom. Dobili smo odgovor u kojem potvrđuju da je građevinska inspekcija sredinom 2022. godine zaprimila prijavu protiv tvrtke Colonia zbog nelegalne gradnje na Žutu te da je prijava proslijeđena Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, odnosno Lučkoj kapetaniji Šibenik kao nadležnom tijelu.

„Čudno je da građevinska inspekcija prosljeđuje posao koji je ona dužna odraditi Ministarstvu mora i Lučkoj kapetaniji“, smatra dobro upućen izvor Nacionala i postavlja posve opravdano pitanje zašto se to dogodilo. A skreće pažnju i na još jednu indikativnu pojedinost: „Krešimir Mudronja je, zanimljivo, postupak izdavanja lokacijske dozvole, jednako kao i pisma inicijative za dodjelu koncesije, pokrenuo 2021. godine, kada je postao načelnik Općine Murter.“

Najveću odgovornost za kaos snosi država koja na takve bahate poslove žmiri, okreće glavu i pravi se da ih ne vidi, a onda ih spremno ozakoni kad joj pristigne zahtjev za legalizaciju bezakonja

Od Butkovićevog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture zatražili smo da nam odgovore je li Lučka kapetanija Šibenik proteklih godina primala prijave protiv tvrtke Colonia zbog nelegalne gradnje bez valjane koncesije na otoku Žutu, što je po tim prijavama Kapetanija poduzela i je li i na koji način tvrtka Krešimira Mudronje kažnjena zbog te gradnje. Dobili smo odgovor da je Lučka kapetanija Šibenik tijekom 2015. godine, a potom i 2017., 2018. te 2022. godine obavila više inspekcijskih nadzora. Temeljem inspekcijskog nadzora iz ožujka 2017. godine LKa Šibenik je donijela rješenje kojim se tvrtki Colonia zabranila daljnja upotreba pomorskog  dobra u svrhu gradnje. Kapetanija je dokumentaciju, stoji dalje u odgovoru, iste godine dostavila Općinskom državnom odvjetništvu i Građevinskoj inspekciji uz zahtjev da se pomorsko dobro vrati u prvobitno stanje. Ništa se nije dogodilo. LK Šibenik je potom ponovo u lipnju 2018. obavila inspekcijski nadzor, tvrde u Ministarstvu, te je pokrenula prekršajni postupak protiv Colonie i Krešimira Mudronje zbog prekršaja gospodarskog korištenja pomorskog dobra bez koncesije. Lučka kapetanija je tek u studenom 2021. okrivljenika proglasila krivim i izrekla mu novčanu kaznu. Svo to vrijeme privezište i gat rade nesmetano i vlasniku donose nemali prihod. No Mudronja se na odluku žalio, pa ga je Visoki prekršajni sud oslobodio krivnje ustvrdivši da korištenje pomorskog dobra bez koncesije nije prekršaj.

No zato nam se sam Mudronja u podužem mailu požalio da je tijekom posljednje dvije godine, dakle otkad obnaša dužnost predsjednika Općinskog vijeća Murtera, njegov ugostiteljski objekt na Žutu imao čak 23 inspekcijska nadzora, te da su mnogi od njih banuli u špici sezone kada je gostiju najviše, a neki su, tvrdi, bili i vrlo neugodni i „verbalno agresivni“. Posjetili su ih, kaže, porezna inspekcija, carinska, turistička, vodopravna, sanitarna, ribarska, inspekcija zaštite okoliša i zaštite na radu. No, zanimljivo, nitko od njih nije primijetio ili nije htio primijetiti da privezište i gat posluju na divlje, bez koncesije, da tvrtka zbog toga potkrada državu jer joj uskraćuje koncesijska davanja. A nije nam poznato ni jesu li poreznici htjeli primijetiti – ili ipak nisu? – da Mudronja uslugu veza na tom ilegalnom privezištu i gatu masno naplaćuje i jesu li provjerili plaća li uredno porez državi.

U Županiji ovako objašnjavaju svoju odluku o izdavanju lokacijske dozvole: „U provedenom postupku utvrđeno je da je Idejni projekt izrađen u skladu s odredbama Prostornog plana područja posebnih obilježja Žutsko-sitske otočne skupine i da se predmetni zahvat u prostoru prema kartografskom prikazu nalazi unutar granica obuhvata planiranog privezišta u gospodarskom korištenju oznake Lg.“ A to što „predmetni zahvat“, za koji je izrađen idejni projekt, postoji već više od desetljeća i što je odavno sagrađen bez ijednog od navedenih dokumenata, njima nije nimalo sporno. „Okolnost da je predmetni zahvat u prostoru izveden prije izdavanja lokacijske dozvole nije od utjecaja na mogućnost izdavanja lokacijske dozvole“, stoji u odgovoru Županije. Oni tvrde da je njihovo utvrditi jesu li ispunjeni svi uvjeti za izdavanje lokacijske dozvole prema Zakonu o prostornom uređenju. A budući da je spomenutim Prostornim planom na spomenutoj lokaciji predviđeno “privezište u gospodarskom korištenju”, u Županiji tvrde da nije bilo prepreka za izdavanje lokacijske dozvole.

