Jacques Prévert: Heroji njegovih pjesama su obični ljudi, siromašni, odbačeni od društva

Anarhist, odmetnik, sanjar… Jacques Prévert u svojoj humornoj i humanistički angažiranoj lirici, piše o životu u različitim njegovim aspektima. Svojevrstan moralist i kritičar društva, Prévert ukazuje na još uvijek moguće prostore čovjekove sreće koju malograđani, klerikalci, militaristi i političari stalno ugrožavaju. Nazvan je i “pjesnikom Pariza”.

Preminuo je 11. travnja 1977. godine. Umro je od raka na plućima, što je bila cijena neizostavne cigarete među usnama na svim fotografijama ovog pjesnika od mladih dana do starosti. Nije bilo dana bez tri kutije ispušenih cigareta. I danas, 40-tak godina poslije njegove smrti, na fotografije Préverta s vječitom cigaretom u ustima nailazimo posvud po Parizu, od kavana koje je posjećivao do ulica i trgova kojima je prolazio i vozila gradskog prometa u kojima možemo čitati njegove stihove koji su danas u kolektivnom sjećanju ne samo Francuza nego ljudi iz cijelog svijeta.

Komentiraj