Evo kako je Ministarstvo detaljno elaboriralo zašto smatra da ne snosi odgovornost u neugodnoj aferi

Autor:

Davor Puklavec, Josip Regovic/PIXSELL

U fokus javnosti posljednjih je dana došla ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, zbog ugovora koji je potpisan s Geodetskim fakultetom. Nacional je u svom novom broju otkrio da kontroverzne veze ministrice Nine Obuljen Koržinek s teškom aferom oko isplata Geodetskom fakultetu u Zagrebu mogu imati i obiteljsku dimenziju jer ministričinog supruga Hrvoja Koržineka, voditelja Službe za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine u njenom ministarstvu, također povezuju s aferom.

Ministarstvo kulture ovako je odgovorilo Nacionalu na pitanja povezana sa spornim aktivnostima Geodetskog fakulteta:

„U navedenom priopćenju EPO-a izražena je sumnja da su sredstva koja je Ministarstvo kulture i medija uplatilo Geodetskom fakultetu iz sredstava Fonda solidarnosti EU za 3D dokumentiranje stvarnog stanja objekata za potrebe provedbe popisa štete na nepokretnim kulturnim dobrima prouzročenim potresom. Ministarstvo je na traženje nadležnih tijela dostavilo kompletan predmet provođenja 3D snimanja i cjelovitu dokumentaciju iz koje je vidljivo da su sredstva isplaćena iz nacionalnih sredstava iz izvora 11 opći prihodi i primici. 

Zbog žurnosti, u postupanju popisa i procjene štete, kao i uklanjanja opasnih dijelova oštećenih građevina u potresu, da bi se zaštitio život i zdravlje ljudi, Ministarstvo kulture i medija je tražilo ponudu Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao znanstvene ustanove koja za provođenje 3D snimanja raspolaže odgovarajućom opremom i osposobljenim stručnjacima. U tom trenutku nije bilo moguće procijeniti koliko će taj posao trajati niti koliko će se zgrada morati snimiti. U popisu i procjeni šteta, stručnjaci Geodetskog fakulteta pridružuju se timovima stručnjaka Arhitektonskog i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te konzervatorima Ministarstva i Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode te djelatnicima Hrvatskog restauratorskog zavoda. Temeljem pisanih zahtjeva i telefonskih poziva Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, nadležnih konzervatorskih odjela, vlasnika i korisnika zgrada sa statusom kulturnog dobra, zahtjevi za snimanja su slani u Upravu za zaštitu kulturne baštine Ministarstva, koja je temeljem stvarnih zahtjeva s terena davala naloge Geodetskom fakultetu za snimanje oštećenih kulturnih dobara (npr. ustanova u kulturi, vjerskih zajednica i drugih vlasnika i korisnika). 

Geodetski fakultet dostavio je snimljenu dokumentaciju na diskovima za čiju je pohranu bilo nužno nabaviti servere, što je i učinjeno te je sva dostavljena dokumentacija pohranjena na serverima Ministarstva kulture i medija. Izrađena dokumentacija korištena je i za rad Međunarodnog Povjerenstva koje je imenovalo Ministarstvo kulture i medija čiji su članovi domaći i međunarodni stručnjaci, a ta je građa korištena i u zahtjevu produljenja roka Fonda solidarnosti.

Vezano za Vaše pitanje o nadzoru nad tim poslom, Ministarstvo je bilo dužno provjeravati je li obavljeno snimanje svih kulturnih dobara, zgrada za koje je zatraženo snimanje i jesu li dostavljene snimke, odnosno obrađena dokumentacija koja se i danas nalazi na dva, za tu namjenu posebno nabavljena servera jer je riječ o više od 17 terabajta podataka. Naime, prema Odluci o provedbi popisa štete na nepokretnim kulturnim dobrima prouzročene potresom u gradu Zagrebu i okolici koju je ministrica kulture i medija donijela 9. travnja 2020. na temelju članka 76. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, bilo je potrebno žurno provesti popis i procjenu nastale štete na sistematičan i jednoobrazan način, kako bi se moglo pristupiti aktivnostima obnove. Podaci prikupljeni laserskim, fotogrametrijskim i 3D snimanjem oštećenih zgrada stavljani su (bez naknade) na raspolaganje projektantima koji su izrađivali projekte obnove, a temeljem prikupljenih podataka utvrđivala se i progresivna šteta koja je nastala naknadnim potresima ili u slučaju zgrada oštećenih u prvom, zagrebačkom potresu, ponovo nakon petrinjskog potresa.

S Geodetskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu Ministarstvo je potpisalo Sporazum o poslovno-tehničkoj suradnji za izradu tehničke specifikacije i provedbu trodimenzionalnog laserskog skeniranja postojećih zgrada, uličnih pročelja i krovišta s ciljem utvrđivanja stupnja oštećenja, izrade popisa i procjene šteta, projekata sanacije i detaljne rekonstrukcije kulturnih dobara u sljedećim fazama obnove. Geodetski fakultet bio je dužan isporučiti snimke u odgovarajućoj rezoluciji kako bi se pohranile u bazu podataka Ministarstva i bile javno dostupne. Uz dostavljene snimke, Geodetski fakultet dostavio je i financijsko izvješće s osnovnim informacijama o svakoj zgradi koja je snimljena (broj metara četvornih interijera i eksterijera, broj fotografija te osnovne informacije o procesu snimanja i rezultatima). Kontrola dostavljenog snimljenog i obrađenog materijala obavljala se u Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva. Sve isplate prošle su uobičajeni proces kontrole unutar Ministarstva kulture i medija: kontrolu Uprave za zaštitu kulturne baštine i Sektora za financije, stoga što se tiče Ministarstva, nije bilo propusta u kontroli.

Vezano uz Vaša pitanja o nalazu Državne revizije na Geodetskom fakultetu, ističemo da Ministarstvo kulture i medija nije moglo niti trebalo imati saznanja o postupanjima Državne revizije. Državna revizija je neovisno tijelo koje nadzire sva javna tijela, a ako utvrdi nepravilnosti pokreće postupke sukladno zakonu te uključuje za to nadležna tijela. U postupku provođenja revizije u Ministarstvu kulture i medija nisu utvrđene nepravilnosti te posjedujemo bezuvjetni nalaz.

Vezano uz pitanje o nadležnosti Službe za inspekcijske poslove zaštite kulturne baštine, ta služba je nadležna za rad konzervatorskih odjela, odnosno poslove zaštite, očuvanja, obnove ili nekog drugog postupka na kulturnim dobrima Republike Hrvatske. Prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara propisana je nadležnost i poslovi inspekcije. Inspekcija nije nadležna u provođenju nadzora nad trošenjem sredstava koja Ministarstvo osigurava korisnicima bez obzira na to je li riječ o sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugim izvorima (EU sredstva). 

Slijedom Vašeg pitanja o tome zašto Ministarstvo nije prijavilo DORH-u ili nekom drugom tijelu sumnju na nepravilnosti, napominjemo još jednom da je Geodetski fakultet izvršio 3D snimanje kulturnih dobara i dostavio snimljeni materijal koji se nalazi na serverima Ministarstva kulture i medija. Temeljem dostavljenog izvješća, Ministarstvo je izvršilo plaćanje iz nacionalnih sredstava iz izvora 11 opći prihodi i primici. Ministarstvo kulture i medija nije imalo niti je trebalo imati saznanja o nepravilnostima u radu i poslovanju Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za koje smo saznali iz medija.“

Članak u cijelosti pročitajte u digitalnom ili tiskanom izdanju Nacionala.

Komentari

Morate biti ulogirani da biste dodali komentar.