Pa tako ispada da i Ministarstvo prostornog planiranja i graditeljstva i Šibensko-kninska županija mirne duše žele ozakoniti ilegalnu gradnju na zaštićenom području Žutsko-sitske otočne skupine te poslati tako jasnu poruku svima da se to može ako imaš dovoljno novca i ako poznaješ prave ljude na pravim mjestima. Ne treba se onda čuditi što su i Murter, ali i brojni drugi hrvatski otoci raj za ilegalne graditelje koji jasno čitaju te poruke s najvišeg vrha državne i lokalne vlasti. Najveću odgovornost za kaos snosi država koja na takve bahate poslove žmiri, okreće glavu i pravi se da ih ne vidi, a onda ih spremno ozakoni kad joj pristigne zahtjev za legalizaciju bezakonja.


REAKCIJA: ‘Krešimir Mudronja nije akter gradnje nautičkog privezišta i gata na otoku Žutu’

Nije točno da je g. Krešimir Mudronja akter gradnje nautičkog privezišta i gata na otoku Žutu, odnosno da je g. Krešimir Mudronja 2010. i 2011. godine počeo graditi prvo privezište za brodove, a potom da ga je proširio i na nadograđeni gat za privez brodova. Gradnju nautičkog privezišta i gata na otoku Žutu započeo je, prije 2010. i 2011. godine, i vodio osobno g. Mirko Mudronja, otac g. Krešimira Mudronje, a pritom g. Krešimir Mudronja, kao niti društvo COLONIA d.o.o. nisu imali nikakve veze s predmetnom gradnjom.

Nije točno da je g. Krešimir Mudronja vlasnik društva COLONIA d.o.o., već je to g. Mirko Mudronja. G. Krešimir Mudronja je zakonski zastupnik, tj. direktor društva COLONIA d.o.o.

Nije točno da je predmetna gradnja započeta bez ikakvih dozvola i potrebne dokumentacije. Naime, s prikupljanjem dokumentacije krenulo se još 1996. godine te je dio dokumentacije, koja je pribavljena, po pribavi i predan nadležnim tijelima. S tim u vezi, nije točno niti to da je sva dokumentacija prikupljena nakon što su pristanište i gat već izgrađeni. Naime, dokumentacija koja je ishođena je i dostavljena nadležnim tijelima, pa tako i prije nego se krenulo s gradnjom, ali treba imati na umu da je tražena dokumentacija vrlo opsežna te društvo COLONIA d.o.o. nema nikakvog utjecaja na njezino donošenje niti može požuriti predmetne postupke.

Nije točna tvrdnja da bi bilo koja nadležna institucija pomagala, žmirila i svojom neaktivnošću ili na bilo koji drugi način pogodovala g. Krešimiru Mudronji, a niti društvu COLONIA d.o.o., pa tako navedeno nije slučaj niti sa građevinskom inspekcijom. Naprotiv, građevinska inspekcija je zaprimljenu prijavu proslijedila nadležnom tijelu na postupanje, u čemu nema nikakvog pogodovanja. Pritom, nema ničeg čudnog u tome da je građevinska inspekcija prijavu proslijedila nadležnom ministarstvu i lučkoj kapetaniji. Građevinska inspekcija, naime, mora proslijediti prijavu koja se tiče pomorskog dobra Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, jer sukladno odredbama čl. 181. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, poslove inspekcijskog nadzora pomorskog dobra obavljaju ovlašteni službenici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i inspektori lučke kapetanije.

Nije točna tvrdnja da g. Krešimir Mudronja protuzakonito pokušava legalizirati ilegalnu gradnju i devastaciju otoka Žuta. Kao prvo, društvo COLONIA d.o.o. pokušava legalizirati predmetne objekte, a ne g. Krešimir Mudronja, a kao drugo, navedeno pokušava u cijelosti sukladno svim važećim propisima.

S tim u vezi, nije točna niti tvrdnja da se pravno upitnim potezima pokušava legalizirati nautičko privezište i gat, već se, upravo suprotno, poduzimaju sve zakonom predviđene radnje ne bi li se, na zakonu utemeljen i transparentan način, udovoljilo svim pravnim zahtjevima u svezi statusa navedenih objekata.

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole podnesen je 2021. godine, kada je pribavljena sva potrebna dokumentacija, odnosno čim je to bilo moguće, u svrhu legalizacije, s time da je prethodno društvo COLONIA d.o.o. dobilo ovlaštenje za ishođenje lokacijske dozvole, jer za navedeno ispunjava sve propisane uvjete. Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole je, sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju, moguće podnijeti nakon što je pribavljena sva potrebna dokumentacija, koja je mnogobrojna i vrlo opsežna (npr. idejni projekt, rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i/ili ekološku mrežu, rješenje o ocjeni potrebe procjene utjecaja na okoliš itd.), a donošenje koje dokumentacije, njeno ishođenje, kao i trajanje postupaka u svezi navedenog ne zavisi od volje podnositelja zahtjeva.

