DOBRA VIJEST ZA PODUZETNIKE: EK odobrila program državnih potpora vrijedan 1,5 milijardi kuna

Europska komisija (EK) odobrila je 11. siječnja hrvatski program državnih potpora vrijednih oko 202 milijuna eura, što je oko 1,5 milijardi kuna, za potporu poduzećima svih veličina koja djeluju u sportskom i turističkom sektoru, a pogođena su pandemijom koronavirusa, objavili su Ministarstvo turizma i Europska komisija.

Program je odobren na temelju Privremenog okvira za državne potpore, s osnovnom svrhom pomoći tvrtkama koje ispunjavaju uvjete da dobiju pristup likvidnosti kako bi očuvale kontinuitet gospodarske aktivnosti. Potpora će se dodijeliti u obliku jamstava za nove zajmove za obrtni kapital i ulaganja i subvencioniranih kamatnih stopa za nove zajmove.

Potpora u obliku subvencioniranih kamatnih stopa za nove zajmove neće premašiti 800 000 eura po poduzeću. Potpora u obliku jamstava za nove zajmove za obrtni kapital i zajmove za ulaganja ne premašuje 800 000 eura, a odnosi se na nove zajmove s dospijećem od najviše šest godina.
Također, pokriće jamstva ograničeno je na 90 posto glavnice zajma ili na 35 posto ako je riječ o jamstvima za pokrivanje gubitaka u portfelju duga.

Predviđena je minimalna nadoknada jamstva. Program sadržava i adekvatne zaštitne mjere kako bi banke ili druge financijske institucije potporu doista usmjerile prema korisnicima kojima je potrebna.

Potpora će biti odobrena najkasnije do 30. lipnja 2021. godine, i to samo poduzećima koja se 31. prosinca 2019. nisu smatrala poduzećima u teškoćama, uz iznimku mikropoduzeća i malih poduzeća koja su prihvatljiva čak i ako su 31. prosinca 2019. već bila u teškoćama.

Komentiraj