CVH

Centar za vozila Hrvatske i FSB predstavili rezultate projekta o gospodarskim vozilima

Na okruglom stolu predstavljeni su rezultati projekta o tehničkoj ispravnosti autobusa, teretnih automobila i priključnih vozila najveće dopuštene mase od 7 500 kg (TIPATA).

Glavni cilj projekta u organizaciji Fakulteta strojarstva i brodogradnje i Centra za vozila Hrvatske bio je utvrditi stvarni broj tehnički neispravnih gospodarska vozila mase veće od 7 500 kg na cesti i na temelju rezultata predložiti znanstveno utemeljenu frekvenciju obaveznih tehničkih pregleda.

Kroz dvije godine koliko je trajao projekt, pregledano je više od 200 vozila iz različitih kategorija, te je pregledom na cestama utvrđena neispravnost na 48.1 posto vozila dok je u redovitim i periodičkim tehničkim pregledima neispravnost na razini približno 25 posto.

Kako se navodi u priopćenju iz rezultata projekta “zaključuje se da vozila koja su u redovitom prometu imaju praktički dvostruko veći stupanj neispravnosti nego li vozila koja pristupaju redovitim tehničkim odnosno periodičkim tehničkim pregledima. Analizom rezultata uočava se povezanost stupnja neispravnosti vozila i starosti vozila, pri čemu postotak neispravnih vozila raste sa starošću vozila.”

Profesor Zoran Lulić s Fakulteta strojarstva i brodogradnje kao zaključak projekta navodi: “Na osnovu rezultata zaključeno je da se dosadašnja frekvencija pregleda ne bi trebala značajno mijenjati. Obzirom na rezultate ne bi se smjelo ići u smjeru relaksacije propisa. Temeljem provedenog istraživanja i analize prikupljenih podatka zaključuje se da bi se period bez periodičkog tehničkog pregleda mogao produljiti s dvije godine na tri godine, a da bi se starost vozila za šestomjesečni periodički pregled trebala pomaknuti sa sedam na najmanje pet godina starosti. Za vozila starija od deset godina, a koja prema istraživanju imaju više od 50 posto neispravnosti, potrebno je osmisliti dodatne mjere i poticaje kako bi ih se povuklo iz redovite uporabe, odnosno prometa”.

Goran Pejić iz Centra za vozila Hrvatske dodao je: „Zanimljiv je pokazatelj kako se vozila ciljano pripremaju za redovni tehnički pregled, ali nakon toga u uporabi dolazi do tehničkih neispravnosti koja se zanemaruju. S obzirom na to kako gospodarska vozila prelaze znatno veći broj kilometara od osobnih, te u pravilu prevoze veći broj ljudi i/li tereta, iznimno je važno da takva vozila budu tehnički ispravna u svakom trenutku sudjelovanja u prometu“, navodi se u priopćenju. 

Komentiraj