Zbog grešaka Agrokor sudu predao novi tekst nagodbe

HINA /Zvonimir KUHTIĆ

Agrokor je danas na Trgovački sud u Zagrebu predao novi tekst nagodbe, prenosi N1.

U nagodbi su, naime, krivo izračunate neke tražbine, pa se to moralo ispraviti.

Nagodba se sastoji od dva dijela – pripremnog i provedbenog – te ima 32 poglavlja i 36 priloga. U dokumentaciji se detaljno razrađuje korporativna struktura Grupe Agrokor, tretman i oblik namirenja tražbina vjerovnika nastalih prije izvanredne uprave, razrada novog duga Grupe Agrokor i kapitalne strukture, kao i drugi detalji vezani uz provedbu nagodbe.

Sastavni dio dokumentacije su detaljne tablice svih tražbina, dosadašnjih plaćanja tijekom postupka izvanredne uprave te namirenja kroz nagodbu za svaku tražbinu. U jednom od priloga razrađena je i distributivna vrijednost društava pod izvanrednom upravom.

Komentiraj