Bandićevci niječu da su prekšili pravila u predizbornoj utrci

Slavko Kojić iz Stranke rada i solidarnosti – Bandić Milan 365 odbacio je u nedjelju navode Državnog izbornog povjerenstva da su jumbo plakati Grada Zagreba postavljeni tijekom predizborne kampanje za europske izbore bili prikrivena izborna promidžba Bandićeve stranke, plaćeni iz gradskog proračuna.

U izvješću o provedenom nadzoru financiranja izborne promidžbe na EU izborima, DIP je utvrdio da su jumbo plakati s napisima o uspjesima Grada Zagreba, plaćeni iz gradskog proračuna, bili prikrivena izborna kampanja stranke Milana Bandića. Grad Zagreb je za vrijeme trajanja predizborne promidžbe postavio 175 jumbo plakata s logom grada.

Kojić je na konferenciji za medije kazao da DIP od Stranke rada i solidarnosti nije tražio očitovanje te objavio da ga je zato stranka javno iznijela. U očitovanju stoji da Bandić nije bio dužnosnik i kandidat što je zakonski nužni čimbenik za ocjenu DIP-a pa je ocijenjeno da optužba nema temelj, rekao je.

Na pitanje je li Bandić onda iskoristio “rupu u zakonu” i ne prekršivši zakon na teret građana plaćao izbornu promidžba za EU izbore svoje političke stranke, Kojić je rekao da je gradonačelnik samo htio označiti Dan Grada i informirati građane o napretku.

Dodao je da poruke na plakatima nemaju stranačkih niti izbornih obilježja, a dokazi su na razini dojma. I netočno je da poruke nisu lokalnog karaktera.

“Iznenađeni smo odlukom koju je donio DIP, osobito zbog toga što nisu tražili očitovanje stranke. Prema zakonu o financiranju izborne promidžbe, na koji se DIP poziva, bitan uvjet za primjenu zakonskog članka je da osoba na koju se to odnosi mora biti dužnosnik i kandidat”, ustvrdio je.

Komentiraj