Ana Janevski na 10. Kustoskoj platformi: “Kustoske, muzeološke prakse i performativni obrati”

Screenshot/Youtube

Iz perspektive rada u njujorškoj MoMI​, ​​Ane​ Janevski održat će 14.5. u Centru Knap predavanje na temu “Kustoske, muzeološke prakse i performativni obrati” na kojem će približiti​ vrijednosti, konvencije i značenja upisana u kustosku praksu izvođenu u takvim okvirima, stavljajući poseban naglasak na kuriranje izvedbenih praksi i načina na koji upravo one doprinose novim vizijama i medijacijskim potencijalima muzejske ustanove.

​U predavanju će biti riječi o njezinim recentnim projektima i suradnjama s Boris Charmatzom, Yvonne Rainer, Jerome Belom, te generalno o performativnim obratima u vizualnim umjetnostima i muzeološkim praksama.​

Ana Janevski je kustosica, od 2011. kustosica u Odjelu medijske i performativne umjetnosti u ​Muzeju moderne umjetnosti-MoMA, New York. Radila je i u Muzeju moderne umjetnosti u Va​ršavi, gdje je 2008. ​Organizirala opsežnu ​izložbu As Soon I Open My Eyes I See a Film o jugoslavenskoj umjetnosti i eksperimentalnom filmu.

U Muzeju moderne umjetnosti (MoMA, NY) organizirala je niz izložbi koje se bave graničnim poetikama ili rubnostima onoga što konvencionalno nazivamo umjetnošću performansa unutar vizualnih umjetnosti, te plesnim obratima unutar vizualnog polja od šezdesetih naovamo, uključujući izložbe i performanse Anne Terese De Keersmaeker, Jerome Bela, Yvonne Rainer, Simone Forti, Marte Rosler, Rabih Mroué, Akram Zaatarija i ostalih.

Organizirala je Boris Charmatzov Musée de la danse: Three Collective Gestures 2013 i uredila autorovu monografiju 2017. godine. Nedavno je, uz Cosmina Costinasa, uredila antologiju naslova Is the Living Body Last Thing Left Alive? na temu performativnog obrata u vizualnim umjetnostima i muzeološkim praksama, a trenutno priprema veliku jesenju izložbu Judson Theatre: The Work Is Never Done.

Komentiraj