Gradsku luku u Baltimoreu čiste četiri inovativna plovila

Screenshot YouTube

Američki inovator John Kellet je zaslužan za projektiranje i izradu plovila za prikupljanje otpada. Za medije je otkrio kako je svoju ideju i projekt brzo razvio, jer više nije mogao gledati otpad u kanalima i luci grada Baltimorea.

On je član ekološke grupe, koja je zaslužna za projekt postavljanja četiri plovila na nekoliko lokacija. Plovila imaju velike oči i na taj su način postala prepoznatljiva svima te daju do znanja da su na zadatku čišćenja.

Problem nisu samo kanali, već se ove splavi s velikim kotačem kreću i područjem luke američkog grada. Otkriveno je da inovativna plovila imaju i pomoćni električni pogon i solarne panele. Prikupljeni otpad se sprema unutar kontejnera te se nakon toga sortira. Ovakvi i slični projekti su sve više popularniji u brojnim gradovima te su pokazali uspješnost u svojoj ekološkoj namjeni.

Komentiraj