Žena kao inspiracija, most, majka ili domovina

U muzeju Mimara otvorena je izložba Andreja Gaberija „Žena u javnom prostoru kroz vrijeme“ koju će biti moguće razgledati do 30.lipnja. Izložba obuhvaća trideset godina autorova stvaralaštva i poklapa se s tridesetom obljetnicom otvorenja muzeja Mimara. “U obliku modela predstavljene su umjetničke intervencije ispred starih europskih sveučilišta, pod nazivom europski sveučilišni mostovi. Također su prikazani projekti koji su još uvijek u nastajanju. Središnji motiv projekta je žena kao inspiracija, most, majka ili domovina, a sve predstavlja potporu razvoju europskog duha”, rekao je Gaberi za Nacional.

Andrej Gaberi rođen je 1959. godine u Mariboru, a 1985. je diplomirao na Visokoj tehničkoj školi građevinarstva. Kao dizajner je bio zaposlen u projektnom uredu. Radi na konceptualno uokvirenim projektima, crtanju planova i proizvoda različitih modela za “Forma Viva” u betonu. Dugo godina je surađivao s Ljevaonicom likovnih umjetnosti pri Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje je u suradnji s njezinim profesorima savladavao kiparske tehnike. Godine 1990. opredjeljuje se za samostalan rad. U svom ateljeu započinje obrađivati velike plastike iz gline i gipsa.

Izložba je osmišljena kao kapela univerzalne ljubavi i kao prostor Božje prisutnosti. Kako piše u najavi izložbe, suvremeni svijet je previše nestabilan, a naš razum to ne može prihvatiti. Od pomoći može biti univerzalna ljubav koja nam može ponuditi renesansu humanizma. “Instalacija ‘Kapela univerzalne ljubavi’ predstavlja postojanje više dimenzije koja danas nije prisutna u svakodnevnom životu. Univerzalna ljubav predstavlja ‘modus vivendi’ mirnog suživota religija. Žena je središnji motiv jer ženska energija nikada nije bila usmjerena na masovno uništenje nego na rađanje novog života”, rekao je Gaberi.

Komentiraj