Japansko mjesto razvrstava otpad u 45 kategorija

Plastika, papir, metal? U japanskom Kamikatsuu, koji do 2020. želi postati naselje bez smeća, razvrstavanje otpada nije jednostavno. Mještani su suočeni sa zbunjujućih 45 kategorija razvrstavanja.

“Da, komplicirano je”, kaže 39-godišnja građanka Naoko Yokoyama, “ali sada sam mnogo ekološki svjesnija nego prije”.

Kategorije pokrivaju sve – od četkica za zube do jastuka. Gradić planira do iduće godine sav svoj otpad reciklirati i zatvoriti spalionicu smeća.

Postupak stvarno može biti tegoban, ne samo zbog gomile kategorija, nego se predmeti poput plastičnih boca moraju oprati i posušiti prije predaje na reciklažu. Ako je predmet sastavljen od više dijelova i materijala, od stanovnika se očekuje da ih rastave i svaki komad razvrstaju u odgovarajući kontejner.

Mnogi dijelovi Japana traže da stanovnici razvrstavaju otpad, ali većina ih ima samo nekoliko kategorija. Velika većina smeća i dalje se spaljuje.

Nije Kamikatasu bio mnogo drugačiji do 2000. godine. Tada je grad morao zatvoriti jednu od svojih dviju spalionica jer nije zadovoljavala ekološke standarde. Ona druga bila je premala za svo gradsko smeće, a za novu općina nije imala novca.

“Ako već ne možemo spaljivati smeće u gradu, reciklirajmo ga, pomislili smo. Uostalom, recikliranje je jeftinije”, rekla je gradska dužnosnica Midori Suga.

Kamikatsu je nadomak cilju. Po podacima iz 2017. godine, grad je proizveo 286 tona otpada od čega je u reciklaži završilo 80 posto. Na nacionalnoj razini postotak je suprotan, samo se 20 posto smeća reciklira.

U Japanu se smeće spaljuje zato što zbog planinskog terena nije moguće izgraditi klasična odlagališta otpada.

Zanimljivo je da Japan po glavi stanovnika proizvodi manje ukupnog smeća od većine razvijenih zemalja, ali je zato po plastičnom otpadu drugi, iza Sjedinjenih Država.

Nisu svi stanovnici Kamikatsua sigurni da bi njihova inicijativa ‘upalila’ i drugdje. “Nama to polazi za rukom jer nas je samo 1500”, kaže Yokoyama. “U većim gradovima to bi bilo mnogo teže”.

Ali drugi smatraju da je u pitanju jednostavno zdrav razum. “Znam da je zgodnije spaliti smeće, no reciklirati je puno bolji izbor”, kaže 71-godišnja Saeko Takahashi, razvrstavajući stare novine i kartonsku ambalažu.

Kazuyuki Kiyohara, voditelj centra za upravljanje otpadom, kaže da plastika čini većinu otpada.

“Naš životni stil ovisi o plastici. Potrošači mogu do određene mjere smanjiti plastični otpad, ali ga nećemo eliminirati sve dok se proizvode proizvodi ili ambalaža od plastike”, kaže taj 38-godišnjak.

[fbcomments width="100%" count="off" num="9" countmsg=""]