“Zero Waste 2020”: Grad Prelog i šest donjemeđimurskih općina pristupilo međunarodnoj strategiji

FaH

Sedam gradova i općina Međimurske županije potpisali su u srijedu Odluku o pristupanju međunarodnoj  strategiji “Zero Waste 2020” (koncept bez otpada).

Odluku su potpisali predstavnici grada Preloga i općina: Goričan, Donji Kraljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba. Te jedinice lokalne samouprave pokrivaju četvrtinu Međimurja. Obvezali su se da će do 2020. odvojenim prikupljanjem otpada izdvojiti do 70 posto korisnog otpada, odložiti manje od 30 posto otpada i smanjiti količine odloženog miješanog komunalnog otpada sa sadašnjih 98 kilograma po stanovniku godišnje na 50 kilograma.

Najveća hrvatska udruga za zaštitu okoliša “Zelena akcija” za te je jedinice lokalne samouprave napravila preporuke za razvoj održivog sustava kojem su one ušle u društvo najboljih europskih praksi u gospodarenju otpadom.

Predsjednik Zelene akcije Bernard Ivčić istaknuo je kako su grad Prelog i cijelo Donje Međimurje pokazali da se može u relativno kratkom vremenu postići veliki rezultat u sustavu gospodarenja otpadom. “Dakle, kada bi se ovaj model koji se koristi u Prelogu preslikao barem na trećinu ili na polovicu gradova i općina u Hrvatskoj danas bismo u Hrvatskoj imali bitno manje problema u gospodarenju otpadom”, poručio je Ivčić.

Rekao je da su Prelog i donje Međimurje u  vrhu gospodarenjem otpadom i da je ponosan što je Zelena akcija tome doprinjela. Dodao je kako to pokazuje da udruge mogu biti i jesu vrlo dobar partner jedinicama lokalne samouprave i ostalim tijelima vlasti.

Ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović zahvalio im je što mu olakšavaju veliki zadatak, a to je da nastoji promijeniti politiku gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj. Podsjetio je da se ta politika temelji na strategiji iz 2005. godine i planom iz 2007. i nažalost ta politika je definirala da se praktički veliki dio komunalnog otpada skuplja kao miješani komunalni otpad ili smeće i da se odvozi u centre gdje se obavlja mehaničko biološka obrada.

To je smatrano prihvaljivim rješenjem i jednim pomakom na dominantno odlaganje otpada, međutim, istaknuo je Dobrović, to nije dovoljno i to je premali skok. Usporedio je to sa đakom koji je pao i nikako ne prolazi u školi pa su ga natjerali da dobije dvojku.

“U Prelogu i donjem Međimurju dokazano je kako se te promjene mogu napraviti”,  naglasio je ministar Dobrović te dodao kako ova politika ima dosta protivnika. “Kod svake promjene ima onih koji su protiv jer su ljudi naučeni na ustaljeno, ali ovdje je pokazano da se može kada se hoće” poručio je i naglasio kako ekologija i ekonomija mogu i moraju ići ruku pod ruku.

Podsjetio je kako je Europska unija napravila snažan zaokret prema uspostavljanju resursno učinkovitog društva, a upravo koncept “Zero Waste 2020” u skladu je s tim zaokretom.

Preloški gradonačelnik Ljubomir Kolarek istaknuo je kako se već sada na području Preloga odvaja 60 posto korisnog otpada, a da građani otpad selektiraju na kućnom pragu koristeći dvije plastične posude i pet plastičnih vreća.

Ministar je u nastavku boravka u Prelogu posjetio kompostanu, reciklažno dvorište i sortirnicu, te montažnu niskoenergetsku kuću.

Prije dolaska u Prelog održao je radni sastanak u zgradi Međimurske županije gdje je izjavio kako je upoznat s problematikom varaždinskog baliranog smeća te da je uspotavljen kontakt s varaždinskim gradskim vlastima. Kazao je kako u Međimurju postoje pozitivni primjeri prakse gospodarenja otpadom, a Varaždin je negativan primjer.

Poručio je i kako bi se trebala preispitati odgovornost donositelja odluka koji su doveli do problema bala jer se pitanje sanacije šteta koje su nastale temeljem loših odluka stavlja pred državu i porezne obveznike. No, ministar Dobrović najavio je neko rješenje jer po njemu nema smisla da građani Varaždina budu taoci takve situacije.

Komentiraj