Grad Čakovec

Gradonačelnik Čakovca upozorio na problem nacionalnih manjina u Međimurju

Gradonačelnik Čakovca, Stjepan Kovač, tijekom rasprave u Hrvatskome saboru o državnom proračunu naglasio je kako Vlada nije izdvojila niti približno dovoljno sredstava za projekte integracije romske nacionalne manjine. Osobito velik problem predstavlja legalizacija stambenih objekata u romskim naseljima, ali i nehuman odnos prema psima lutalicama.

“Nadležna ministarstva su nam obećavala pomoć u procesu integracije i rješavanju ključnih pitanja, no to se još uvijek nije dogodilo. Socijalne pomoći nisu rješenje, dapače, one su od naših romskih sugrađana u velikom broju slučajeva napravile radne invalide. Amandmanom sam tako upozorio na potrebu dogradnje učionica i školske sportske dvorane osnovne škole u naselju Kuršanec, koju polazi preko 60 posto djece pripadnika romske nacionalne manjine. Cilj je omogućiti kvalitetnije održavanje nastave, pokretanje novih programa koji za cilj imaju stjecanje što kvalitetnijeg obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine te njihovog kasnijeg uključivanja u tržište rada. Nema niti jednog razloga da Vlada ne uvaži moj amandman“, poručio je Stjepan Kovač.

“Od niza nadležnih ministarstava stalno dobivamo obećanja o potpori u procesu integracije Roma u društvu. Kao gradonačelnik svih građana Čakovca, cilj mi je osigurati stabilnu okolinu bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost, grad u kojem će svatko moći raditi i privređivati za svoju obitelj. Međutim, u ovome trenutku ne možemo dobiti potporu čak niti za uređenje sportske dvorane jedne osnove škole. Hitno apeliram na sve odgovorne da konačnu počnu raditi svoj posao i pruže nam prijeko potrebnu potporu u zbrinjavanju jedne od najugroženijih društvenih skupina u Hrvatskoj.“, zaključio je gradonačelnik Čakovca, Stjepan Kovač.

Komentiraj