MUP tvrdi da Frka Petešić nije fiktivno prijavio prebivalište

MUP je u srijedu odbacio javno iznesene optužbe o fiktivnom prebivalištu predstojnika premijerova ureda Zvonimira Frke Petešića navodeći da se o tome ne može govoriti ukoliko osoba ima regulirano prebivalište i boravište.

Upitani da objave evidenciju prebivališta i boravišta Frke Petešića u MUP-u kažu da su takvi podaci sadržani u Informacijskom sustavu MUP-a te su označeni klasificiranim i ne mogu se ustupati javnosti.

„No, možemo potvrditi da Frka Petešić ima regulirano prebivalište i boravište. Dakle, ukoliko osoba ima regulirano prebivalište i boravište ne možemo govoriti o fiktivnom prebivalištu”, odgovaraju u MUP-u.

Na tvrdnje da se boravište može produljiti najviše dva puta, odnosno kroz dvije godine, u MUP-u pojašnjavaju da Zakon o prebivalištu navodi iznimku u članku koji propisuje da za osobe koje u mjestu boravišta obavljaju poslove koji nisu trajnog karaktera, boravište može trajati koliko traje i zaposlenje.

Ukoliko osoba nema regulirano boravište, Policijska uprava na čijem području osoba ima prijavljeno prebivalište ima ovlast po službenoj dužnosti donijeti rješenje o odjavi prebivališta ako u obavljanju pojedinih policijskih ili drugih poslova dođe do podatka da osoba ne živi na adresi prebivališta ili ako o tome bude obaviještena od strane drugih tijela javne vlasti te drugih pravnih i fizičkih osoba, stoji u MUP-ovu odgovoru Hini.

Komentiraj