Nije točno da bi lokacijska dozvola Upravnog odjela za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko – kninske županije od 29. lipnja 2022. godine bila neosnovano izdana. Lokacijska dozvola koja je prethodno bila izdana, ukinuta je iz razloga što prije izdavanja lokacijske dozvole nije strankama, odnosno susjedima, bilo omogućeno izjašnjenje po uvidu u spis predmeta, a što im je onda omogućeno u ponovljenom postupku, u kojem je potom i izdana lokacijska dozvola od 29. lipnja 2022. godine, a na koju nitko od susjeda nije izjavio žalbu. Dakle, lokacijska je dozvola izdana u ponovljenom postupku koji je u cijelosti proveden sukladno zakonskim propisima, iz čega slijedi da su sasvim pogrešni i promašeni navodi da bi predmetna pravomoćna lokacijska dozvola bila neosnovano izdana.

Nije točna niti tvrdnja da bi predmetna lokacijska dozvola bila izdana retrogradno. Naime, iako legalizacija jest službeno završila 30. lipnja 2018. godine, legalizacija objekata je i dalje moguća, pa tako i u 2023. godini. Navedeno, naravno, ako je udovoljeno propisanim uvjetima, a među kojima je i taj da građevinski objekt mora biti u skladu s prostornim planom. Dakle, lokacijska dozvola izdaje se upravo radi utvrđenja da određeni objekt jest u skladu s prostornim planom, kao što je to u ovom slučaju, slijedom čega je onda moguća i daljnja legalizacija objekta. Slijedom navedenog, društvo COLONIA d.o.o. imalo je puno pravo i pravni interes zahtijevati izdavanje predmetne lokacijske dozvole.

Nije točno da privezište ne bi bilo predviđeno u prethodnim prostornim planovima, nego tek u Prostornom planu područja posebnih obilježja Žutsko-sitske otočne skupine. Naime, privezište je na predmetnoj lokaciji prethodno već predviđeno Prostornim planom Šibensko – kninske županije, a sukladno čl. 61. st. 2. Zakona o prostornom uređenju, prostorni plan niže razine mora biti usklađen s prostornim planom više razine. Primjenjivo na predmetni slučaj, Prostorni plan područja posebnih obilježja Žutsko-sitske otočne skupine, kao prostorni plan niže razine, mora biti usklađen s Prostornim planom Šibensko – kninske županije, kao prostornim planom više razine. Iz navedenog slijedi da je privezište (kao i gat) već samim time što je bilo i jest predviđeno važećim Prostornim planom Šibensko – kninske županije, a onda i jer je predviđeno Prostornim planom područja posebnih obilježja Žutsko-sitske otočne skupine, u skladu s prostornim planom, što je uostalom i najvažnije prilikom izdavanja lokacijske dozvole. Napominje se i to da je Općina Tisno još 1996. godine dala suglasnost za privezište na predmetnoj lokaciji.

Nije točno da Ministarstvo prostornog planiranja i graditeljstva i Šibensko-kninska županija u predmetnom slučaju žele ozakoniti ilegalnu gradnju. Lokacijska dozvola za privezište i gat, koji su predviđeni važećim prostornim planovima, izdana je sukladno svim važećim zakonskim i podzakonskim propisima te je, k tomu, stekla i svojstvo pravomoćnosti, a društvo COLONIA d.o.o. poduzimalo je i nastavlja poduzimati sve zakonom predviđene radnje ne bi li se ispunili svi pravni preduvjeti za potpunu legalizaciju predmetnih objekata.

Nije točno da društvo COLONIA d.o.o. godinama zloupotrebljava pomorsko dobro ostvarujući na njemu ilegalnu zaradu. Društvo COLONIA d.o.o. ne ostvaruje nikakvu zaradu na pomorskom dobru. Zarada društva potječe od Restorana Fešta, koji posluje u cijelosti sukladno zakonu i svim važećim propisima, dok se privez na predmetnom privezištu i gatu gostima nikada nije naplaćivao, niti se naplaćuje.

Nije točno niti da društvo COLONIA d.o.o. zakida državu za plaćanje koncesijskih naknada. Društvo COLONIA d.o.o. pokušava ostvariti uvjete za koncesiju već godinama, a nakon dodjele koje koncesije bi postojala i osnova za plaćanje koncesijske naknade, međutim navedeno ne ovisi o društvu koje je, sa svoje strane, poduzelo sve radnje i mjere koje je bilo u mogućnosti kako bi se i ovo pitanje razriješilo. Društvo COLONIA d.o.o. pritom uredno izvršava sve svoje obveze prema državi, pa tako i u obliku poreznih i drugih davanja.

Nije točno da je g. Krešimir Mudronja 2021. postao načelnik Općine Murter – Kornati. Načelnik Općine Murter Kornati 2021. godine bio je i danas aktualni načelnik, g. Toni Turčinov, stoga su u cijelosti pogrešni i promašeni navodi kojima se implicira da bi g. Krešimir Mudronja 2021. pokušao na bilo koji način iskoristiti poziciju načelnika, na kojoj nije niti bio.

Komentari

Morate biti ulogirani da biste dodali komentar.