Kako su mormoni dobili svoju državu u Americi

Američka savezna država Utah, jedina država u SAD-u gdje su mormoni većina, organizirana je kao teritorij 1850. godine, a kao 45. država ulazi 4. siječnja 1896. u uniju sa SAD-om.

Mormoni, koji sebe službeno nazivaju pripadnicima Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana (eng. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints), čine nešto malo više od pola ukupnog stanovništva države Utah. Njihov utjecaj zapravo je i veći jer drže ključne političke položaje. Glavni grad države Utah je Salt Lake City i u njemu se nalazi svjetsko središte mormona.

Zanimljivo je da su mormoni željeli još mnogo ranije osnovati svoju državu oko Salt Lake Cityja, i to na znatno širem području koje bi obuhvatilo i gotovo cijelu susjednu Nevadu, veći dio Arizone te dobar dio Kalifornije. Ta se mormonska država trebala zvati Deseret. Ipak, to im američke vlasti nisu dopustile, a čak i državu Utah, na mnogo manjem teritoriju, dali su im tek kad su mormoni službeno odbacili poligamiju (mnogoženstvo).

Komentiraj