Europa dobila Ured za AI

Autor:

Ilustracija: Pixabay

Europska je komisija ustrojila Ured za umjetnu inteligenciju  kojemu je glavna zadaća omogućiti budući razvoj, uvođenje i upotrebu AI tehnologija na način kojim se potiču društvene i gospodarske koristi i inovacije, uz istodobno ublažavanje rizika.

Ured će imati ključnu ulogu u provedbi Akta o umjetnoj inteligenciji, posebno u pogledu modela umjetne inteligencije opće namjene. Radit će i na poticanju istraživanja i inovacija u području pouzdane umjetne inteligencije te pozicioniranju EU-a kao predvodnika u međunarodnim raspravama.

Novi ured zapošljavat će više od 140 djelatnika, među njima tehničke stručnjake, ​​pravnike, ekonomiste i administrativno osoblje, a oni će  izravno provoditi pravila za modele umjetne inteligencije opće namjene. U suradnji s razvojnim programerima umjetne inteligencije, znanstvenom zajednicom i drugim dionicima, Ured će koordinirati izradu najsuvremenijih kodeksa prakse, provoditi testiranje i evaluaciju modela umjetne inteligencije opće namjene, tražiti informacije i primjenjivati sankcije, kada je to potrebno.

Ured za AI će surađivati ​​s državama članicama i širom stručnom zajednicom putem namjenskih foruma i stručnih skupina. Na razini EU-a Ured za umjetnu inteligenciju blisko će surađivati ​​s Europskim odborom za umjetnu inteligenciju koji se sastoji od predstavnika država članica. Znanstveni panel neovisnih stručnjaka osigurat će snažnu vezu sa znanstvenom zajednicom, a dodatna ekspertiza okupit će se u Savjetodavnom forumu, koji će predstavljati uravnotežen odabir dionika, uključujući industriju, start-upove i mala i srednja poduzeća, akademsku zajednicu, think tankove i civilno društvo.

Ured za umjetnu inteligenciju promovirat će inovativni EU ekosustav za pouzdanu umjetnu inteligenciju. Tome će pridonijeti pružanjem savjeta o najboljim praksama i omogućavanjem pristupa AI sandboxovima, testiranju u stvarnom svijetu i drugim europskim strukturama podrške za prihvaćanje AI-a, kao što su ustanove za testiranje i eksperimentiranje u AI-u, europska središta za digitalne inovacije i AI Tvornice. Podržat će istraživačke i inovacijske aktivnosti u području umjetne inteligencije i robotike te provodi inicijative, kao što je GenAI4EU, kako bi se osiguralo da modeli umjetne inteligencije opće namjene izrađeni u Europi i obučeni putem superračunala EU-a budu fino podešeni i integrirani u nove aplikacije diljem gospodarstva, potičući ulaganje.

Ured za umjetnu inteligenciju osigurat će strateški, koherentan i učinkovit europski pristup umjetnoj inteligenciji na međunarodnoj razini, postajući globalna referentna točka.

Komentari

Morate biti ulogirani da biste dodali komentar.