Kad stiže povrat poreza i tko ga može očekivati? Porezna uprava objavila detalje

Autor:

09.02.2015., Sibenik - U cijeloj Hrvatskoj pocelo je podnosenje poreznih prijava na dohodak za 2014. godinu."nPhoto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Dusko Jaramaz/PIXSELL

Porezna uprava obavijestila je sve one koji imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave (Obrazac DOH) za 2023. da je mogu podnijeti putem sustava ePorezna, odnosno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu najkasnije do 29. veljače, a zaprimanje će biti omogućeno u produljenom radnom vremenu do 19 sati. Pod istim uvjetima to mogu učiniti i građani koji žele podnijeti zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) za 2023. godinu.

Građani mogu dostaviti obrazac ZPP-DOH kroz sustav ePorezna ili mPorezna koristeći token Internet bankarstva ili bilo koju NIAS vjerodajnicu značajne razine sigurnosti. Ako ste među onima koji imaju obvezu da podnesu poreznu prijavu, a to ne učinite, u prekršaju ste. Oni koji čekaju povrat poreza, iz Porezne navode da će većina povrata u posebnom postupku biti izvršena do kraja svibnja 2024. godine.

“Na području Republike Hrvatske, sa stanjem na dan 31.12.2023. godine, za ukupno 787.469 poreznih obveznika – građana proveden je poseban postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2022. godinu. Kod ukupno 704.992 poreznih obveznika utvrđena je razlika više uplaćenog poreza i prireza na dohodak za povrat u iznosu od 259.537.184,97 eura, dok je kod 70.315 poreznih obveznika utvrđena obveza za uplatu poreza na dohodak i prireza na dohodak u iznosu 16.772.301,36 eura. Kod preostalih 12.162 obveznika nije bilo razlike za povrat ili uplatu poreza i prireza na dohodak”, navode iz Porezne.

Podsjećaju da je godišnju poreznu prijavu za 2022. godinu u redovnom postupku podnijelo 68.765 poreznih obveznika.

Tko mora podnijeti poreznu prijavu?

Godišnju prijavu obavezno podnosi porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti odnosno od djelatnosti obrta, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, dohodak od djelatnosti proizvodnje električne energije​​ i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga.

To su i oni koji u poreznom razdoblju ostvare dohodak od samostalne djelatnosti odnosno od djelatnosti obrta, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, dohodak od djelatnosti proizvodnje električne energije​​ i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga.

Zatim je tu i porezni obveznik – rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi, kao i porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak.​

Kazne za neprijavljivanje

Porezna uprava objasnila je što ako se porez ne prijavi i kolike su kazne. “Porezni prekršaj je povreda poreznog propisa koja je kao prekršaj propisana Općim poreznim zakonom i posebnim zakonima o pojedinim vrstama poreza. Nepodnošenje porezne prijave u roku, te nedostavljanje dokumentacije je prekršaj za koji je propisana kazna za fizičku osobu u rasponu od 60 do 3980 eura”, ističu.

Napominju kako prekršajni postupak u prvom stupnju vodi, i rješenje o prekršaju donosi Vijeće za prekršajni postupak nadležnog područnog ureda Porezne uprave. “O žalbi na rješenje doneseno u prvostupanjskom prekršajnom postupku, rješava Visoki prekršajni sud, osim ako Prekršajnim zakonom nije propisano drugačije. Na prekršajni postupak koji vodi porezno tijelo primjenjuju se odredbe Prekršajnog zakona”, dodaju.

Što ako ne dostavite potrebnu dokumentaciju?

U odnosu na nedostavljanje dokumentacije, može se raditi o različitim prekršajima na što ne mogu, dodaju iz Porezne, precizno odgovoriti zbog nenavođenja detalja o tome je li bila riječ o nadzoru tijekom kojeg se traži dokumentacija, ili podnošenju prijave uz koju nije podnijeta dokumentacija o kojem se prekršitelju radi – fizičkoj osobi, pravnoj osobi, odgovornoj osobi u pravnoj osobi ili fizičkoj osobi obrtniku i fizičkoj osobi koja obavlja samostalnu djelatnost, a što sve utječe na kvalifikaciju prekršaja i visinu novčane kazne.

Kad stiže povrat poreza?

Proces izvršenja povrata poreza temeljem primjene posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2023. godinu započet će početkom svibnja 2024. godine i očekuje se da će većina povrata biti izvršena do kraja svibnja 2024. godine, pojašnjavaju.

Kad stižu privremena porezna rješenja u posebnom postupku?

Građani na koje se primjenjuje poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, ako žele iskoristiti ili odustati od prava propisanih Zakonom o porezu na dohodak za 2023. godinu, mogu do 29. veljače putem sustava ePorezna i mobilne aplikacije mPorezna dostaviti zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH). Napominju da se obrazac dostavlja koristeći bilo koju NIAS vjerodajnicu značajne razine sigurnosti (token internetskog bankarstva, mToken, certifikati, eOI,…)

Privremena porezna rješenja u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2023. godinu s utvrđenom razlikom za povrat ili uplatu Porezna uprava će dostaviti poreznim obveznicima prema adresi njihova prebivališta odnosno uobičajenih boravišta iz službenih evidencija kojima raspolaže. Sukladno zakonskim odredbama navedena rješenja bi se trebala izdati do kraja lipnja 2024. godine, međutim u skladu s planiranim aktivnostima, Porezna uprava će većinu izdati i dostaviti na otpremu tijekom svibnja 2024. godine.

Kako podnijeti obrazac za priznavanje prava u posebnom postupku?

Porezni obveznici mogu podnijeti obrazac za priznavanje prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) kako bi iskoristili propisana prava na umanjenje dohotka tj. priznavanje poreznih olakšica temeljem dostave podataka kojima Porezna uprava ne raspolaže, a bitnih za utvrđivanje prava na: dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu, dio osobnog odbitka za utvrđenu invalidnost (vlastitu i/ili uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece), umanjenje poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutom području I. skupine i području Grada Vukovara, a za koje podaci nisu upisani na poreznoj kartici, te dio osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.

Iz Porezne uprave također napominju da obrazac ZPP-DOH podnose i porezni obveznici koji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu. Tu su i oni koji su platili porez na dohodak u inozemstvu te žele da im se uračuna u tuzemnu poreznu obvezu. Zadnja skupina je ona koja želi isplatu povrata više plaćenog poreza na određeni račun (ako ih ima više), te nasljednici koji podnose godišnju poreznu prijavu u ime umrle osobe.

Komentari

Morate biti ulogirani da biste dodali komentar.