Europske jegulje trebaju pomoć i zaštitu, ugrožene su

Tomislav Miletic/PIXSELL

Individualni i službeni projekti zaštite europske jegulje (Anguilla anguilla) u divljini daju pozitivne rezultate.

Ovo je kritično ugrožena životinjska vrsta u rijekama i divljim vodama. Broj mladih jegulja, koje kreću na migracijski put na području Europe kako bi dosegnule odraslu dob, se u posljednjih 40 godina smanjio za 90 posto.

Brane i ustave na rijekama, zagađenje i korištenje vodenih resursa za razne namjene ometaju njihovo mriješćenje i migraciju te one prestaju postojati u brojnim ekosustavima. U riječnim tokovima, gdje obitavaju jegulje potrebna je pomoć ljudi ili zaposlenika brane, koji ih moraju ‘prebaciti’ ili omogućiti prolaz preko umjetne prepreke kako bi nastavile put.

Na ovaj način pojedinci i organizacije za zaštitu životinja šire mrežu njihovih staništa, stvaraju nova divlja staništa i oporavljaju ekosustave.

Komentiraj