Zvonimir Golob, pjesnik čije su pjesme bile njegova duša

U Koprivnici je 19. veljače 1927. godine rođen pjesnik Zvonimir Golob. Nakon studija u Zagrebu, jedan je od pokretača časopisa „Krugovi“, a uređivao je i druge publikacije. Sudjelovao je u osnivanju grupe „Studio 64“, koja je stvorila i afirmirala „Zagrebačku školu šansone“. Golob je svoje pjesme gradio asocijacijom metafora, a posebnu pažnju davao je glazbenosti i čitkosti stiha. Objavljivao je i eseje, te prevodio sa više jezika.

Skladatelj je i autor tekstova šansona snimljenih na 20-ak ploča i kazeta, a bavio se i umjetničkom fotografijom. Bio je pjesnik-partizan koji u ljeto 1945. godine putuje Istrom sa svojom partizanskom jedinicom i recitira stihove. Godine 1948. isključen je s Fakulteta jer se suviše družio sa tada proskribiranim hrvatskim književnikom Tinom Ujevićem. Bio je veliki pjesnik ljubavne poezije, čije se ime vezivalo uz nadrealizam. Član je Fotokluba Zagreb od 1968. godine, pa se neko kraće vrijeme iskušao i u izložbenoj fotografiji. Iza njega je ostao nevelik, ali osebujan fotografski opus.

Komentiraj