Zbog traženja i primanja 15 tisuća kuna mita povjerenik za predstečajne nagodbe Mladen Lovrenčić nepravomoćno je, na zagrebačkom Županijskom sudu, osuđen na godinu dana, a zatvorsku kaznu može zamijeniti radom za opće dobro.

Uskok je Lovrenčića teretio da je kao povjerenik za predstečajne nagodbe dvaju tvrtki, na koju poziciju ga je imenovalo Nagodbeno vijeće Fine, zlouporabio položaj i ovlasti te primio mito.

Nakon imenovanja za povjerenika predstečajnih nagodbi dvaju trgovačkih društava Lovrenčić je, tijekom veljače i ožujka 2015. u Varaždinu, od direktora i osnivača tvrtki tražio da mu “na ime radnji koje je poduzeo i koje će poduzeti do okončanja predstečajnih nagodbi, povrh troškova koji mu pripadaju na temelju zakona, isplate dodatnu nagradu od 15.000 kuna”.

Novac je preuzeo 30. ožujka 2015. nakon čega je završio na policiji, a kasnije i u istražnom zatvoru.

Komentiraj